Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

евангелие ж.

evanghelie cuvîntul este comun

евангелист м.

evanghelist cuvîntul este comun

евнух м.

eunuc cuvîntul este comun

еврей м.

evreu cuvîntul este comun

европеизм м.

europeism cuvîntul este comun

евро м.

euro cuvîntul este comun

европейцы н.

europeni cuvîntul este comun

евроцент м.

eurocent cuvîntul este comun

егерь м.

vînător (profesionist) cuvîntul este comun

египтяне н.

egipteni cuvîntul este comun

егоза м.

fire neastîmpărată cuvîntul este moldovenesc copil zbânţuit cuvîntul este romînesc

егозить л.

a face năzbîtii cuvîntul este moldovenesc a linguși cuvîntul este moldovenesc a adula (fig.) cuvîntul este romînesc a se zbânțui cuvîntul este romînesc

еда ж.

mîncare cuvîntul este comun hrană cuvîntul este comun

едва ч.

abia cuvîntul este comun cu greu cuvîntul este comun anevoie cuvîntul este comun

единение с.

unire cuvîntul este moldovenesc concordie cuvîntul este romînesc

единица ж.

cifra (nota) unu cuvîntul este comun unitate de măsură cuvîntul este comun

единичный л.

izolat cuvîntul este moldovenesc singular cuvîntul este comun unic cuvîntul este comun sporadic cuvîntul este romînesc

единовременный л.

unic cuvîntul este comun

единогласие с.

unanimitate cuvîntul este comun

единогласно ч.

unanim cuvîntul este comun

единоличный л.

personal cuvîntul este moldovenesc individual cuvîntul este comun

единомышленник м.

tovarăş de idei cuvîntul este moldovenesc copărtaş cuvîntul este moldovenesc complice cuvîntul este romînesc adept cuvîntul este romînesc

единоначалие с.

conducere unipersonală cuvîntul este comun

единообразие с.

uniformitate cuvîntul este comun

единоплеменный л.

de acelaşi neam cuvîntul este moldovenesc de aceeaşi origine cuvîntul este romînesc

единорог м.

inorog cuvîntul este moldovenesc narval (zool.) cuvîntul este comun licorn (mitol.) cuvîntul este romînesc

единоутробный л.

născut de aceeaşi mamă cuvîntul este comun

единственно ч.

unicul cuvîntul este comun singurul cuvîntul este comun

единственный л.

unic cuvîntul este comun

единство с.

unitate cuvîntul este comun

единый л.

unitar cuvîntul este comun unic cuvîntul este comun

едкий л.

usturător cuvîntul este moldovenesc înţepător cuvîntul este comun caustic cuvîntul este romînesc

едок м.

suflet cuvîntul este moldovenesc om cuvîntul este moldovenesc mesean cuvîntul este comun gură (care trebuie hrănit(ă)) cuvîntul este romînesc persoană cuvîntul este romînesc

ёж м.

arici cuvîntul este comun

ежевика ж.

mură (bot.) cuvîntul este comun

ежегодник м.

anuar cuvîntul este comun

ежегодный л.

anual cuvîntul este comun

ежедневник м.

zilnic cuvîntul este moldovenesc agendă cuvîntul este comun

ежедневно ч.

zi de zi cuvîntul este comun în fiecare zi cuvîntul este comun

еженедельник м.

săptămînal cuvîntul este moldovenesc hebdomadar cuvîntul este romînesc

ёжик м.

puiul ariciului cuvîntul este moldovenesc tunsoare cuvîntul este comun aricel cuvîntul este romînesc frizură scurtă cuvîntul este comun

езда ж.

călătorie cuvîntul este comun cursă cuvîntul este comun

ездить л.

a luneca cuvîntul este moldovenesc a se mișca cuvîntul este moldovenesc a călători cuvîntul este comun a se deplasa cuvîntul este romînesc

ездовой м.

de tracţiune cuvîntul este comun soldat-călăreţ (mil.) cuvîntul este comun de cursă (animal) cuvîntul este comun

ездок м.

drumeţ cuvîntul este moldovenesc călător cuvîntul este comun

ектенья ж.

ectenie (bis.) cuvîntul este comun

еле ч.

abia cuvîntul este comun cu greu cuvîntul este comun anevoie cuvîntul este comun

елейно ч.

mieros cuvîntul este moldovenesc onctuos cuvîntul este romînesc

ёлка ж.

brad cuvîntul este comun

ёлочка ж.

brăduţ cuvîntul este comun

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter