Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

чинный л.

cuviincios cuvîntul este moldovenesc ceremonios cuvîntul este romînesc

чиновник м.

slujbaş cuvîntul este moldovenesc birocrat cuvîntul este moldovenesc conţopist cuvîntul este romînesc funcţionar cuvîntul este romînesc

чинопочитание с.

ploconire cuvîntul este moldovenesc servilism cuvîntul este romînesc

чинуша ж.

birocrat cuvîntul este moldovenesc conţopist cuvîntul este romînesc

чирей м.

buboi cuvîntul este moldovenesc furuncul cuvîntul este romînesc

чириканье с.

ciripit cuvîntul este comun

чирикать л.

a ciripi cuvîntul este comun

чирикнуть л.

a scoate un ciripit cuvîntul este comun

численник м.

calendar cuvîntul este comun

численность ж.

număr cuvîntul este moldovenesc efectiv cuvîntul este comun cantitate cuvîntul este romînesc

числитель м.

numărător cuvîntul este comun

числительное с.

numeral cuvîntul este comun

числиться л.

a se socoti cuvîntul este moldovenesc a se considera cuvîntul este romînesc

число с.

număr cuvîntul este comun dată cuvîntul este comun

чистенький л.

curăţel cuvîntul este comun îngrijit cuvîntul este comun

чистик м.

otic cuvîntul este moldovenesc cuţit răzuitor cuvîntul este romînesc

чистилище с.

purgatoriu cuvîntul este comun

чистильщик м.

curăţitor cuvîntul este comun lustragiu cuvîntul este romînesc

чистительный л.

de curăţire cuvîntul este comun de purificare cuvîntul este romînesc

чистить л.

a coji cuvîntul este moldovenesc a curăţi cuvîntul este comun a decortica cuvîntul este romînesc a lustrui cuvîntul este romînesc

чистка ж.

epurare cuvîntul este moldovenesc curăţire cuvîntul este comun asanare cuvîntul este romînesc

чисто ч.

numai cuvîntul este moldovenesc curat cuvîntul este comun totul cuvîntul este comun exclusiv cuvîntul este comun îngrijit cuvîntul este comun

чистовик м.

lucrare scrisă pe curat cuvîntul este comun exemplar curat cuvîntul este comun

чистоган м.

bani gheaţă cuvîntul este moldovenesc bani peşin cuvîntul este romînesc

чистокровный л.

de rasă cuvîntul este moldovenesc pursânge cuvîntul este romînesc

чистописание с.

caligrafie cuvîntul este comun

чистоплотность ж.

cinste cuvîntul este moldovenesc curăţenie cuvîntul este comun onestitate cuvîntul este romînesc îngrijire cuvîntul este comun

чистоплотный л.

cinstit cuvîntul este moldovenesc curat cuvîntul este comun onest cuvîntul este romînesc îngrijit cuvîntul este comun

чистопородный л.

de rasă cuvîntul este moldovenesc pursânge cuvîntul este romînesc

чистосердечие с.

sinceritate cuvîntul este moldovenesc francheţe cuvîntul este romînesc

чистосердечно ч.

deschis cuvîntul este moldovenesc sincer cuvîntul este moldovenesc franc cuvîntul este romînesc

чистосердечность ж.

sinceritate cuvîntul este moldovenesc francheţe cuvîntul este romînesc

чистосердечный л.

deschis cuvîntul este moldovenesc sincer cuvîntul este moldovenesc franc cuvîntul este romînesc

чистота ж.

neprihănire cuvîntul este moldovenesc curăţenie cuvîntul este comun puritate cuvîntul este romînesc

чистотел м.

rostopască cuvîntul este moldovenesc negelariţă cuvîntul este romînesc

чистый л.

adevărat cuvîntul este moldovenesc neprefăcut cuvîntul este moldovenesc neprihănit cuvîntul este moldovenesc curat cuvîntul este comun limpede cuvîntul este comun neîntinat cuvîntul este romînesc pur cuvîntul este romînesc veritabil cuvîntul este romînesc pur cuvîntul este romînesc clar cuvîntul este comun

чистяк

grîuşor cuvîntul este moldovenesc untişor cuvîntul este romînesc

читальный л.

de citire cuvîntul este moldovenesc de lectură cuvîntul este romînesc

читальня ж.

sală de lectură cuvîntul este comun

читатель м.

cititor cuvîntul este comun

читательница ж.

cititoare cuvîntul este comun

читать л.

a citi cuvîntul este moldovenesc a ţine un curs cuvîntul este comun a preda cuvîntul este romînesc a expune cuvîntul este romînesc a lectura cuvîntul este romînesc

читка ж.

citire cuvîntul este moldovenesc lectură cuvîntul este romînesc

чиханье с.

strănutare cuvîntul este comun

чихвостить л.

a sudui cuvîntul este moldovenesc a ocărî cuvîntul este moldovenesc a certa cuvîntul este romînesc a înjura cuvîntul este romînesc

чичероне с.

călăuză cuvîntul este moldovenesc ghid cuvîntul este comun cicerone cuvîntul este romînesc

член м.

parte componentă cuvîntul este moldovenesc membru cuvîntul este comun element constitutiv (gram.) cuvîntul este romînesc

членение с.

desfacere cuvîntul este moldovenesc despărţire cuvîntul este moldovenesc dezmembrare cuvîntul este romînesc

членик м.

segment cuvîntul este moldovenesc porțiune (anat.) cuvîntul este romînesc

членить л.

a desface cuvîntul este moldovenesc a despărţi cuvîntul este moldovenesc a dezmembra cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter