Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

загар м.

culoare brună a pielii cuvîntul este comun bronz cuvîntul este comun

загвоздка ж.

piedică cuvîntul este moldovenesc greutate cuvîntul este romînesc

загерметизировать л.

a ermetiza cuvîntul este moldovenesc a etanșa cuvîntul este romînesc

загиб м.

îndoitură cuvîntul este moldovenesc încovoiere cuvîntul este romînesc

загибание с.

îndoire cuvîntul este moldovenesc încovoiere cuvîntul este romînesc

загибать л.

a îndoi cuvîntul este moldovenesc a încovoia cuvîntul este romînesc

заглавие с.

titlu cuvîntul este comun denumire cuvîntul este comun

заглавный л.

literă mare cuvîntul este moldovenesc titular principal cuvîntul este comun majusculă (gram.) cuvîntul este comun de titlu (pagină) cuvîntul este comun

загладить л.

a corija cuvîntul este moldovenesc a drege cuvîntul este moldovenesc a călca cuvîntul este moldovenesc a netezi cuvîntul este romînesc a corecta (fig.) cuvîntul este romînesc a repara cuvîntul este romînesc

заглушить л.

a domoli cuvîntul este moldovenesc a alina cuvîntul este moldovenesc a acoperi cuvîntul este moldovenesc a potoli cuvîntul este moldovenesc a înăbuşi cuvîntul este comun a calma cuvîntul este comun a tempera cuvîntul este romînesc a scădea din intensitate cuvîntul este romînesc a stinge cuvîntul este romînesc a linişti cuvîntul este comun

заглушка ж.

capac orb cuvîntul este moldovenesc dop cuvîntul este moldovenesc flanşă oarbă cuvîntul este romînesc

загляденье с.

mîngîiere a ochilor cuvîntul este moldovenesc frumuseţe cuvîntul este romînesc

заглядеться л.

a mînca cu ochii (fig.) cuvîntul este comun a privi cu admiraţie cuvîntul este romînesc

заглянуть л.

a intra la cineva cuvîntul este moldovenesc a arunca o privire cuvîntul este comun a face o scurtă vizită cuvîntul este romînesc a se uita cuvîntul este romînesc

загнать л.

a istovi cuvîntul este moldovenesc a slei de puteri cuvîntul este moldovenesc a hăitui cuvîntul este romînesc

загнетка ж.

prichici cuvîntul este moldovenesc vatră cuvîntul este romînesc

загнивание с.

putrezire cuvîntul este comun putrefacție cuvîntul este comun

загнуть л.

a îndoi cuvîntul este moldovenesc a sufleca cuvîntul este romînesc

заговенье с.

lăsatul secului cuvîntul este comun

заговор м.

descîntec cuvîntul este moldovenesc conspiraţie cuvîntul este moldovenesc complot cuvîntul este comun conjuraţie cuvîntul este romînesc farmece cuvîntul este romînesc

заговорить л.

a descînta cuvîntul este moldovenesc a năuci cu vorba cuvîntul este comun a începe să vorbească cuvîntul este comun a face farmece cuvîntul este romînesc

заговорщик м.

complotist cuvîntul este comun

загодя ч.

de cu vreme cuvîntul este moldovenesc dinainte cuvîntul este moldovenesc din timp cuvîntul este romînesc

заголить л.

a dezgoli cuvîntul este comun a descoperi cuvîntul este romînesc

заголовок м.

titlu cuvîntul este comun

загон м.

ocol cuvîntul este moldovenesc gonire cuvîntul este comun ţarc cuvîntul este romînesc

загонщик м.

gonaci cuvîntul este moldovenesc hăitaş cuvîntul este comun urmăritor cuvîntul este romînesc

загордиться л.

a se îngîmfa cuvîntul este moldovenesc a deveni trufaș cuvîntul este romînesc

загореть л.

a se bronza cuvîntul este comun

загореться л.

a se aprinde cuvîntul este moldovenesc a lua foc cuvîntul este romînesc

загородить л.

a îngrădi cuvîntul este moldovenesc a bara cuvîntul este romînesc

загородка ж.

îngrăditură cuvîntul este moldovenesc gard cuvîntul este comun paravan cuvîntul este romînesc

заготовить л.

a pregăti din timp cuvîntul este comun

заготовка ж.

strîngere cuvîntul este moldovenesc aprovizionare cuvîntul este comun furnizare cuvîntul este romînesc

заготовщик м.

achizitor cuvîntul este moldovenesc colector cuvîntul este moldovenesc furnizor cuvîntul este romînesc agent de aprovizionare cuvîntul este romînesc

заградить л.

a îngrădi cuvîntul este moldovenesc a bara cuvîntul este romînesc

заграждение с.

îngrădire cuvîntul este moldovenesc baraj cuvîntul este romînesc

загустить л.

a îngroşa cuvîntul este moldovenesc a face mai dens cuvîntul este romînesc

зад м.

partea din spate cuvîntul este moldovenesc dosul cuvîntul este comun posteriorul cuvîntul este romînesc

задаваться л.

a se umfla în pene cuvîntul este moldovenesc a o face pe grozavul cuvîntul este romînesc

задавить л.

a sufoca cuvîntul este moldovenesc a asfixia cuvîntul este romînesc

задание с.

temă pentru acasă cuvîntul este moldovenesc sarcină cuvîntul este comun lecţie cuvîntul este romînesc misiune cuvîntul este romînesc

заданный л.

dat cuvîntul este moldovenesc indicat cuvîntul este romînesc

задарить л.

a umple cu daruri cuvîntul este moldovenesc a copleşi cu cadouri cuvîntul este comun

задаром ч.

degeaba cuvîntul este moldovenesc pe nimic cuvîntul este romînesc gratis cuvîntul este romînesc

задатки н.

însuşiri cuvîntul este moldovenesc înclinări cuvîntul este moldovenesc aptitudini cuvîntul este romînesc

задаток м.

arvonă cuvîntul este moldovenesc avans cuvîntul este romînesc acont cuvîntul este romînesc

задача ж.

obiectiv cuvîntul este comun problemă cuvîntul este comun sarcină cuvîntul este comun

задачник м.

culegere de probleme cuvîntul este comun

задвижка ж.

vană cuvîntul este moldovenesc zăvor cuvîntul este moldovenesc şuber cuvîntul este romînesc ivăr cuvîntul este romînesc obturator cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter