Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

забытьё с.

moţăială cuvîntul este moldovenesc toropeală cuvîntul este moldovenesc somnolenţă cuvîntul este romînesc picoteală cuvîntul este romînesc

забыться л.

a aţipi cuvîntul este moldovenesc a se întrece cu gluma cuvîntul este moldovenesc a fi îngîndurat cuvîntul este comun a întrece măsura cuvîntul este romînesc a cădea pe gânduri cuvîntul este romînesc a picoti cuvîntul este romînesc

заважничать л.

a o face pe grozavul cuvîntul este moldovenesc a-şi da importanță cuvîntul este romînesc

завал м.

năruire cuvîntul este moldovenesc surpare cuvîntul este romînesc

завалинка ж.

prispă cuvîntul este moldovenesc târnaţ cuvîntul este romînesc tăpşan cuvîntul este romînesc

завалить л.

a astupa cuvîntul este moldovenesc a nărui cuvîntul este moldovenesc a acoperi cuvîntul este romînesc a surpa cuvîntul este romînesc

завалиться л.

a se răsturna cuvîntul este moldovenesc a se nărui cuvîntul este moldovenesc a cădea cuvîntul este romînesc a se surpa cuvîntul este romînesc

заваляться л.

uitat cuvîntul este moldovenesc a rămîne neîntrebat cuvîntul este moldovenesc a rămâne nesolicitat cuvîntul este romînesc

заварить л.

a opări cuvîntul este moldovenesc a suda cuvîntul este comun a face infuzie cuvîntul este romînesc

заварка ж.

infuzie de ierburi cuvîntul este comun ceai cuvîntul este comun tizană cuvîntul este romînesc

заварной л.

opărit cuvîntul este moldovenesc fiert cuvîntul este comun infuzat cuvîntul este romînesc

заваруха ж.

încurcătură cuvîntul este moldovenesc tărăboi cuvîntul este moldovenesc forfoteală cuvîntul este romînesc învălmăşeală cuvîntul este romînesc

заведение с.

local cuvîntul este comun instituție cuvîntul este comun

заведование с.

conducere cuvîntul este moldovenesc administrare cuvîntul este comun gestiune cuvîntul este romînesc

заведовать л.

a administra cuvîntul este comun

заведомо ч.

înadins cuvîntul este moldovenesc cu bună ştiinţă cuvîntul este moldovenesc intenţionat cuvîntul este romînesc

заведомый л.

vădit cuvîntul este moldovenesc bine ştiut cuvîntul este moldovenesc evident cuvîntul este romînesc invederat cuvîntul este romînesc

заведующий м.

director cuvîntul este moldovenesc şef cuvîntul este comun administrator cuvîntul este comun

завезти л.

a lăsa (în treacăt) cuvîntul este moldovenesc a aduce cuvîntul este moldovenesc a livra cuvîntul este comun a transporta cuvîntul este romînesc

завербовать л.

a înrola cuvîntul este moldovenesc a recruta cuvîntul este moldovenesc a racola cuvîntul este romînesc a cătăni cuvîntul este romînesc

заверение с.

încredinţare cuvîntul este comun asigurare cuvîntul este comun

заверить л.

a adeveri cuvîntul este moldovenesc a legaliza cuvîntul este moldovenesc a încredinţa cuvîntul este comun a asigura cuvîntul este comun a autentifica cuvîntul este comun

завернуть л.

a sufleca cuvîntul este moldovenesc a înfăşura cuvîntul este moldovenesc a întoarce cuvîntul este moldovenesc a înşuruba cuvîntul este comun a sumeţi cuvîntul este romînesc a îndoi cuvîntul este romînesc a împacheta cuvîntul este romînesc a strânge (cu piuliţa) cuvîntul este romînesc

заверстать л.

a pagina (tipogr.) cuvîntul este comun

завертеть л.

a prinde în vîrtej cuvîntul este moldovenesc a începe rotirea cuvîntul este comun a absorbi (fig.) cuvîntul este romînesc

завертка ж.

cîrlig cuvîntul este moldovenesc zăvor cuvîntul este moldovenesc împachetare cuvîntul este moldovenesc ambalare cuvîntul este romînesc foraibăr cuvîntul este romînesc

завершающий л.

cel care încheie cuvîntul este moldovenesc ultimul cuvîntul este comun de final cuvîntul este romînesc

завеса ж.

perdea cuvîntul este moldovenesc draperie cuvîntul este romînesc

завесить л.

a trage perdeaua cuvîntul este moldovenesc a drapa cuvîntul este romînesc

завести л.

a pune cuvîntul este moldovenesc a duce cuvîntul este moldovenesc a organiza cuvîntul este moldovenesc a înfiinţa cuvîntul este comun a întemeia cuvîntul este romînesc a plasa cuvîntul este romînesc a conduce cuvîntul este romînesc

завет м.

poruncă cuvîntul este moldovenesc învăţătură cuvîntul este comun precept cuvîntul este romînesc

заветный л.

drag cuvîntul este moldovenesc scump cuvîntul este moldovenesc intim cuvîntul este romînesc sacru cuvîntul este romînesc

завещание с.

testament cuvîntul este comun

завещать л.

a lăsa prin testament cuvîntul este moldovenesc a jurui cuvîntul este comun a testa cuvîntul este romînesc

завзятый л.

notoriu cuvîntul este moldovenesc pătimaş cuvîntul este moldovenesc inveterat cuvîntul este romînesc pasionat cuvîntul este romînesc

завивка ж.

coafare cuvîntul este moldovenesc încreţire cuvîntul este moldovenesc ondulare cuvîntul este romînesc

завидный л.

de rîvnit cuvîntul este moldovenesc demn de invidiat cuvîntul este romînesc

завидовать л.

a zavistui cuvîntul este moldovenesc a pizmui cuvîntul este moldovenesc a invidia cuvîntul este romînesc

завидущий л.

zavistnic cuvîntul este moldovenesc invidios cuvîntul este romînesc

завизжать л.

a schelălăi cuvîntul este moldovenesc a ţipa cuvîntul este romînesc a scheuna cuvîntul este romînesc

завинтить л.

a înşuruba cuvîntul este comun

завиральный л.

îndoielnic cuvîntul este moldovenesc mincinos cuvîntul este moldovenesc incert cuvîntul este romînesc fals cuvîntul este comun

завируха ж.

bucluc cuvîntul este moldovenesc viscol cuvîntul este comun dandana (fig.) cuvîntul este romînesc viforniţă cuvîntul este romînesc

зависать л.

a fi agățat cuvîntul este comun a rămâne suspendat cuvîntul este romînesc

зависеть л.

a depinde de … cuvîntul este moldovenesc a fi condiţionat de … cuvîntul este romînesc

зависимость ж.

supunere cuvîntul este moldovenesc dependenţă cuvîntul este comun subordonare cuvîntul este romînesc

зависимый л.

supus cuvîntul este moldovenesc dependent cuvîntul este comun subordonat cuvîntul este romînesc

завистливо ч.

cu zavistie cuvîntul este moldovenesc cu invidie cuvîntul este romînesc

завистливость ж.

zavistie cuvîntul este moldovenesc pizmă cuvîntul este moldovenesc invidie cuvîntul este romînesc

завистливый л.

pizmăreţ cuvîntul este moldovenesc zavistnic cuvîntul este moldovenesc invidios cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter