Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

баул м.

lădiţă cuvîntul este moldovenesc cufăr mic cuvîntul este romînesc

бахвал м.

fălos cuvîntul este moldovenesc lăudăros cuvîntul este comun fanfaron cuvîntul este romînesc

бахвалиться л.

a se făli cuvîntul este moldovenesc a se lăuda cuvîntul este comun

бахвальство с.

fală goală cuvîntul este moldovenesc lăudăroşenie cuvîntul este comun

бахилы н.

ciubote pescăreşti cuvîntul este moldovenesc cizme pescăreşti cuvîntul este romînesc

бахрома ж.

zorzon cuvîntul este moldovenesc ţurţur cuvîntul este moldovenesc canaf cuvîntul este romînesc franj cuvîntul este romînesc

бахромчатый л.

cu zorzoane cuvîntul este moldovenesc cu ţurţuri cuvîntul este moldovenesc cu canafuri cuvîntul este romînesc cu franjuri cuvîntul este romînesc

бахча ж.

bostanărie cuvîntul este moldovenesc harbuzărie cuvîntul este moldovenesc pepenărie cuvîntul este romînesc

бахчевод м.

harbuzar cuvîntul este moldovenesc pepenar cuvîntul este romînesc

бацилла ж.

bacil cuvîntul este comun

бациллоноситель м.

purtător de bacili cuvîntul este comun

бачок м.

bac mic cuvîntul este moldovenesc rezervor cuvîntul este romînesc

башенка ж.

turnuleţ cuvîntul este moldovenesc turelă cuvîntul este romînesc

башенные ы)

ceas pe turn cuvîntul este moldovenesc orologiu cuvîntul este romînesc

башка ж.

căpăţină cuvîntul este moldovenesc cap cuvîntul este comun boacă cuvîntul este romînesc

башкиры н.

başkiri cuvîntul este comun

башковитый л.

deştept cuvîntul este comun

башлык м.

capişon cuvîntul este moldovenesc glugă cuvîntul este romînesc

башмак м.

gheată cuvîntul este comun papuc cuvîntul este comun

башмачник м.

ciubotar cuvîntul este moldovenesc cizmar cuvîntul este romînesc

башмачница ж.

ciubotăreasă cuvîntul este moldovenesc cizmăreasă cuvîntul este romînesc

башмачок м.

pantofior cuvîntul este comun ghetuță cuvîntul este comun papucel cuvîntul este comun

башня ж.

turn cuvîntul este comun

баюкать л.

a legăna copilul cîntînd cuvîntul este moldovenesc a cânta de leagăn cuvîntul este romînesc

баядера ж.

baiaderă cuvîntul este comun

баян м.

baian cuvîntul este comun

баянист м.

baianist cuvîntul este comun

бдительно ч.

cu ochii în patru cuvîntul este moldovenesc vigilent cuvîntul este comun

бдительность ж.

vigilenţă cuvîntul este comun

бдительный л.

vigilent cuvîntul este comun

бег м.

alergare cuvîntul este comun goană cuvîntul este romînesc

бега н.

alergări de cai cuvîntul este moldovenesc curse de cai cuvîntul este romînesc

бегать л.

a alerga cuvîntul este comun

бегемот м.

hipopotam cuvîntul este comun

беглец м.

fugar cuvîntul este moldovenesc evadat cuvîntul este romînesc

бегло ч.

fugitiv cuvîntul este moldovenesc iute cuvîntul este comun superficial cuvîntul este romînesc rapid cuvîntul este romînesc

беглый л.

fugitiv cuvîntul este moldovenesc fugar cuvîntul este moldovenesc iute cuvîntul este comun evadat cuvîntul este romînesc superficial cuvîntul este romînesc rapid cuvîntul este romînesc

беглянка ж.

fugară cuvîntul este moldovenesc evadată cuvîntul este romînesc

беговой л.

de curse cuvîntul este comun

бегония ж.

begonie cuvîntul este comun

беготня ж.

alergătură cuvîntul este moldovenesc du-te-vino cuvîntul este romînesc

бегство с.

fugă cuvîntul este moldovenesc evadare cuvîntul este romînesc

бегун м.

alergător cuvîntul este moldovenesc atlet cuvîntul este romînesc

беда ж.

năpastă cuvîntul este moldovenesc nenorocire cuvîntul este comun belea cuvîntul este romînesc

бедлам м.

buimăceală cuvîntul este moldovenesc balamuc cuvîntul este romînesc tărăboi cuvîntul este romînesc

беднеть л.

a sărăci cuvîntul este moldovenesc a scăpăta cuvîntul este romînesc

бедность ж.

nevoie cuvîntul este moldovenesc sărăcie cuvîntul este moldovenesc lipsă cuvîntul este romînesc mizerie cuvîntul este romînesc

беднота ж.

sărăcime (col) cuvîntul este comun

бедный л.

sărac cuvîntul este comun

бедняга ж.

necăjit cuvîntul este moldovenesc sărman cuvîntul este comun nenorocit cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter