Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

евангелие ж.

evanghelie cuvîntul este comun

евангелист м.

evanghelist cuvîntul este comun

евнух м.

eunuc cuvîntul este comun

еврей м.

evreu cuvîntul este comun

европеизм м.

europeism cuvîntul este comun

евро м.

euro cuvîntul este comun

европейцы н.

europeni cuvîntul este comun

евроцент м.

eurocent cuvîntul este comun

егерь м.

vînător (profesionist) cuvîntul este comun

египтяне н.

egipteni cuvîntul este comun

егоза м.

fire neastîmpărată cuvîntul este moldovenesc copil zbânţuit cuvîntul este romînesc

егозить л.

a linguși cuvîntul este moldovenesc a face năzbîtii cuvîntul este moldovenesc a adula (fig.) cuvîntul este romînesc a se zbânțui cuvîntul este romînesc

еда ж.

hrană cuvîntul este comun mîncare cuvîntul este comun

едва ч.

cu greu cuvîntul este comun anevoie cuvîntul este comun abia cuvîntul este comun

единение с.

unire cuvîntul este moldovenesc concordie cuvîntul este romînesc

единица ж.

unitate de măsură cuvîntul este comun cifra (nota) unu cuvîntul este comun

единичный л.

izolat cuvîntul este moldovenesc singular cuvîntul este comun unic cuvîntul este comun sporadic cuvîntul este romînesc

единовременный л.

unic cuvîntul este comun

единогласие с.

unanimitate cuvîntul este comun

единогласно ч.

unanim cuvîntul este comun

единоличный л.

personal cuvîntul este moldovenesc individual cuvîntul este comun

единомышленник м.

copărtaş cuvîntul este moldovenesc tovarăş de idei cuvîntul este moldovenesc complice cuvîntul este romînesc adept cuvîntul este romînesc

единоначалие с.

conducere unipersonală cuvîntul este comun

единообразие с.

uniformitate cuvîntul este comun

единоплеменный л.

de acelaşi neam cuvîntul este moldovenesc de aceeaşi origine cuvîntul este romînesc

единорог м.

inorog cuvîntul este moldovenesc narval (zool.) cuvîntul este comun licorn (mitol.) cuvîntul este romînesc

единоутробный л.

născut de aceeaşi mamă cuvîntul este comun

единственно ч.

singurul cuvîntul este comun unicul cuvîntul este comun

единственный л.

unic cuvîntul este comun

единство с.

unitate cuvîntul este comun

единый л.

unic cuvîntul este comun unitar cuvîntul este comun

едкий л.

usturător cuvîntul este moldovenesc înţepător cuvîntul este comun caustic cuvîntul este romînesc

едок м.

om cuvîntul este moldovenesc suflet cuvîntul este moldovenesc mesean cuvîntul este comun persoană cuvîntul este romînesc gură (care trebuie hrănit(ă)) cuvîntul este romînesc

ёж м.

arici cuvîntul este comun

ежевика ж.

mură (bot.) cuvîntul este comun

ежегодник м.

anuar cuvîntul este comun

ежегодный л.

anual cuvîntul este comun

ежедневник м.

zilnic cuvîntul este moldovenesc agendă cuvîntul este comun

ежедневно ч.

în fiecare zi cuvîntul este comun zi de zi cuvîntul este comun

еженедельник м.

săptămînal cuvîntul este moldovenesc hebdomadar cuvîntul este romînesc

ёжик м.

puiul ariciului cuvîntul este moldovenesc tunsoare cuvîntul este comun aricel cuvîntul este romînesc frizură scurtă cuvîntul este comun

езда ж.

cursă cuvîntul este comun călătorie cuvîntul este comun

ездить л.

a luneca cuvîntul este moldovenesc a se mișca cuvîntul este moldovenesc a călători cuvîntul este comun a se deplasa cuvîntul este romînesc

ездовой м.

de tracţiune cuvîntul este comun soldat-călăreţ (mil.) cuvîntul este comun de cursă (animal) cuvîntul este comun

ездок м.

drumeţ cuvîntul este moldovenesc călător cuvîntul este comun

ектенья ж.

ectenie (bis.) cuvîntul este comun

еле ч.

cu greu cuvîntul este comun anevoie cuvîntul este comun abia cuvîntul este comun

елейно ч.

mieros cuvîntul este moldovenesc onctuos cuvîntul este romînesc

ёлка ж.

brad cuvîntul este comun

ёлочка ж.

brăduţ cuvîntul este comun

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "ёж"

  Rusă

  Moldo/Română

  беж л. беж

  cafeniu-deschis cuvîntul este moldovenesc bej cuvîntul este comun

  бежать л. бежать

  a fugi cuvîntul este comun

  беженец м. беженец

  bejenar cuvîntul este moldovenesc refugiat cuvîntul este comun

  беженка ж. беженка

  bejenară cuvîntul este moldovenesc refugiată cuvîntul este comun

  беженский л. беженский

  de bejenar cuvîntul este moldovenesc de refugiat cuvîntul este romînesc

  беженство с. беженство

  bejenie cuvîntul este moldovenesc refugiere cuvîntul este comun

  безбрежность ж. безбрежность

  nemărginire cuvîntul este comun

  безбрежный л. безбрежный

  nețărmurit cuvîntul este comun nemărginit cuvîntul este comun

  безденежный л. безденежный

  lefter cuvîntul este comun fără bani cuvîntul este comun

  безмятежность ж. безмятежность

  tihnă cuvîntul este comun linişte sufletească cuvîntul este comun

  безмятежный л. безмятежный

  tihnit cuvîntul este comun netulburat cuvîntul este romînesc

  безнадежно ч. безнадежно

  fără nădejde cuvîntul este moldovenesc fără speranţă cuvîntul este romînesc

  безнадежность ж. безнадежность

  deznădejde cuvîntul este moldovenesc desperare cuvîntul este romînesc

  безнадежный л. безнадежный

  deznădăjduit cuvîntul este moldovenesc desperat cuvîntul este romînesc

  белоснежный л. белоснежный

  alb ca omătul cuvîntul este moldovenesc alb ca zăpada cuvîntul este romînesc

  береженный л. береженный

  ferit cuvîntul este moldovenesc păzit cuvîntul este comun păstrat cuvîntul este romînesc protejat cuvîntul este romînesc

  бережливость ж. бережливость

  socotinţă cuvîntul este moldovenesc chibzuinţă cuvîntul este moldovenesc simţ gospodăreasc cuvîntul este romînesc

  бережливый л. бережливый

  chibzuit cuvîntul este moldovenesc socotit cuvîntul este moldovenesc econom cuvîntul este romînesc

  бережно ч. бережно

  cu chibzuinţă cuvîntul este moldovenesc grijuliu cuvîntul este comun cu atenţie cuvîntul este romînesc

  бесснежный л. бесснежный

  fără omăt cuvîntul este moldovenesc fără zăpadă cuvîntul este romînesc

  благонадежность ж. благонадежность

  încredere cuvîntul este moldovenesc loialitate cuvîntul este comun fiabilitate cuvîntul este romînesc

  благонадежный л. благонадежный

  de încredere cuvîntul este moldovenesc de nădejde cuvîntul este moldovenesc fiabil cuvîntul este romînesc

  близлежащий л. близлежащий

  situat în apropiere cuvîntul este comun învecinat cuvîntul este romînesc

  бомбежка ж. бомбежка

  bombardament cuvîntul este comun

  бомбоубежище с. бомбоубежище

  adăpost antiaerian cuvîntul este comun

  бронежилет м. бронежилет

  vestă antiglonţ cuvîntul este comun

  чертеж м. чертеж

  desen cuvîntul este moldovenesc schiţă cuvîntul este comun plan cuvîntul este romînesc

  двоеженство с. двоеженство

  bigamie cuvîntul este comun

  дежурить л. дежурить

  a fi de serviciu cuvîntul este moldovenesc a sta de gardă cuvîntul este romînesc

  дежурный л. дежурный

  de serviciu cuvîntul este moldovenesc de gardă cuvîntul este romînesc

  дежурство с. дежурство

  vreme de serviciu cuvîntul este moldovenesc timp de gardă cuvîntul este romînesc

  дележ м. дележ

  împărţeală cuvîntul este moldovenesc partaj cuvîntul este romînesc

  денежный л. денежный

  bănesc cuvîntul este comun

  долбежка ж. долбежка

  1. dăltuire cuvîntul este moldovenesc scobire cuvîntul este romînesc
  2. buchiseală cuvîntul este moldovenesc toceală cuvîntul este romînesc

  ёж м. ёж

  arici cuvîntul este comun

  ежевика ж. ежевика

  mură (bot.) cuvîntul este comun

  ежегодник м. ежегодник

  anuar cuvîntul este comun

  ежегодный л. ежегодный

  anual cuvîntul este comun

  ежедневник м. ежедневник

  zilnic cuvîntul este moldovenesc agendă cuvîntul este comun

  ежедневно ч. ежедневно

  în fiecare zi cuvîntul este comun zi de zi cuvîntul este comun

  еженедельник м. еженедельник

  săptămînal cuvîntul este moldovenesc hebdomadar cuvîntul este romînesc

  ёжик м. ёжик

  1. puiul ariciului cuvîntul este moldovenesc aricel cuvîntul este romînesc
  2. tunsoare cuvîntul este comun frizură scurtă cuvîntul este comun

  галдеж м. галдеж

  tărăboi cuvîntul este moldovenesc vacarm cuvîntul este romînesc

  глубокоснежье с. глубокоснежье

  1. strat mare de omăt cuvîntul este moldovenesc strat mare de zăpadă cuvîntul este romînesc
  2. iarnă cu mult omăt cuvîntul este moldovenesc perioadă înzăpezită a iernii cuvîntul este romînesc

  грабеж м. грабеж

  tîlhărie cuvîntul este moldovenesc prădăciune cuvîntul este comun jaf cuvîntul este comun

  избежать л. избежать

  a ocoli (un pericol) cuvîntul este comun a evita cuvîntul este romînesc

  изнеженный л. изнеженный

  alintat cuvîntul este moldovenesc plăpînd cuvîntul este moldovenesc gingaş cuvîntul este romînesc cocolit cuvîntul este romînesc

  изнежить л. изнежить

  a alinta cuvîntul este moldovenesc a cocoli cuvîntul este romînesc

  картежник м. картежник

  jucător de cărţi cuvîntul este comun cartofor cuvîntul este romînesc

  корежить л. корежить

  a scofîlci cuvîntul este moldovenesc a strîmba cuvîntul este moldovenesc a scoroji cuvîntul este romînesc

  корежиться л. корежиться

  a se chirci cuvîntul este moldovenesc a se strîmba cuvîntul este moldovenesc a se crispa cuvîntul este romînesc

  кормежка ж. кормежка

  hrană cuvîntul este moldovenesc hrănire cuvîntul este moldovenesc

  кортеж м. кортеж

  cortegiu cuvîntul este moldovenesc alai cuvîntul este moldovenesc cavalcadă cuvîntul este romînesc suită cuvîntul este romînesc

  крепеж м. крепеж

  armătură cuvîntul este moldovenesc schelărie cuvîntul este romînesc

  кутеж м. кутеж

  beţie cuvîntul este moldovenesc chef cuvîntul este romînesc

  левобережный л. левобережный

  de pe malul stîng cuvîntul este comun

  лежалый л. лежалый

  bîhlit cuvîntul este moldovenesc stătut cuvîntul este moldovenesc rânced cuvîntul este romînesc învechit cuvîntul este romînesc

  лежанка ж. лежанка

  pat de lut după cuptor cuvîntul este moldovenesc sobă orizontală cuvîntul este romînesc

  лежать л. лежать

  a zace cuvîntul este moldovenesc a sta culcat cuvîntul este moldovenesc a sta la pat cuvîntul este romînesc a sta întins cuvîntul este romînesc

  лежачий л. лежачий

  culcat cuvîntul este moldovenesc întins cuvîntul este romînesc

  лежбище с. лежбище

  1. culcuş cuvîntul este moldovenesc vizuină cuvîntul este romînesc
  2. adăpost al animalelor marine cuvîntul este comun

  лежебока м. лежебока

  dugliş cuvîntul este moldovenesc leneș cuvîntul este comun

  лежень ж. лежень

  bîrnă cuvîntul este moldovenesc grindă cuvîntul este romînesc

  манеж м. манеж

  manej cuvîntul este moldovenesc arenă (la circ) cuvîntul este comun

  медвежатина ж. медвежатина

  carne de urs cuvîntul este comun

  медвежий л. медвежий

  de urs cuvîntul este comun

  медвежонок м. медвежонок

  ursuleţ cuvîntul este comun

  межа ж. межа

  hat cuvîntul este moldovenesc méjdină cuvîntul este moldovenesc hotar cuvîntul este romînesc

  междометие с. междометие

  interjecţie cuvîntul este comun

  между г. между

  dintre cuvîntul este comun între cuvîntul este comun

  междугородный л. междугородный

  interurban cuvîntul este comun

  международный л. международный

  internaţional cuvîntul este comun

  междуречье с. междуречье

  între două rîuri cuvîntul este moldovenesc interfluviu cuvîntul este romînesc

  межевальный л. межевальный

  de hotărnicire cuvîntul este moldovenesc de parcelare cuvîntul este romînesc

  межевание с. межевание

  hotărnicire cuvîntul este moldovenesc bornare cuvîntul este romînesc

  межевать л. межевать

  a hotărnici cuvîntul este moldovenesc a pune hotar cuvîntul este romînesc

  межеваться л. межеваться

  a se hotărnici cuvîntul este moldovenesc a parcela cuvîntul este romînesc

  межнациональный л. межнациональный

  interetnic cuvîntul este comun

  межпарламентский л. межпарламентский

  interparlamentar cuvîntul este comun

  межпартийный л. межпартийный

  interpartinic cuvîntul este comun

  межрайонный л. межрайонный

  interraional cuvîntul este comun

  мережа ж. мережа

  mreajă cuvîntul este moldovenesc vintir cuvîntul este romînesc

  молодежный л. молодежный

  tineresc cuvîntul este comun

  молодежь ж. молодежь

  tineret cuvîntul este comun

  мятеж м. мятеж

  răscoală cuvîntul este moldovenesc rebeliune cuvîntul este romînesc

  мятежник м. мятежник

  răzvrătit cuvîntul este moldovenesc rebel cuvîntul este romînesc

  надлежащий л. надлежащий

  cuvenit cuvîntul este moldovenesc corespunzător cuvîntul este romînesc

  надлежать л. надлежать

  a trebui cuvîntul este moldovenesc a fi necesar cuvîntul este romînesc

  надежный л. надежный

  de nădejde cuvîntul este moldovenesc sigur cuvîntul este comun rezistent cuvîntul este romînesc

  надежность ж. надежность

  trăinicie cuvîntul este moldovenesc siguranță cuvîntul este comun fiabilitate cuvîntul este romînesc

  надежно ч. надежно

  trainic cuvîntul este moldovenesc de nădejde cuvîntul este moldovenesc rezistent cuvîntul este romînesc durabil cuvîntul este comun

  надежда ж. надежда

  nădejde cuvîntul este moldovenesc speranţă cuvîntul este romînesc

  набережная ж. набережная

  chei cuvîntul este moldovenesc debarcader cuvîntul este romînesc

  набежать л. набежать

  1. a da buzna cuvîntul este moldovenesc a năvăli cuvîntul este comun a se izbi de ceva cuvîntul este romînesc
  2. a se îngrămădi cuvîntul este moldovenesc a se acumula cuvîntul este romînesc

  належать л. належать

  a amorţi cuvîntul este moldovenesc a înţepeni (culcat) cuvîntul este romînesc

  намежевать л. намежевать

  a hotărnici cuvîntul este moldovenesc a parcela cuvîntul este romînesc

  настежь ч. настежь

  vraişte cuvîntul este moldovenesc larg deschis cuvîntul este romînesc

  неблагонадежный л. неблагонадежный

  nesigur cuvîntul este moldovenesc îndoielnic cuvîntul este moldovenesc dubios cuvîntul este romînesc suspect cuvîntul este romînesc

  небрежно ч. небрежно

  nepăsător cuvîntul este moldovenesc de mîntuială cuvîntul este moldovenesc fără atenție cuvîntul este romînesc neglijent cuvîntul este romînesc

  небрежность ж. небрежность

  delăsare cuvîntul este moldovenesc neglijenţă cuvîntul este romînesc

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter