Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

яловеть л.

a rămîne stearpă a deveni sterilă

яловица ж.

vacă stearpă vacă sterilă

яловость ж.

sterpăciune sterilitate sterpie nefertilitate

яловый л.

sterp steril

яма ж.

groapă văgăună depresiune

ямка ж.

gropiţă groapă mică

ямщик м.

vizitiu surugiu birjar

январь м.

ianuarie

японцы н.

japonezi niponi

яр м.

rîpă mare prăpastie hău abis văgăună

ярить л.

a mînia a înfuria

яриться л.

a se mînia a se înfuria

ярка ж.

mieluşică mioriță

яркий л.

luminos orbitor

яркость ж.

strălucire expresivitate intensitate pregnanţă

ярлык м.

poreclă etichetă calificativ

ярмарка ж.

tîrg iarmaroc bâlci

ярмо с.

asuprire jug opresiune

яровые н.

grîne de primăvară grâne de primăvară

яростно ч.

cu mînie cu furie înverşunat vehement

яростный л.

mînios furios

ярость ж.

mînie nestăpînită furie

ярус м.

balcon cat etaj galerie

ярусный л.

în etaje în caturi

ярый л.

înfocat pasionat înflăcărat fervent

яснеть л.

a se însenina a se lumina a se limpezi

ясновидец м.

clarvăzător vizionar

ясность ж.

limpezime claritate luciditate

ясный л.

strălucitor desluşit vădit evident senin clar sclipitor distinct

яствa с.

bucate mâncăruri

ястреб м.

uliu erete

ячеистый л.

celular alveolar

ячмень м.

orz urcior (med)

яшма ж.

matostat (miner.) jasp (miner.)

ящерица ж.

şopîrlă guşter

ящик м.

ladă cutie sertar casetă

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "язвительность"

  Rusă

  Moldo/Română

  язвительность ж. язвительность

  răutate sarcasm causticitate

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter