Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

широкобедрый л.

lat în şale şolduros

широколицый л.

fălcos cu faţa lată

широкоплечий л.

spătos lat în spete

широта ж.

lărgime latitudine vastitate

ширь ж.

întindere cuprins

шитый л.

cusut brodat

шить л.

a coase

шитье с.

coasere brodare obiect cusut coaserere brodat

шифер м.

şist ardezie

шифоньер м.

dulap şifonier

шифоньерка ж.

comodă scrin şifonier

шифр м.

cod cifru

шифровка ж.

codificare cifrare

шиш м.

tiflă (depr.) blendă (depr.)

шишка ж.

cucuruz cucui umflătură con (al coniferelor) bulbucătură ieşitură

шишковатый л.

cioturos noduros

шкала ж.

scală gradaţie scară cadran

шкалик м.

șkalik (unitate de măsură) recipient de 0 06 l

шкатулка ж.

lădiţă casetă cutie sipeţel

шкаф м.

dulap şifonier

шквал м.

vijelie rafală uragan vânt puternic

шквалистый л.

vijelios cu rafale

шквара ж.

şfară grăsimi arse

шкварки н.

jumări scrijeli

шкет м.

băieţaş puştan

шкода ж.

şotie stricăciune ştrengărie pierdere poznă pagubă

шкодить л.

a face şotii a face ştrengării a face pozne

шкодливый л.

şotios ştrengar poznaş

школить л.

a şcoli a instrui

школьник м.

şcolar elev

шкура ж.

piele blană

шкурка ж.

pielicică blăniţă cojiţă înveliş

шкурник м.

hrăpăreţ profitor chilipirgiu hoţ

шкурничество с.

spirit de acaparare egoism lichelism

шлак м.

zgură reziduuri

шлам м.

mîl noroi hidromasă şlam nămol depunere

шланг м.

şlang furtun tulumbă

шлевка ж.

gaică inel de metal sau piele

шлейка ж.

postoroncă ham ştreang

шлейф м.

coadă (fig.) trenă

шлем м.

chivără coif

шлепанье с.

plescăit lipăit

шлепанцы н.

tîrlici cipici

шлепать л.

a plesni (cu palma) a lovi (cu palma)

шлепок м.

plesnitură lovitură

шлея ж.

şleau trup de ham

шлифованный л.

şlefuit polizat

шлифовать л.

a şlefui a poliza

шлифовка ж.

şlefuire polizare

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "шажком"

  Rusă

  Moldo/Română

  шажком ч. шажком

  agale încetişor

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter