Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

щадить л.

a se îndura cuvîntul este moldovenesc a cruța cuvîntul este comun a menaja cuvîntul este romînesc

щебень м.

prundiş cuvîntul este moldovenesc pietriş cuvîntul este romînesc

щебетание с.

ciripit cuvîntul este comun

щебетать л.

a ciripi cuvîntul este comun

щегол м.

scăişor cuvîntul este moldovenesc sticlete cuvîntul este moldovenesc turculeţ cuvîntul este romînesc vărguţă (ornit.) cuvîntul este romînesc

щеголеватый л.

fercheș cuvîntul este moldovenesc elegant cuvîntul este comun dichisit cuvîntul este romînesc

щеголь м.

filfizon cuvîntul este comun fante cuvîntul este comun

щеголять л.

a se ferchezui cuvîntul este moldovenesc a se dichisi cuvîntul este romînesc

щедро ч.

darnic cuvîntul este moldovenesc mărinimos cuvîntul este comun generos cuvîntul este romînesc

щедрость ж.

dărnicie cuvîntul este moldovenesc mărinimie cuvîntul este comun generozitate cuvîntul este romînesc

щедроты н.

daruri scumpe cuvîntul este moldovenesc generozități cuvîntul este romînesc

щедрый л.

darnic cuvîntul este moldovenesc mărinimos cuvîntul este comun generos cuvîntul este romînesc

щека ж.

obraz (anat.) cuvîntul este comun față (tehn.) cuvîntul este comun latură cuvîntul este comun

щекастый л.

bolfos cuvîntul este moldovenesc fălcos cuvîntul este moldovenesc bucălat cuvîntul este romînesc

щеколда ж.

cleampă cuvîntul este moldovenesc zăvor cuvîntul este moldovenesc clanţă cuvîntul este romînesc

щекотать л.

a gîdili cuvîntul este comun

щекотливый л.

complicat cuvîntul este moldovenesc delicat cuvîntul este comun gîdilicios cuvîntul este comun meticulos cuvîntul este romînesc

щелистый л.

crăpat cuvîntul este moldovenesc fisurat cuvîntul este romînesc

щелк м.

clămpănit cuvîntul este moldovenesc ţăcănit cuvîntul este comun

щелка ж.

crăpătură cuvîntul este moldovenesc fisură cuvîntul este romînesc

щелканье с.

clămpănit cuvîntul este moldovenesc ţăcănit cuvîntul este comun

щелкать л.

a da o sfîrlă cuvîntul este moldovenesc a sparge cuvîntul este comun a da un bobârnac cuvîntul este romînesc

щелкнуть л.

a pocni cuvîntul este moldovenesc a țăcăni cuvîntul este comun a trăsni cuvîntul este romînesc

щелкунчик м.

spărgător (de nuci) cuvîntul este comun

щелочить л.

a adăuga leşie cuvîntul este moldovenesc a alcaliniza cuvîntul este comun

щелочка ж.

crăpăturică cuvîntul este moldovenesc fisură mică cuvîntul este romînesc

щелочной л.

leşios cuvîntul este moldovenesc bazic cuvîntul este comun alcalin cuvîntul este comun

щелочь ж.

leşie cuvîntul este moldovenesc bază (chim.) cuvîntul este comun soluţie alcalină cuvîntul este comun

щелчок м.

sfîrlă cuvîntul este moldovenesc bobârnac cuvîntul este romînesc

щель ж.

crăpătură cuvîntul este moldovenesc fisură cuvîntul este romînesc

щемить л.

a strînge cuvîntul este moldovenesc a durea cuvîntul este comun a strivi cuvîntul este comun a suferi de dor cuvîntul este comun

щемящий л.

înăbuşit cuvîntul este moldovenesc apăsător cuvîntul este comun chinuitor cuvîntul este comun vag cuvîntul este romînesc

щениться л.

vulpe) cuvîntul este comun lupoaică cuvîntul este comun a făta (despre cățea cuvîntul este comun

щенок м.

ţînc cuvîntul este moldovenesc căţel cuvîntul este comun

щенячий л.

de ţînc cuvîntul este moldovenesc de căţel cuvîntul este comun

щепа ж.

şindilă cuvîntul este moldovenesc draniţă cuvîntul este moldovenesc surcică cuvîntul este moldovenesc şindrilă cuvîntul este romînesc așchie cuvîntul este comun

щепать л.

a face surcele cuvîntul este moldovenesc a aşchia cuvîntul este comun

щепетильность ж.

delicateţe cuvîntul este moldovenesc conştiinciozitate cuvîntul este moldovenesc corectitudine cuvîntul este romînesc scrupulozitate cuvîntul este romînesc

щепетильный л.

delicat cuvîntul este moldovenesc conştiincios cuvîntul este moldovenesc corect cuvîntul este romînesc scrupulos cuvîntul este romînesc

щепка ж.

surcică cuvîntul este moldovenesc țandără cuvîntul este moldovenesc așchie cuvîntul este comun

щепотка ж.

ţîrică cuvîntul este moldovenesc ţîră cuvîntul este moldovenesc un pic cuvîntul este romînesc o priză cuvîntul este romînesc

щербатый л.

zgrunţuros cuvîntul este moldovenesc ştirbit cuvîntul este moldovenesc cu asperităţi cuvîntul este romînesc

щербинка ж.

ştirbitură cuvîntul este moldovenesc crestătură cuvîntul este moldovenesc asperitate cuvîntul este romînesc

щерить л.

a-şi arăta colţii cuvîntul este comun

щетина ж.

barbă ţepoasă cuvîntul este moldovenesc păr aspru cuvîntul este romînesc

щетинистый л.

ţepos cuvîntul este moldovenesc aspru cuvîntul este romînesc

щетка ж.

bidinea cuvîntul este moldovenesc perie cuvîntul este comun

щи н.

borş cu curechi cuvîntul este moldovenesc ciorbă de varză cuvîntul este romînesc

щипать л.

a ustura cuvîntul este moldovenesc a pişca cuvîntul este moldovenesc a smulge cuvîntul este comun a frige cuvîntul este romînesc a ciupi cuvîntul este romînesc

щиповка ж.

zvîrlugă cuvîntul este moldovenesc nisipariţă (iht.) cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "щи"

  Rusă

  Moldo/Română

  артельщик м. артельщик

  întovărăşit cuvîntul este moldovenesc membru cooperator cuvîntul este romînesc

  электрощит м. электрощит

  panou electric cuvîntul este comun

  бакалейщик м. бакалейщик

  băcan cuvîntul este comun

  бакалейщица ж. бакалейщица

  băcăneasă cuvîntul este comun băcăniţă cuvîntul este comun

  балаганщинаж. ж. балаганщинаж.

  balamuc cuvîntul este moldovenesc bufonadă cuvîntul este romînesc

  банщик м. банщик

  băiaş cuvîntul este comun

  барабанщик м. барабанщик

  doboşar cuvîntul este comun tambur cuvîntul este romînesc toboşar cuvîntul este comun

  барахольщик м. барахольщик

  terfar cuvîntul este moldovenesc peticar cuvîntul este moldovenesc vânzător de vechituri cuvîntul este romînesc

  барщина ж. барщина

  corvoadă cuvîntul este comun

  бастующийприл. л. бастующийприл.

  grevist cuvîntul este comun

  беззащитный л. беззащитный

  lipsit de apărare cuvîntul este moldovenesc neocrotit cuvîntul este moldovenesc neprotejat cuvîntul este romînesc neajutorat cuvîntul este romînesc

  бензозаправщик м. бензозаправщик

  automobil/avion de alimentare cu combustibil cuvîntul este comun

  берегозащитный л. берегозащитный

  de protecţie a ţărmului cuvîntul este comun

  бесовщина ж. бесовщина

  drăcie cuvîntul este comun demonism cuvîntul este romînesc

  бестолковщина ж. бестолковщина

  harababură cuvîntul este comun

  бетонщик м. бетонщик

  betonier cuvîntul este moldovenesc betonist cuvîntul este comun

  блестящий л. блестящий

  strălucitor cuvîntul este comun

  близлежащий л. близлежащий

  situat în apropiere cuvîntul este comun învecinat cuvîntul este romînesc

  бодрящий л. бодрящий

  înviorător cuvîntul este moldovenesc tonic cuvîntul este romînesc

  болельщик м. болельщик

  suporter cuvîntul este moldovenesc microbist cuvîntul este romînesc

  болеутоляющий л. болеутоляющий

  calmant cuvîntul este moldovenesc analgezic cuvîntul este romînesc

  бомбардировщик м. бомбардировщик

  avion de bombardament cuvîntul este moldovenesc bombardier cuvîntul este romînesc

  будущий л. будущий

  următor cuvîntul este moldovenesc care urmează cuvîntul este romînesc

  буквопечатающий л. буквопечатающий

  care tipăreşte buchii cuvîntul este moldovenesc care tipăreşte litere cuvîntul este romînesc

  бунтовщик м. бунтовщик

  răzvrătit cuvîntul este moldovenesc rebel cuvîntul este romînesc

  бурлящий л. бурлящий

  clocotitor cuvîntul este moldovenesc năvalnic cuvîntul este comun impetuos cuvîntul este romînesc

  чарующий л. чарующий

  încîntător cuvîntul este moldovenesc fermecător cuvîntul este comun

  часовщик м. часовщик

  ceasornicar cuvîntul este comun

  чертовщина ж. чертовщина

  drăcovenie cuvîntul este comun drăcie cuvîntul este comun

  чесальщик м. чесальщик

  scărmănător cuvîntul este moldovenesc dărăcitor cuvîntul este romînesc

  чесальщица ж. чесальщица

  scărmănătoare cuvîntul este moldovenesc dărăcitoare cuvîntul este romînesc

  чистильщик м. чистильщик

  curăţitor cuvîntul este comun lustragiu cuvîntul este romînesc

  давящий л. давящий

  chinuitor cuvîntul este comun dureros cuvîntul este comun copleşitor cuvîntul este romînesc

  дальнобойщик м. дальнобойщик

  şofer de cursă lungă cuvîntul este comun

  движущий л. движущий

  îndrumător cuvîntul este moldovenesc motrice cuvîntul este comun călăuzitor cuvîntul este romînesc

  денщик м. денщик

  ordonanţă cuvîntul este comun

  деревенщина ж. деревенщина

  ţărănoi cuvîntul este moldovenesc bădăran cuvîntul este romînesc mojic cuvîntul este romînesc

  деревообрабатывающий л. деревообрабатывающий

  de prelucrare a lemnului cuvîntul este comun

  доменщик м. доменщик

  furnalist cuvîntul este comun

  драпировщик м. драпировщик

  tapiţer cuvîntul este comun

  дубильщик м. дубильщик

  dubălar cuvîntul este moldovenesc argăsitor cuvîntul este romînesc

  ямщик м. ямщик

  vizitiu cuvîntul este moldovenesc surugiu cuvîntul este comun birjar cuvîntul este romînesc

  ящик м. ящик

  sertar cuvîntul este moldovenesc ladă cuvîntul este moldovenesc casetă cuvîntul este romînesc cutie cuvîntul este romînesc

  жаждущий л. жаждущий

  însetat cuvîntul este comun setos cuvîntul este comun

  жалобщик м. жалобщик

  jălbaş cuvîntul este moldovenesc reclamant cuvîntul este comun

  женщина ж. женщина

  femeie cuvîntul este comun

  жестянщик м. жестянщик

  tinichigiu cuvîntul este comun

  живородящий л. живородящий

  <i>bot.)</i> cuvîntul este comun vivipar <i>(zool.</i> cuvîntul este comun

  животрепещущий л. животрепещущий

  de actualitate cuvîntul este comun palpitant cuvîntul este romînesc actual cuvîntul este comun

  жизнеутверждающий л. жизнеутверждающий

  plin de viaţă cuvîntul este moldovenesc optimist cuvîntul este comun

  факельщик м. факельщик

  făclier cuvîntul este moldovenesc masalagiu cuvîntul este romînesc

  фонарщик м. фонарщик

  lampagiu cuvîntul este comun fanaragiu cuvîntul este comun

  фуговщик м. фуговщик

  geluitor cuvîntul este moldovenesc rindeluitor cuvîntul este romînesc

  газовщик м. газовщик

  specialist în gazificare cuvîntul este comun

  гладильщик м. гладильщик

  călcător cuvîntul este comun

  гнетущий гнетущий

  apăsător cuvîntul este moldovenesc chinuitor cuvîntul este comun opresiv cuvîntul este romînesc sufocant cuvîntul este romînesc

  годовщина ж. годовщина

  aniversare cuvîntul este comun

  гробовщик м. гробовщик

  meşter de sicrie cuvîntul este moldovenesc meşter de coșciuge cuvîntul este romînesc

  грядущий грядущий

  viitor cuvîntul este moldovenesc care urmează cuvîntul este romînesc

  гулящий гулящий

  destrăbălat cuvîntul este moldovenesc petrecăreţ cuvîntul este comun

  гуртовщик м. гуртовщик

  cioban cuvîntul este moldovenesc păcurar cuvîntul este romînesc

  гущина ж. гущина

  1. huşte cuvîntul este moldovenesc tărâţe fermentate cuvîntul este romînesc
  2. desiş cuvîntul este moldovenesc huci cuvîntul este romînesc huceag cuvîntul este romînesc

  хныкающий л. хныкающий

  scîncitor cuvîntul este moldovenesc smiorcăit cuvîntul este romînesc

  хрустящий л. хрустящий

  crocant cuvîntul este comun

  инакомыслящий л. инакомыслящий

  care gîndeşte altfel cuvîntul este moldovenesc eterodox cuvîntul este comun disident cuvîntul este comun

  кажущийся л. кажущийся

  închipuit cuvîntul este moldovenesc aparent cuvîntul este romînesc

  каменщик м. каменщик

  pietrar cuvîntul este moldovenesc zidar cuvîntul este romînesc

  клещи н. клещи

  cleşte cuvîntul este comun

  колеблющийся л. колеблющийся

  şovăitor cuvîntul este moldovenesc ezitant cuvîntul este romînesc

  колющий л. колющий

  înţepător cuvîntul este moldovenesc perforant cuvîntul este romînesc

  командующий м. командующий

  comandant cuvîntul este comun

  крановщик м. крановщик

  macaragiu cuvîntul este comun

  красильщик м. красильщик

  boiangiu cuvîntul este moldovenesc vopsitor cuvîntul este romînesc

  кричащий л. кричащий

  strigător cuvîntul este comun țipător cuvîntul este romînesc ostentativ cuvîntul este romînesc

  курящий м. курящий

  fumător cuvîntul este comun pipaş cuvîntul este romînesc

  кустарщина ж. кустарщина

  cîrpăceală cuvîntul este moldovenesc muncă neorganizată cuvîntul este romînesc

  лазящий л. лазящий

  căţărător cuvîntul este comun

  лакировщик м. лакировщик

  lăcuitor cuvîntul este moldovenesc poleitor cuvîntul este romînesc

  лающий л. лающий

  hămăitor cuvîntul este moldovenesc lătrător cuvîntul este romînesc

  леденящий л. леденящий

  1. care te îngheață cuvîntul este comun
  2. înspăimîntător cuvîntul este moldovenesc îngrozitor cuvîntul este moldovenesc înfricoșetor (fig) cuvîntul este romînesc înfiorător cuvîntul este romînesc

  лесозащита ж. лесозащита

  protecţia pădurilor cuvîntul este comun

  литейщик м. литейщик

  turnător cuvîntul este comun

  лощина ж. лощина

  văiugă cuvîntul este moldovenesc depresiune cuvîntul este romînesc vâlcea cuvîntul este romînesc

  лощить л. лощить

  1. a netezi cuvîntul este moldovenesc a lustrui cuvîntul este romînesc
  2. a polei cuvîntul este moldovenesc a satina cuvîntul este romînesc

  лудильщик м. лудильщик

  cositor cuvîntul este moldovenesc spoitor cuvîntul este romînesc

  лущить л. лущить

  1. a dezghioca cuvîntul este moldovenesc a decortica cuvîntul este romînesc
  2. a dezmirişti cuvîntul este moldovenesc a ara după seceriş cuvîntul este romînesc

  малоимущий м. малоимущий

  nevoiaş cuvîntul este moldovenesc sărac cuvîntul este romînesc

  манящий л. манящий

  atrăgător cuvîntul este moldovenesc ispititor cuvîntul este moldovenesc ademenitor cuvîntul este comun

  мерещиться л. мерещиться

  a i se năzări cuvîntul este moldovenesc a i se părea cuvîntul este romînesc

  метельщик м. метельщик

  măturător cuvîntul este comun

  меховщик м. меховщик

  cojocar cuvîntul este moldovenesc blănar cuvîntul este romînesc

  млекопитающие н. млекопитающие

  mamifere cuvîntul este moldovenesc clasa mamiferelor cuvîntul este romînesc

  многообещающий л. многообещающий

  promiţător cuvîntul este comun

  могильщик м. могильщик

  gropnicer cuvîntul este moldovenesc cioclu cuvîntul este romînesc gropar cuvîntul este romînesc

  модельщик м. модельщик

  modelist cuvîntul este moldovenesc modelor cuvîntul este romînesc

  мойщик м. мойщик

  spălător cuvîntul este comun

  молельщик м. молельщик

  persoană care se roagă cuvîntul este moldovenesc om în rugăciune cuvîntul este romînesc

  молящий м. молящий

  rugător cuvîntul este moldovenesc implorator cuvîntul este romînesc

  морщина ж. морщина

  zbîrcitură cuvîntul este moldovenesc rid cuvîntul este romînesc cută cuvîntul este romînesc

  морщинистый л. морщинистый

  zbîrcit cuvîntul este moldovenesc cu riduri cuvîntul este romînesc

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter