Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

зритель м.

spectator cuvîntul este comun

зря ч.

degeaba cuvîntul este moldovenesc zadarnic cuvîntul este comun în van cuvîntul este romînesc

зрячий л.

văzător cuvîntul este comun

зуб м.

dinte cuvîntul este comun măsea cuvîntul este comun

зубастый л.

colţos cuvîntul este moldovenesc cu dinţi mari cuvîntul este romînesc

зубило с.

daltă cuvîntul este comun

зубной л.

de dinţi cuvîntul este comun

зубоврачебный л.

stomatologic cuvîntul este comun

зубоврачевание с.

stomatologie cuvîntul este comun

зубоскалить л.

a-şi bate joc cuvîntul este comun a persifla cuvîntul este romînesc a zeflemisi cuvîntul este romînesc

зубоскальство с.

luare peste picior cuvîntul este moldovenesc persiflare cuvîntul este romînesc

зубочистка ж.

scobitoare cuvîntul este comun

зубр м.

zimbru cuvîntul este comun bour cuvîntul este comun

зубрежка ж.

învăţare pe de rost cuvîntul este moldovenesc toceală cuvîntul este romînesc

зубрить л.

a învăţa pe de rost cuvîntul este moldovenesc a toci cuvîntul este romînesc

зубчатка ж.

roată dinţată cuvîntul este moldovenesc angrenaj cuvîntul este romînesc

зубчатый л.

dinţat cuvîntul este moldovenesc crenelat cuvîntul este romînesc

зубчик м.

dinte mic cuvîntul este moldovenesc căţel (de usturoi) cuvîntul este comun dintişor cuvîntul este romînesc

зуд м.

mîncărime cuvîntul este moldovenesc prurit cuvîntul este romînesc

зудеть л.

a bîzîi cuvîntul este moldovenesc a zumzăi cuvîntul este romînesc

зыбкий л.

nestatornic cuvîntul este moldovenesc nesigur cuvîntul este romînesc instabil cuvîntul este romînesc

зыбь ж.

vălurele cuvîntul este comun

зычно ч.

tare cuvîntul este moldovenesc zgomotos cuvîntul este comun tunător cuvîntul este comun

зычный л.

puternic cuvîntul este moldovenesc intens (sunet) cuvîntul este moldovenesc răsunător cuvîntul este romînesc

зябкий л.

friguros cuvîntul este comun

зяблик м.

scatiu cuvîntul este moldovenesc cintezoi cuvîntul este romînesc

зябнуть л.

a îngheța cuvîntul este comun a suferi de frig cuvîntul este comun a rebegi cuvîntul este romînesc

зябь ж.

arătură de toamnă cuvîntul este moldovenesc ogor negru de toamnă cuvîntul este romînesc

зять м.

ginere cuvîntul este comun

заграница ж.

străinătate cuvîntul este comun

заграничный л.

de peste hotare cuvîntul este moldovenesc din străinătate cuvîntul este comun

загребать л.

a lopăta cuvîntul este moldovenesc a aduna bani cu lopata cuvîntul este moldovenesc a agonisi (fig.) cuvîntul este romînesc a vâsli cuvîntul este romînesc

загривок м.

greabăn cuvîntul este moldovenesc gârbiță cuvîntul este romînesc

загромождение с.

îngrămădire cuvîntul este moldovenesc blocare cuvîntul este romînesc

загромоздить л.

a îngrămădi cuvîntul este moldovenesc a bloca cuvîntul este romînesc

загромыхать л.

a hurui cuvîntul este moldovenesc a dudui cuvîntul este romînesc

загрубелый л.

aspru cuvîntul este moldovenesc abrutizat cuvîntul este romînesc

загрубеть л.

a se înăspri cuvîntul este moldovenesc a se abrutiza cuvîntul este romînesc

загруженность ж.

supraîncărcare cuvîntul este moldovenesc aglomerare cuvîntul este romînesc

загрузка ж.

încărcare cuvîntul este moldovenesc umplere cuvîntul este romînesc

загрустить л.

a se mîhni cuvîntul este moldovenesc a se întrista cuvîntul este romînesc

загрызть л.

a sfîşia cuvîntul este moldovenesc a rupe în bucăţi cuvîntul este comun

загрязнение с.

mînjire cuvîntul este moldovenesc impurificare cuvîntul este romînesc murdărire cuvîntul este romînesc

загрязнять л.

a mînji cuvîntul este moldovenesc a murdări cuvîntul este romînesc

загубить л.

a distruge cuvîntul este moldovenesc a nimici cuvîntul este romînesc

загулять л.

a benchetui cuvîntul este moldovenesc a chefui cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter