Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

шпынять л.

a sîcîi a hărţui a zăhăi

шрам м.

semn cicatrice

шрифт м.

literă (tipogr.) caracter (tipogr.)

шрот м.

macuhă şrot

штакетник м.

gard de ştachete

штамп м.

matriță (tehn.) ştampilă clișeu (fig.) ștanță (tehn.) șablon (fig.)

штамповка ж.

presare ştanţare matriţare

штанга ж.

drug bară ştangă tijă rangă

штандарт м.

steag stindard

штанишки н.

pantalonaşi

штаны н.

pantaloni nădragi

штат м.

cadre teritoriu autonom personal stat

штатив м.

stativ suport

штекер м.

ştecăr

штемпелевать л.

a pune pecetea a ştampila

штиль м.

vînt liniştit acalmie (mar.) calm pe mare timp liniştit (mar.)

штифт м.

ţintă cui ştift

штольня ж.

stolnă puţ de extracţie

штопанный л.

peticit cârpit

штопать л.

a petici a cârpi

штопка ж.

peticire cârpire

штопор м.

destupătoare tirbuşon rac

штора ж.

stor jaluzea perdea persiană

шторм м.

furtună vijelie (pe mare)

штоф м.

pînză pentru mobilă ocă stofă de tapiserie 2 ştof (unitate de măsură)

штраф м.

amendă penalitate

штрафовать л.

a amenda a penaliza

штрих м.

linie trăsătură caracteristică amănunt

штудировать л.

a învăţa temeinic a studia

штука ж.

bucată obiect lucru

штурвал м.

roată de cîrmă timonă

штурвальный л.

cîrmaci timonier

штык м.

baionetă

штырь м.

vergea bară

шуба ж.

şubă blană

шубка ж.

șubiță blăniţă

шубник м.

cojocar blănar

шубный л.

de şubă de blană

шуга ж.

inie (hidr.) zai (hidr.) gheaţă (hidr.)

шугать л.

a alunga a zburătăci

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "шагнуть"

  Rusă

  Moldo/Română

  шагнуть л. шагнуть

  a păşi

  перешагнуть л. перешагнуть

  a păşi (peste ceva) a călca a trece

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter