Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

чинный л.

cuviincios ceremonios

чиновник м.

slujbaş funcţionar birocrat conţopist

чинопочитание с.

ploconire servilism

чинуша ж.

birocrat conţopist

чирей м.

buboi furuncul

чирикнуть л.

a scoate un ciripit

численность ж.

număr efectiv cantitate

числиться л.

a se socoti a se considera

число с.

număr dată

чистенький л.

curăţel îngrijit

чистик м.

otic cuţit răzuitor

чистильщик м.

curăţitor lustragiu

чистительный л.

de curăţire de purificare

чистить л.

a curăţi a lustrui a coji a decortica

чистка ж.

epurare curăţire asanare

чисто ч.

curat totul îngrijit exclusiv numai

чистовик м.

lucrare scrisă pe curat exemplar curat

чистоган м.

bani gheaţă bani peşin

чистокровный л.

de rasă pursânge

чистоплотность ж.

curăţenie îngrijire cinste onestitate

чистоплотный л.

curat îngrijit cinstit onest

чистопородный л.

de rasă pursânge

чистосердечие с.

sinceritate francheţe

чистосердечно ч.

deschis franc sincer

чистосердечность ж.

sinceritate francheţe

чистосердечный л.

deschis franc sincer

чистота ж.

neprihănire curăţenie puritate

чистотел м.

negelariţă rostopască

чистый л.

curat neprihănit limpede neprefăcut neîntinat clar veritabil adevărat

чистяк

grîuşor untişor

читальный л.

de citire de lectură

читальня ж.

sală de lectură

читать л.

a citi a ţine un curs a lectura a expune a preda

читка ж.

citire lectură

чиханье с.

strănutare

чихвостить л.

a sudui a înjura a ocărî a certa

чичероне с.

călăuză ghid cicerone

член м.

membru parte componentă (gram.) element constitutiv (gram.)

членение с.

desfacere dezmembrare despărţire

членик м.

segment (anat.) porțiune (anat.)

членить л.

a desface a dezmembra a despărţi

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter