Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

шпынять л.

a sîcîi cuvîntul este moldovenesc a zăhăi cuvîntul este moldovenesc a hărţui cuvîntul este romînesc

шрам м.

semn cuvîntul este moldovenesc cicatrice cuvîntul este comun

шрифт м.

literă cuvîntul este moldovenesc caracter (tipogr.) cuvîntul este romînesc

шрот м.

macuhă cuvîntul este moldovenesc şrot cuvîntul este romînesc

штабелевать л.

a stivui cuvîntul este comun

штабелевка

stivuire cuvîntul este comun

штакетник м.

gard de ştachete cuvîntul este comun

штамп м.

matriță cuvîntul este moldovenesc clișeu cuvîntul este moldovenesc ştampilă cuvîntul este comun șablon (fig.) cuvîntul este romînesc ștanță (tehn.) cuvîntul este romînesc

штамповать л.

a ştampila cuvîntul este comun

штамповка ж.

presare cuvîntul este moldovenesc matriţare cuvîntul este moldovenesc ştanţare cuvîntul este romînesc

штанга ж.

drug cuvîntul este moldovenesc tijă cuvîntul este moldovenesc ştangă cuvîntul este moldovenesc rangă cuvîntul este romînesc bară cuvîntul este romînesc

штандарт м.

steag cuvîntul este moldovenesc stindard cuvîntul este romînesc

штанишки н.

pantalonaşi cuvîntul este comun

штаны н.

pantaloni cuvîntul este moldovenesc nădragi cuvîntul este romînesc

штат м.

cadre cuvîntul este comun stat cuvîntul este comun teritoriu autonom cuvîntul este comun personal cuvîntul este comun

штатив м.

stativ cuvîntul este moldovenesc suport cuvîntul este romînesc

штатный л.

titular cuvîntul este comun

штекер м.

ştecăr cuvîntul este comun

штемпелевать л.

a pune pecetea cuvîntul este comun a ştampila cuvîntul este comun

штемпель ж.

ştampilă cuvîntul este comun

штепсель м.

ştecăr cuvîntul este comun

штиль м.

calm pe mare cuvîntul este moldovenesc vînt liniştit cuvîntul este comun acalmie cuvîntul este romînesc timp liniştit (mar.) cuvîntul este comun

штифт м.

ţintă cuvîntul este moldovenesc ştift cuvîntul este romînesc cui cuvîntul este romînesc

штольня ж.

stolnă cuvîntul este moldovenesc puţ de extracţie cuvîntul este romînesc

штопанный л.

peticit cuvîntul este moldovenesc cîrpit cuvîntul este comun

штопать л.

a petici cuvîntul este moldovenesc a cîrpi cuvîntul este comun

штопка ж.

peticire cuvîntul este moldovenesc cîrpire cuvîntul este comun

штопор м.

destupătoare cuvîntul este moldovenesc tirbuşon cuvîntul este comun rac cuvîntul este romînesc

штора ж.

stor cuvîntul este moldovenesc perdea cuvîntul este moldovenesc persiană cuvîntul este romînesc jaluzea cuvîntul este romînesc

шторм м.

furtună cuvîntul este moldovenesc vijelie (pe mare) cuvîntul este romînesc

штоф м.

pînză pentru mobilă cuvîntul este moldovenesc ocă cuvîntul este moldovenesc ştof (unitate de măsură) cuvîntul este romînesc stofă de tapiserie cuvîntul este romînesc

штраф м.

amendă cuvîntul este comun penalitate cuvîntul este comun

штрафовать л.

a amenda cuvîntul este comun a penaliza cuvîntul este comun

штрих м.

linie cuvîntul este moldovenesc amănunt cuvîntul este comun trăsătură caracteristică cuvîntul este romînesc

штудировать л.

a învăţa temeinic cuvîntul este moldovenesc a studia cuvîntul este romînesc

штука ж.

bucată cuvîntul este moldovenesc lucru cuvîntul este moldovenesc obiect cuvîntul este romînesc

штукатур м.

tencuitor cuvîntul este comun

штукатурка ж.

tencuială cuvîntul este comun

штурвал м.

roată de cîrmă cuvîntul este moldovenesc timonă cuvîntul este romînesc

штурвальный л.

cîrmaci cuvîntul este moldovenesc timonier cuvîntul este romînesc

штурмовать л.

a asalta cuvîntul este comun

штык м.

baionetă cuvîntul este comun

штырь м.

vergea cuvîntul este moldovenesc bară cuvîntul este romînesc

шуба ж.

şubă cuvîntul este moldovenesc blană cuvîntul este romînesc

шубка ж.

șubiță cuvîntul este moldovenesc blăniţă cuvîntul este romînesc

шубник м.

cojocar cuvîntul este moldovenesc blănar cuvîntul este romînesc

шубный л.

de şubă cuvîntul este moldovenesc de blană cuvîntul este romînesc

шуга ж.

inie cuvîntul este moldovenesc gheaţă (hidr.) cuvîntul este romînesc zai cuvîntul este romînesc

шугать л.

a alunga cuvîntul este moldovenesc a zburătăci cuvîntul este romînesc

шулер м.

măsluitor cuvîntul este moldovenesc şarlatan cuvîntul este comun trişor cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "шамкать"

  Rusă

  Moldo/Română

  прошамкать л. прошамкать

  a îngăima cuvîntul este moldovenesc a bolmoji cuvîntul este romînesc

  шамкать л. шамкать

  a molfăi cuvîntul este moldovenesc a morfoli cuvîntul este romînesc

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter