Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

жаба ж.

broască rîioasă cuvîntul este comun

жабник

untişor cuvîntul este moldovenesc grâuşor (bot.) cuvîntul este romînesc

жабры н.

branhii cuvîntul este comun

жаворонок м.

ciocîrlie cuvîntul este comun

жадина ж.

hapsîn cuvîntul este moldovenesc lacom cuvîntul este moldovenesc avar cuvîntul este romînesc nesăţios cuvîntul este romînesc hrăpăreţ cuvîntul este romînesc

жадничать л.

a se lăcomi cuvîntul este moldovenesc a se zgîrci cuvîntul este comun a fi nesățios cuvîntul este romînesc avar cuvîntul este romînesc

жадно ч.

cu lăcomie cuvîntul este moldovenesc cu avariție cuvîntul este romînesc

жадность ж.

lăcomie cuvîntul este moldovenesc zgîrcenie cuvîntul este comun aviditate cuvîntul este romînesc avariție cuvîntul este romînesc

жадный л.

hapsîn cuvîntul este moldovenesc lacom cuvîntul este moldovenesc avid cuvîntul este romînesc avar cuvîntul este romînesc

жажда ж.

sete cuvîntul este comun

жаждать л.

a dori mult ceva cuvîntul este comun a fi însetat cuvîntul este comun a râvni ceva cuvîntul este romînesc a simţi sete cuvîntul este comun

жаждущий л.

însetat cuvîntul este comun setos cuvîntul este comun

жакет м.

jacheta cuvîntul este comun taior cuvîntul este romînesc

жаккард м.

jacard (textil) cuvîntul este comun

жалеть л.

a-i părea rău cuvîntul este moldovenesc a jeli cuvîntul este moldovenesc a cruţa cuvîntul este moldovenesc a deplînge cuvîntul este comun a menaja cuvîntul este romînesc a regreta cuvîntul este romînesc a compătimi cuvîntul este romînesc

жалить л.

a da ac cuvîntul este moldovenesc a înţepa cuvîntul este moldovenesc a muşca cuvîntul este romînesc a pişca cuvîntul este romînesc

жалкий л.

jalnic cuvîntul este moldovenesc mizerabil cuvîntul este romînesc lamentabil cuvîntul este romînesc

жало с.

ascuţiş cuvîntul este moldovenesc săgeată cuvîntul este moldovenesc limbă (de şarpe) cuvîntul este comun ac cuvîntul este comun ghimpe cuvîntul este romînesc tăiş (fig.) cuvîntul este romînesc

жалоба ж.

jalbă cuvîntul este moldovenesc plîngere cuvîntul este comun reclamaţie cuvîntul este comun

жалобный л.

jalnic cuvîntul este moldovenesc plîngăreţ cuvîntul este comun de reclamații (condică) cuvîntul este comun tânguios cuvîntul este romînesc

жалобщик м.

jălbaş cuvîntul este moldovenesc reclamant cuvîntul este comun

жалованный л.

dăruit cuvîntul este moldovenesc conferit cuvîntul este comun acordat cuvîntul este romînesc

жалованье с.

leafă cuvîntul este moldovenesc simbrie cuvîntul este moldovenesc salariu cuvîntul este romînesc soldă cuvîntul este romînesc

жаловать л.

a saluta cuvîntul este moldovenesc a preţui cuvîntul este comun a conferi (un titlu) cuvîntul este comun a acorda cuvîntul este romînesc a agrea cuvîntul este romînesc

жаловаться л.

a se jelui cuvîntul este moldovenesc a se tângui cuvîntul este romînesc

жалостный л.

milos cuvîntul este moldovenesc compătimitor cuvîntul este romînesc

жалость ж.

milă cuvîntul este moldovenesc compătimire cuvîntul este romînesc

жалюзи н.

jaluzele cuvîntul este comun

жандарм м.

jandarm cuvîntul este comun

жанр м.

gen cuvîntul este comun

жар м.

temperatură cuvîntul este moldovenesc jăratic cuvîntul este moldovenesc înflăcărare cuvîntul este moldovenesc dogoare cuvîntul este comun înfocare (fig.) cuvîntul este romînesc ardoare cuvîntul este romînesc febră cuvîntul este romînesc jar cuvîntul este romînesc

жара ж.

arşiţă cuvîntul este comun căldură cuvîntul este comun

жаргон м.

jargon cuvîntul este moldovenesc argou cuvîntul este comun

жардиньерка ж.

etajeră pentru flori cuvîntul este moldovenesc jardinieră cuvîntul este romînesc

жареный л.

prăjit cuvîntul este moldovenesc fript cuvîntul este romînesc

жаренье с.

prăjire cuvîntul este moldovenesc frigere cuvîntul este romînesc

жарить л.

a prăji cuvîntul este moldovenesc a frige cuvîntul este romînesc

жариться л.

a se prăji cuvîntul este moldovenesc a se frige cuvîntul este romînesc

жарища ж.

căldură foarte mare cuvîntul este comun căldură toridă cuvîntul este comun

жаркий л.

fierbinte cuvîntul este moldovenesc torid cuvîntul este romînesc

жаркое с.

friptură cuvîntul este comun

жаровня ж.

grătar cuvîntul este comun mangal cuvîntul este comun

жаровыносливый л.

termorezistent cuvîntul este comun

жаропонижающее с.

febrifug cuvîntul este comun antipiretic cuvîntul este romînesc

жаропрочный л.

refractar cuvîntul este comun

жар-птица ж.

pasăre măiastră cuvîntul este comun

жасмин м.

iasomie cuvîntul este comun

жатва ж.

seceriş cuvîntul este comun

жатка ж.

secerătoare cuvîntul este comun

жать л.

a stoarce cuvîntul este moldovenesc a secera cuvîntul este comun a strînge (mîna) cuvîntul este comun a presa cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter