Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

щадить л.

a se îndura a cruţa a menaja

щебень м.

prundiş pietriş

щегол м.

sticlete (ornit.) turculeţ (ornit.) scăişor (ornit.) vărguţă (ornit.)

щеголеватый л.

fercheș elegant dichisit

щеголь м.

filfizon fante

щеголять л.

a se ferchezui a se dichisi

щедро ч.

darnic generos mărinimos

щедрость ж.

dărnicie generozitate mărinimie

щедроты н.

daruri scumpe generozități

щедрый л.

darnic generos mărinimos

щека ж.

obraz (anat.) latură (tehn.) față (tehn.)

щекастый л.

fălcos bucălat bolfos

щеколда ж.

zăvor clanţă cleampă

щекотать л.

a gîdili a gâdila

щекотливый л.

gâdilicios complicat delicat meticulos

щелистый л.

crăpat fisurat

щелк м.

clămpănit ţăcănit

щелка ж.

crăpătură fisură

щелканье с.

clămpănit ţăcănit

щелкать л.

a sparge a da o sfîrlă a da un bobârnac

щелкнуть л.

a pocni a țăcăni a trăsni

щелкунчик м.

spărgător (de nuci)

щелочить л.

a adăuga leşie a alcaliniza bază

щелочка ж.

crăpăturică fisură mică

щелочной л.

leşios alcalin bazic

щелочь ж.

leşie (chim.) soluţie alcalină sol.alcalină (chim.)

щелчок м.

sfîrlă bobârnac

щель ж.

crăpătură fisură

щемить л.

a strînge a durea a fi cuprins de dor a suferi de dor a strivi

щемящий л.

înăbuşit chinuitor vag apăsător

щениться л.

a făta (despre cățea, lupoaică, vulpe)

щенок м.

ţînc căţel

щенячий л.

de ţînc de căţel

щепа ж.

surcică draniţă așchie şindrilă şindilă

щепать л.

a face surcele a aşchia

щепетильность ж.

conştiinciozitate scrupulozitate delicateţe corectitudine

щепетильный л.

conştiincios scrupulos delicat corect

щепка ж.

țandără așchie surcică

щепотка ж.

ţîră un pic ţîrică o priză

щербатый л.

ştirbit cu asperităţi zgrunţuros

щербинка ж.

ştirbitură asperitate crestătură

щерить л.

a-şi arăta colţii a rânji

щетина ж.

barbă ţepoasă păr aspru

щетка ж.

bidinea perie

щи н.

borş cu curechi ciorbă de varză

щипать л.

a smulge a pişca a ustura a ciupi a frige

щиповка ж.

zvîrlugă (iht.) nisipariţă (iht.)

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "щелочь"

  Rusă

  Moldo/Română

  щелочь ж. щелочь

  leşie (chim.) soluţie alcalină sol.alcalină (chim.)

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter