Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

завистник м.

zavistnic cuvîntul este moldovenesc invidios cuvîntul este romînesc

зависть ж.

zavistie cuvîntul este moldovenesc pizmă cuvîntul este moldovenesc invidie cuvîntul este romînesc

завитой л.

cîrlionţat cuvîntul este moldovenesc buclat cuvîntul este moldovenesc ondulat cuvîntul este romînesc

завиток м.

cîrlionţ cuvîntul este moldovenesc buclă cuvîntul este moldovenesc zuluf cuvîntul este romînesc

завить л.

a încreţi cuvîntul este moldovenesc a ondula cuvîntul este romînesc

завихрение с.

vîrtej cuvîntul este moldovenesc turbion cuvîntul este romînesc

завихрить л.

a învîrteji cuvîntul este moldovenesc a învolbura cuvîntul este romînesc

завладеть л.

a pune stăpînire cuvîntul este moldovenesc a lua cu forța cuvîntul este moldovenesc a-și însuși cuvîntul este romînesc a cuceri cuvîntul este romînesc

завлекательный л.

atrăgător cuvîntul este moldovenesc ademenitor cuvîntul este comun seducător cuvîntul este romînesc captivant cuvîntul este romînesc

завлечь л.

a momi cuvîntul este moldovenesc a ademeni cuvîntul este comun a seduce cuvîntul este romînesc a captiva cuvîntul este romînesc

завод м.

fabrică cuvîntul este comun uzină cuvîntul este comun

заводила м.

iniţiator cuvîntul este comun

заводить л.

a porni cuvîntul este moldovenesc a demara cuvîntul este romînesc

заводной л.

mecanic (despre ceas) cuvîntul este moldovenesc cu resort cuvîntul este romînesc cu arc cuvîntul este romînesc

заводчик м.

proprietar de uzină cuvîntul este moldovenesc fabricant cuvîntul este moldovenesc industriaş cuvîntul este romînesc

заводь ж.

liman cuvîntul este comun

завоевание с.

cotropire cuvîntul este moldovenesc cucerire cuvîntul este romînesc

завоеватель л.

cotropitor cuvîntul este moldovenesc cuceritor cuvîntul este romînesc

завоевать л.

a cotropi cuvîntul este moldovenesc a cuceri cuvîntul este romînesc

завоз м.

aprovizionare cuvîntul este moldovenesc aducere cuvîntul este moldovenesc stocaj cuvîntul este romînesc furnizare cuvîntul este romînesc

завозный л.

adus cuvîntul este moldovenesc importat cuvîntul este comun de import cuvîntul este romînesc

заволноваться л.

a se frămînta cuvîntul este moldovenesc a se nelinişti cuvîntul este comun a se agita cuvîntul este romînesc

завонять л.

a puţi cuvîntul este comun

завопить л.

a începe să ţipe cuvîntul este moldovenesc a urla cuvîntul este comun

заворожённый л.

vrăjit cuvîntul este moldovenesc fermecat cuvîntul este romînesc

заворожить л.

a vrăji cuvîntul este moldovenesc a fermeca cuvîntul este romînesc

заворот м.

cîrnitură cuvîntul este moldovenesc cotitură cuvîntul este comun curbă cuvîntul este romînesc întorsătură cuvîntul este romînesc

заворотить л.

a cîrni cuvîntul este moldovenesc a coti cuvîntul este moldovenesc a vira cuvîntul este romînesc a schimba direcţia cuvîntul este comun

заворчать л.

a bodogăni cuvîntul este moldovenesc a bombăni cuvîntul este romînesc

заворошить л.

a scormoli cuvîntul este moldovenesc a întoarce cuvîntul este moldovenesc a răscoli cuvîntul este romînesc

завраться л.

a se încurca în minciuni cuvîntul este moldovenesc a se întrece cu minciuna cuvîntul este romînesc

завтра ч.

mîine cuvîntul este comun

завтрак м.

micul dejun cuvîntul este comun

завтрашний л.

de mîine cuvîntul este comun

завуалировать л.

a voala cuvîntul este moldovenesc a ascunde cuvîntul este comun a masca cuvîntul este romînesc a camufla cuvîntul este romînesc

завывание с.

răget cuvîntul este moldovenesc urlet cuvîntul este comun muget cuvîntul este romînesc

завысить л.

a mări cuvîntul este moldovenesc a umfla cuvîntul este moldovenesc a spori exagerat cuvîntul este romînesc a majora cuvîntul este romînesc

завышенный л.

ridicat cuvîntul este moldovenesc majorat cuvîntul este romînesc

завьюжить л.

a viscoli cuvîntul este comun a troieni cuvîntul este romînesc

завядание с.

veştezire cuvîntul este moldovenesc ofilire cuvîntul este romînesc

завязать л.

a înnoda cuvîntul este moldovenesc a lega cuvîntul este romînesc

завязка ж.

panglică cuvîntul este moldovenesc început (fig.) cuvîntul este moldovenesc legătură cuvîntul este moldovenesc punct de plecare cuvîntul este romînesc cordon cuvîntul este romînesc şiret cuvîntul este comun

завязнуть л.

a se îngloda cuvîntul este moldovenesc a se împotmoli cuvîntul este romînesc

завялить л.

a se zvînta cuvîntul este moldovenesc a se usca la soare cuvîntul este comun

завянуть л.

a se veştezi cuvîntul este moldovenesc a se ofili cuvîntul este romînesc

загадать л.

a face planuri cuvîntul este moldovenesc a gîndi cuvîntul este moldovenesc a spune ghicitori cuvîntul este comun a-și pune un gând cuvîntul este romînesc

загадить л.

a spurca cuvîntul este moldovenesc a mînji cuvîntul este moldovenesc a terfeli cuvîntul este romînesc a murdări cuvîntul este romînesc

загадка ж.

ghicitoare cuvîntul este comun

загадочный л.

greu de înţeles cuvîntul este moldovenesc tainic cuvîntul este moldovenesc misterios cuvîntul este romînesc enigmatic cuvîntul este romînesc

загалдеть л.

a face zgomot cuvîntul este moldovenesc gălăgie cuvîntul este moldovenesc a face zarvă cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter