Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

шваль ж.

pramatie cuvîntul este moldovenesc lepădătură cuvîntul este moldovenesc bulendre cuvîntul este moldovenesc otreapă cuvîntul este moldovenesc boarfe cuvîntul este romînesc petice cuvîntul este romînesc târfă cuvîntul este romînesc

шваркать л.

a pocni cuvîntul este moldovenesc a lovi cuvîntul este romînesc

шваркнуть л.

a azvîrli cuvîntul este moldovenesc a pocni cuvîntul este moldovenesc a trăsni cuvîntul este romînesc a arunca cuvîntul este comun

швартовать л.

a acosta (mar.) cuvîntul este comun

швейник м.

croitor cuvîntul este moldovenesc confecţioner cuvîntul este romînesc

швейцар м.

portar cuvîntul este moldovenesc uşier cuvîntul este romînesc

швея ж.

cusătoreasă cuvîntul este moldovenesc croitoreasă cuvîntul este romînesc

швыркнуть л.

a azvîrli brusc cuvîntul este moldovenesc a arunca cu putere cuvîntul este comun

швырок м.

azvîrlitură cuvîntul este moldovenesc aruncătură cuvîntul este comun

швыряние с.

azvîrlire cuvîntul este moldovenesc aruncare cuvîntul este comun

швырять л.

a azvîrli cuvîntul este moldovenesc a arunca cuvîntul este comun

швыряться л.

a nesocoti cuvîntul este moldovenesc a azvîrli cuvîntul este moldovenesc a desconsidera cuvîntul este romînesc a arunca cuvîntul este comun

шевелить л.

a mişca cuvîntul este comun

шевелиться л.

a se mişca cuvîntul este comun

шевелюра ж.

plete cuvîntul este moldovenesc chică cuvîntul este moldovenesc păr bogat cuvîntul este comun

шейка ж.

gîtişor cuvîntul este comun

шейпинг м.

gimnastică ritmică cuvîntul este moldovenesc shaping cuvîntul este romînesc

шелеп м.

bici cuvîntul este comun biciuşcă cuvîntul este comun cravaşă cuvîntul este romînesc

шелест м.

foşnet cuvîntul este moldovenesc freamăt cuvîntul este romînesc fâşâit cuvîntul este romînesc

шелестеть л.

a foşni cuvîntul este moldovenesc a fremăta cuvîntul este romînesc

шелк м.

mătase cuvîntul este comun

шелковидный л.

mătăsos cuvîntul este comun

шелковица ж.

agud cuvîntul este moldovenesc agudă cuvîntul este moldovenesc dudă cuvîntul este romînesc dud cuvîntul este romînesc

шелковод м.

crescător de viermi de mătase cuvîntul este moldovenesc sericicultor cuvîntul este romînesc

шелководство с.

creşterea viermilor de mătase cuvîntul este moldovenesc sericicultură cuvîntul este romînesc

шелохнуть л.

a clătina uşor cuvîntul este moldovenesc a adia cuvîntul este moldovenesc a mişca uşor cuvîntul este romînesc

шелохнуться л.

a tremura cuvîntul este moldovenesc a se foi cuvîntul este moldovenesc a se mişca uşor cuvîntul este romînesc a fremăta cuvîntul este romînesc

шелудивый л.

parşiv cuvîntul este moldovenesc răpănos cuvîntul este moldovenesc râios cuvîntul este romînesc

шелуха ж.

pojghiţă cuvîntul este moldovenesc coajă cuvîntul este comun

шелушение с.

descojire cuvîntul este moldovenesc jupire cuvîntul este comun decorticare cuvîntul este romînesc jupuire cuvîntul este comun

шелушить л.

a descoji cuvîntul este moldovenesc a jupi cuvîntul este comun a decortica cuvîntul este romînesc

шелушиться л.

a se jupi cuvîntul este comun a se jupui cuvîntul este comun

шельма ж.

pungaş cuvîntul este moldovenesc potlogar cuvîntul este comun hoţoman cuvîntul este comun coţcar cuvîntul este romînesc escroc cuvîntul este romînesc şarlatan cuvîntul este comun

шельмовать л.

a sudui cuvîntul este moldovenesc a huli cuvîntul este moldovenesc a defăima cuvîntul este romînesc a ponegri cuvîntul este romînesc

шепелеватый л.

cam cepeleag cuvîntul este moldovenesc cam peltic cuvîntul este romînesc

шепелявить л.

a fi cepeleag cuvîntul este moldovenesc a vorbi peltic cuvîntul este romînesc

шепелявость ж.

vorbire cepeleagă cuvîntul este moldovenesc vorbire peltică cuvîntul este romînesc

шепелявый л.

cepeleag cuvîntul este moldovenesc peltic cuvîntul este romînesc

шепот м.

şoaptă cuvîntul este comun freamăt cuvîntul este romînesc murmur cuvîntul este romînesc

шепотом ч.

în şoaptă cuvîntul este comun

шептание с.

şoptire cuvîntul este comun şuşotire cuvîntul este romînesc

шептать л.

a şopti cuvîntul este comun a şuşoti cuvîntul este romînesc

шептаться л.

a şopti cuvîntul este comun a vorbi în şoaptă cuvîntul este comun a se şuşoti cuvîntul este romînesc

шеренга ж.

rînd cuvîntul este moldovenesc şir cuvîntul este comun şirag cuvîntul este romînesc

шероховатость ж.

zgrunţuroasă (suprafaţă) cuvîntul este moldovenesc asperitate cuvîntul este romînesc

шероховатый л.

zgrunţuros cuvîntul este moldovenesc grunjos cuvîntul este romînesc

шерстистый л.

păros cuvîntul este moldovenesc blănos cuvîntul este comun

шерстить л.

a cotrobăi cuvîntul este moldovenesc a răscoli cuvîntul este moldovenesc a răvăşi (fig.) cuvîntul este romînesc

шерстопрядение с.

toarcerea lînii cuvîntul este moldovenesc filatură de lână cuvîntul este romînesc

шерсточесалка ж.

scărmănătoare cuvîntul este moldovenesc întreprindere de dărăcit cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "шанец"

  Rusă

  Moldo/Română

  шанец м. шанец

  şanţ cuvîntul este moldovenesc tranşee cuvîntul este romînesc

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter