Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

ябеда ж.

pîră denunţ

ябедник м.

pîrîtor denunţător

ябедничанье с.

pîrîre denunţare

ябедничать л.

a pîrî a denunţa

яблоня ж.

măr (pom)

явить л.

a arăta a manifesta a demonstra

явиться л.

a se ivi a apărea

явка ж.

înfăţişare prezentare prezenţă

являться л.

a reprezenta a fi a constitui

явно ч.

vădit evident

явный л.

făţiş deschis

явочный л.

tainic conspirativ

явственно ч.

desluşit clar

явственность ж.

limpezime claritate caracter distinct

явственный л.

limpede clar distinct

явствовать л.

a reieşi a rezulta

явь ж.

realitate

ягдташ м.

taşcă tolbă de vânătoare

ягнение с.

fătare (la oi)

ягнятник м.

ocol pentru miei vultur-bărbos (ornit.) ţarc ceahlău (ornit.) zăgan (ornit.)

ягода ж.

boabă bacă fruct

ягодица ж.

bucă fesă

ягодка ж.

bobiţă pomuşoară

яд м.

otravă venin

ядовито ч.

răutăcios veninos caustic

ядовитый л.

otrăvitor veninos toxic

ядоносный л.

otrăvitor veninos toxic

ядохимикаты н.

chimicale pesticide

ядреный л.

miezos zdravăn proaspăt viguros nealterat voinic vânjos

ядро с.

sîmbure miez nucleu

язва ж.

bubă ulcer plagă

язвительно ч.

cu răutate sarcastic caustic

язвительность ж.

răutate sarcasm causticitate

язвить л.

a înţepa a spune răutăţi a produce durere a vorbi sarcastic a răni

язык м.

grai prizonier (fig.) vorbire limbă idiom limbaj

языкастый л.

vorbăreţ limbut ascuţit la limbă

языковoй л.

lingvistic

языческий л.

păgîn idolatru

язычество с.

păgînism idolatrie

яичница ж.

scrob jumări de ouă ouă prăjite omletă

яйцевидный л.

oval oviform ovoidal

яйцевод м.

canal ovular oviduct

якшаться л.

a se înhăita a fi în cârdăşie

ялик м.

luntre barcă lotcă

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "яд"

  Rusă

  Moldo/Română

  завядание с. завядание

  veştezire ofilire

  загляденье с. загляденье

  mîngîiere a ochilor frumuseţe

  заглядеться л. заглядеться

  a mînca cu ochii (fig.) a privi cu admiraţie

  заряд м. заряд

  încărcătură

  зарядить л. зарядить

  a încărca puşca a o ţine una şi bună (fig.) a încărca arma a repeta iarăşi şi iarăşi

  зарядка ж. зарядка

  exerciţii de înviorare

  заурядный л. заурядный

  de rînd de duzină obişnuit mediocru

  заядлый л. заядлый

  zelos înverşunat pasionat

  боезаряд м. боезаряд

  încărcătură

  вряд вряд

  te-ai mira dacă

  выглядеть л. выглядеть

  a părea

  вырядить л. вырядить

  a împopoţona

  вырядиться л. вырядиться

  a se împopoţona

  глядеть л. глядеть

  a se uita a privi

  говядина ж. говядина

  carne de vită

  гряда ж. гряда

  strat şir de obiecte omogene succesiune de obiecte şir răzor brazdă

  грядущий грядущий

  viitor care urmează

  добропорядочный л. добропорядочный

  de treabă cumsecade

  дядя м. дядя

  moş unchi nene

  изрядно ч. изрядно

  grozav considerabil zdravăn bine de tot

  коляда ж. коляда

  colindă colind

  колядовать л. колядовать

  a colinda a colinda

  кряду ч. кряду

  în şir la rând

  миропорядок м. миропорядок

  orînduiala lumii sistem mondial

  навряд ч. навряд

  de necrezut puţin probabil îdoielnic

  наглядно ч. наглядно

  grăitor evident limpede sugestiv

  наглядный л. наглядный

  convingător evident grăitor sugestiv

  наряд м. наряд

  straie însărcinare corvoadă haine fişă de lucru serviciu port dispoziţie

  нарядить л. нарядить

  a numi a ordona a desemna a dispune a trimite

  нарядиться л. нарядиться

  a se îmbrăca a se aranja a se împodobi a se dichisi

  нарядный л. нарядный

  gătit dichisit îmbrăcat frumos elegant

  наряду ч. наряду

  de rînd cu odată cu

  наяда ж. наяда

  naiadă (mitol.) nimfă (mitol.)

  незаурядный л. незаурядный

  neobişnuit excepţional ieșit din comun

  ненаглядный л. ненаглядный

  nespus de drag foarte iubit

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter