Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

члениться л.

a se desface cuvîntul este moldovenesc a se dezmembra cuvîntul este romînesc

членовредительство

schilodire cuvîntul este moldovenesc mutilare cuvîntul este romînesc

членораздельно ч.

răspicat cuvîntul este moldovenesc distinct cuvîntul este romînesc

членораздельный

răspicat cuvîntul este moldovenesc desluşit cuvîntul este moldovenesc bine articulat cuvîntul este romînesc clar cuvîntul este comun

чмоканье с.

pleoscăire cuvîntul este comun sărutare cuvîntul este comun pupare cuvîntul este comun

чмокать л.

a pleoscăi cuvîntul este comun a pupa, a săruta cuvîntul este comun

чоканье с.

ciocnet cuvîntul este comun

чокать л.

a ciocni cuvîntul este comun

чокнуть л.

a ciocăni cuvîntul este comun

чокнутый л.

ţicnit cuvîntul este moldovenesc zălud cuvîntul este moldovenesc nebun cuvîntul este romînesc smintit cuvîntul este romînesc

чокнуться л.

a se zăluzi cuvîntul este moldovenesc a se ţicni cuvîntul este moldovenesc a înnebuni cuvîntul este romînesc a se sminti cuvîntul este romînesc

чопорно ч.

fudul cuvîntul este moldovenesc cu ifose cuvîntul este moldovenesc cu fiţe cuvîntul este romînesc înţepat cuvîntul este romînesc

чохом ч.

cu grămada cuvîntul este moldovenesc cu toptanul cuvîntul este romînesc

чреватый л.

capabil de… cuvîntul este moldovenesc pasibil de … cuvîntul este romînesc

чрево с.

pîntece cuvîntul este moldovenesc burtă cuvîntul este romînesc

чревоугодие с.

lăcomie cuvîntul este comun patimă pentru mîncare cuvîntul este comun

чревоугодник м.

mîncău cuvîntul este comun mîncăcios cuvîntul este comun

чреда ж.

rînd cuvîntul este moldovenesc şir cuvîntul este moldovenesc succesiune neîntreruptă cuvîntul este comun

чрезвычайно с.

peste măsură cuvîntul este moldovenesc extrem de… cuvîntul este romînesc

чрезвычайный л.

deosebit cuvîntul este moldovenesc extraordinar cuvîntul este moldovenesc excepţional cuvîntul este romînesc special cuvîntul este romînesc

чрезмерно ч.

din cale afară cuvîntul este moldovenesc extrem de… cuvîntul este romînesc

чрезмерность ж.

enormitate cuvîntul este moldovenesc exagerare cuvîntul este romînesc

чрезмерный л.

din cale afară cuvîntul este moldovenesc extrem de… cuvîntul este romînesc exagerat cuvîntul este romînesc

чресла н.

şale cuvîntul este moldovenesc şolduri cuvîntul este romînesc

чтение с.

citire cuvîntul este moldovenesc lectură cuvîntul este romînesc

чтец м.

declamator cuvîntul este comun

чтить л.

a preţui cuvîntul este comun a respecta cuvîntul este comun a venera cuvîntul este romînesc

чтимый л.

preţuit cuvîntul este comun respectat cuvîntul este comun venerat cuvîntul este romînesc

чтица ж.

declamatoare cuvîntul este comun

чуб м.

ciuf cuvîntul este moldovenesc moţ cuvîntul este romînesc

чубчик м.

cîrlionţ cuvîntul este moldovenesc moţ cuvîntul este romînesc

чубук м.

ciubuc cuvîntul este moldovenesc lulea orientală cuvîntul este romînesc

чувственный л.

senzitiv cuvîntul este moldovenesc emotiv cuvîntul este comun senzual cuvîntul este romînesc

чувствительность ж.

receptivitate cuvîntul este moldovenesc sensibilitate cuvîntul este comun perceptibilitate cuvîntul este romînesc

чувствительный л.

simţitor cuvîntul este moldovenesc sensibil cuvîntul este comun perceptibil cuvîntul este romînesc

чувство с.

simţ cuvîntul este moldovenesc sentiment cuvîntul este comun

чувствование с.

simţire cuvîntul este moldovenesc perceptibilitate cuvîntul este romînesc

чувствовать л.

a simţi cuvîntul este moldovenesc a percepe cuvîntul este romînesc

чугун м.

schijă cuvîntul este moldovenesc ceaun cuvîntul este moldovenesc fontă cuvîntul este comun oală de tuci cuvîntul este romînesc tuci cuvîntul este romînesc

чугунка ж.

drum de fier cuvîntul este moldovenesc sobă de schijă cuvîntul este moldovenesc cale ferată cuvîntul este romînesc sobă de tuci cuvîntul este romînesc

чугунный л.

de schijă cuvîntul este moldovenesc de tuci cuvîntul este romînesc de fontă cuvîntul este romînesc

чугунолитейный л.

de turnare a fontei cuvîntul este comun

чудак м.

pidosnic cuvîntul este moldovenesc straniu cuvîntul este moldovenesc excentric cuvîntul este romînesc bizar cuvîntul este romînesc sucit cuvîntul este comun

чудаковато ч.

straniu cuvîntul este moldovenesc ciudat cuvîntul este comun bizar cuvîntul este romînesc

чудаковатый л.

straniu cuvîntul este moldovenesc ciudat cuvîntul este comun bizar cuvîntul este romînesc

чудачество с.

stranietate cuvîntul este moldovenesc ciudățenie cuvîntul este comun bizarerie cuvîntul este romînesc

чудесник м.

vrăjitor cuvîntul este moldovenesc magician cuvîntul este romînesc

чудесница ж.

vrăjitoare cuvîntul este moldovenesc magician cuvîntul este romînesc

чудесно ч.

foarte bine cuvîntul este moldovenesc minunat cuvîntul este comun admirabil cuvîntul este romînesc

чудесный л.

încîntător cuvîntul este moldovenesc minunat cuvîntul este comun admirabil cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter