Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

задвижной л.

cu alunecătoare cuvîntul este moldovenesc culisat cuvîntul este romînesc glisant cuvîntul este romînesc

задворки н.

spatele casei cuvîntul este comun dosul cuvîntul este comun

задевать л.

a rătăci un obiect cuvîntul este moldovenesc a găvozdi cuvîntul este moldovenesc a pune undeva cuvîntul este romînesc a pierde ceva cuvîntul este romînesc

задействовать л.

a întreprinde cuvîntul este moldovenesc a da în expluatare cuvîntul este moldovenesc a face ceva cuvîntul este moldovenesc a pune în funcţiune cuvîntul este romînesc a acţiona cuvîntul este romînesc

заделать л.

a zidi cuvîntul este moldovenesc a astupa cuvîntul este romînesc

задергать л.

a zmunci cuvîntul este moldovenesc a hărţui cuvîntul este romînesc

задергаться л.

a tremura cuvîntul este moldovenesc a se speti cuvîntul este moldovenesc a se istovi cuvîntul este romînesc a avea spasme cuvîntul este romînesc

задеревенеть л.

a înlemni cuvîntul este moldovenesc a amorți cuvîntul este moldovenesc a se anchiloza cuvîntul este romînesc a înţepeni cuvîntul este romînesc

задержание с.

arest cuvîntul este comun reţinere cuvîntul este comun

задержанный с.

arestat cuvîntul este comun reţinut cuvîntul este romînesc

задержать л.

a aresta cuvîntul este comun a reţine cuvîntul este comun

задержаться л.

a zăbovi cuvîntul este moldovenesc a întîrzia cuvîntul este moldovenesc a retarda cuvîntul este romînesc a se reține cuvîntul este romînesc

задержка ж.

întîrziere cuvîntul este moldovenesc retard cuvîntul este romînesc

задернуть л.

a trage (perdeaua) cuvîntul este comun

задеть л.

a anina cuvîntul este moldovenesc a jigni cuvîntul este moldovenesc a ofensa cuvîntul este romînesc a agăţa cuvîntul este comun

задира ж.

pricinaş cuvîntul este moldovenesc buclucaş cuvîntul este moldovenesc scandalagiu cuvîntul este romînesc certăreţ cuvîntul este romînesc

задиристый л.

hărţăgoş cuvîntul este moldovenesc bătăuş cuvîntul este comun certăreț cuvîntul este romînesc

задний л.

dinapoi cuvîntul este moldovenesc din dos cuvîntul este comun posterior cuvîntul este romînesc din spate cuvîntul este comun

задник м.

scoarţă cuvîntul este moldovenesc fundal cuvîntul este moldovenesc decor (teatr.) cuvîntul este romînesc ştaif cuvîntul este romînesc

задобрить л.

a îmbuna cuvîntul este moldovenesc a potoli cuvîntul este moldovenesc a domoli cuvîntul este moldovenesc a modera cuvîntul este romînesc a tempera cuvîntul este romînesc

задок м.

fundătoare cuvîntul este moldovenesc fund cuvîntul este moldovenesc spetează cuvîntul este romînesc

задолго ч.

cu mult înainte cuvîntul este comun

задолжать л.

a se îngloda în datorii cuvîntul este moldovenesc a rămâne dator cuvîntul este romînesc a face datorii cuvîntul este romînesc

задолженность ж.

datorie cuvîntul este moldovenesc restanţă cuvîntul este romînesc

задолжник м.

datornic cuvîntul este moldovenesc restanţier cuvîntul este romînesc

задом ч.

cu spatele cuvîntul este comun de-a-ndoaselea cuvîntul este comun din dos cuvîntul este comun

задор м.

rîvnă cuvîntul este moldovenesc înflăcărare cuvîntul este moldovenesc ardoare cuvîntul este romînesc elan cuvîntul este romînesc

задоринка ж.

înflăcărare cuvîntul este moldovenesc pasiune cuvîntul este romînesc ardoare cuvîntul este romînesc

задорный л.

înflacărat cuvîntul este moldovenesc pasionat cuvîntul este romînesc

задохнуться л.

a se înăduşi cuvîntul este moldovenesc a se sufoca cuvîntul este comun a se asfixia cuvîntul este romînesc

задразнить л.

a zădărî cuvîntul este moldovenesc a necăji cuvîntul este romînesc

задраить л.

a închide ermetic cuvîntul este comun a etanşa cuvîntul este romînesc

задрать л.

a sufleca cuvîntul este moldovenesc a juli cuvîntul este moldovenesc a rupe cuvîntul este comun a sfâşia cuvîntul este romînesc a zdreli cuvîntul este romînesc a ridica cuvîntul este romînesc

задраться л.

a se juli cuvîntul este moldovenesc a se sufleca cuvîntul este moldovenesc a sumeca cuvîntul este romînesc a se jupi cuvîntul este comun

задремать л.

a moţăi cuvîntul este moldovenesc a ațipi cuvîntul este comun a picoti cuvîntul este romînesc

задрипанный л.

ponosit cuvîntul este moldovenesc mînjit cuvîntul este moldovenesc zdrenţăros cuvîntul este moldovenesc murdar cuvîntul este romînesc neîngrijit cuvîntul este comun

задумать л.

a-şi pune în gînd cuvîntul este moldovenesc a plănui cuvîntul este moldovenesc a decide cuvîntul este romînesc a-şi propune cuvîntul este romînesc

задуматься л.

a cădea pe gînduri cuvîntul este moldovenesc a şovăi cuvîntul este moldovenesc a ezita cuvîntul este romînesc a medita cuvîntul este romînesc

задумка ж.

dorinţă cuvîntul este comun intenţie cuvîntul este romînesc plan cuvîntul este comun

задумчиво ч.

îngîndurat cuvîntul este moldovenesc visător cuvîntul este romînesc

задумчивость ж.

îngîndurare cuvîntul este moldovenesc reverie cuvîntul este romînesc visare cuvîntul este romînesc

задумчивый л.

gînditor cuvîntul este moldovenesc îngîndurat cuvîntul este moldovenesc meditativ cuvîntul este romînesc visător cuvîntul este romînesc

задурить л.

a buimăci cuvîntul este moldovenesc a năuci cuvîntul este romînesc

задушевный л.

duios cuvîntul este moldovenesc sincer cuvîntul este comun cordial cuvîntul este romînesc

задымить л.

a fumega cuvîntul este comun a umple cu fum cuvîntul este comun

задымленный л.

îmbîcsit cu fum cuvîntul este comun plin de fum cuvîntul este comun

заедание с.

îngrădire cuvîntul este moldovenesc încălecare cuvîntul este moldovenesc blocare (tehn.) cuvîntul este romînesc înţepenire cuvîntul este romînesc

заезд м.

vizită cuvîntul este moldovenesc cursă (sport) cuvîntul este comun oprire în trecere cuvîntul este romînesc

заездить л.

a slei de puteri cuvîntul este moldovenesc a istovi cuvîntul este moldovenesc a extenua cuvîntul este romînesc

заем м.

împrumut cuvîntul este comun

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter