Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

заерзать л.

a nu sta locului cuvîntul este moldovenesc a se bîţîi cuvîntul este moldovenesc a se fâţâi cuvîntul este romînesc a se suci cuvîntul este comun

заехать л.

a trece pe la cineva cuvîntul este moldovenesc a intra în treacăt cuvîntul este romînesc

зажарить л.

a prăji cuvîntul este moldovenesc a frige la tavă cuvîntul este romînesc

зажать л.

a strînge cuvîntul este moldovenesc a încleşta cuvîntul este comun

заждаться л.

a aştepta mult cuvîntul este moldovenesc a obosi aşteptând cuvîntul este romînesc

зажечь л.

a da foc cuvîntul este moldovenesc a aprinde cuvîntul este romînesc

заживить л.

a lecui o rană cuvîntul este moldovenesc a face să se cicatrizeze cuvîntul este romînesc

заживление с.

închiderea unei răni cuvîntul este comun cicatrizare cuvîntul este romînesc

заживо ч.

de viu cuvîntul este comun

зажигалка ж.

brichetă cuvîntul este comun

зажигание с.

aprindere cuvîntul este comun

зажигатель м.

aprinzător cuvîntul este comun

зажигательно ч.

cu înfocare cuvîntul este moldovenesc cu vervă cuvîntul este romînesc

зажигательный л.

înflăcărat cuvîntul este moldovenesc inflamabil cuvîntul este moldovenesc incendiar cuvîntul este romînesc însufleţit cuvîntul este romînesc

зажилить л.

a nu întoarce cuvîntul este moldovenesc a nu restitui cuvîntul este romînesc

зажим м.

strîngere cuvîntul este moldovenesc cîrlig cuvîntul este moldovenesc clempuş cuvîntul este moldovenesc înăbuşire cuvîntul este moldovenesc gîtuire cuvîntul este moldovenesc încleştare cuvîntul este comun strangulare cuvîntul este romînesc bridă cuvîntul este romînesc clemă cuvîntul este romînesc

зажимистый л.

cărpănos cuvîntul este moldovenesc zgîrcit cuvîntul este comun avar cuvîntul este romînesc avid cuvîntul este romînesc

зажирелый л.

gras cuvîntul este moldovenesc corpolent cuvîntul este romînesc obez cuvîntul este romînesc

зажиреть л.

a se îngrăşa cuvîntul este comun

зажиточно ч.

îndestulat cuvîntul este moldovenesc în belşug cuvîntul este romînesc

зажулить л.

a fura cuvîntul este moldovenesc a lua în mod necinstit cuvîntul este moldovenesc a sustrage cuvîntul este romînesc a-şi însuşi ceva străin cuvîntul este romînesc

зажурчать л.

a clipoci cuvîntul este moldovenesc a murmura cuvîntul este moldovenesc a susura cuvîntul este romînesc

зазвать л.

a pofti cuvîntul este moldovenesc a invita cuvîntul este comun a chema cuvîntul este romînesc

зазвенеть л.

a suna cuvîntul este moldovenesc a răsuna cuvîntul este romînesc

заздравная с.

în sănătate (cîntec cuvîntul este comun toast) cuvîntul este comun

зазеваться л.

a căsca gura cuvîntul este moldovenesc a fi distrat cuvîntul este romînesc

заземление с.

contact cu pămîntul cuvîntul este moldovenesc priză de pământ cuvîntul este romînesc

зазнайка м.

îngîmfat cuvîntul este moldovenesc arogant cuvîntul este romînesc

зазнайство с.

înfgîmfare cuvîntul este moldovenesc aroganţă cuvîntul este romînesc

зазнаться л.

a se îngîmfa cuvîntul este moldovenesc a fi arogant cuvîntul este romînesc

зазноба ж.

mîndră cuvîntul este moldovenesc drăguţă cuvîntul este moldovenesc gagică cuvîntul este romînesc iubită cuvîntul este romînesc

зазор м.

distanţă cuvîntul este moldovenesc spaţiu cuvîntul este moldovenesc ecartament cuvîntul este romînesc interval cuvîntul este romînesc

зазорный л.

ruşinos cuvîntul este comun blamabil cuvîntul este romînesc

зазубренный л.

ştirbit cuvîntul este moldovenesc învăţat pe de rost cuvîntul este moldovenesc tocit cuvîntul este romînesc zimţat cuvîntul este romînesc

зазубрина ж.

ştirbitură cuvîntul este moldovenesc crestătură cuvîntul este moldovenesc striaţie cuvîntul este romînesc zimţ cuvîntul este romînesc

зазывание с.

poftire cuvîntul este moldovenesc chemare cuvîntul este comun ademenire cuvîntul este comun

заигранный л.

învechit cuvîntul este moldovenesc uzat cuvîntul este romînesc

заигрывание с.

flirt cuvîntul este moldovenesc gudurare cuvîntul este moldovenesc linguşire cuvîntul este moldovenesc cochetărie cuvîntul este comun flatare cuvîntul este romînesc adulare cuvîntul este romînesc ademenire cuvîntul este comun

заигрывать л.

a face ochi dulci cuvîntul este moldovenesc a flirta cuvîntul este moldovenesc a da târcoale cuvîntul este romînesc a cocheta cuvîntul este romînesc

заика м.

bîlbîit cuvîntul este moldovenesc gângav cuvîntul este romînesc

заикание с.

bîlbîială cuvîntul este moldovenesc gângăveală cuvîntul este romînesc

заикнуться л.

a se bîlbîi cuvîntul este moldovenesc a aminti fugar cuvîntul este moldovenesc a menţiona cuvîntul este romînesc a se gângăvi cuvîntul este romînesc

заимствование с.

împrumut cuvîntul este comun

заимствовать л.

a împrumuta cuvîntul este comun a-şi însuşi cuvîntul este comun

заиндевелый л.

cu promoroacă cuvîntul este moldovenesc acoperit cu brumă cuvîntul este romînesc

заиндеветь л.

a se acoperi cu promoroacă cuvîntul este moldovenesc a se acoperi cu brumă cuvîntul este romînesc

заинтересованность ж.

interes cuvîntul este moldovenesc cointeresare cuvîntul este romînesc

заинтересовать л.

a trezi interesul cuvîntul este comun a ademeni prin utilitate cuvîntul este comun

заинтересоваться л.

a se interesa cuvîntul este comun a manifesta interes cuvîntul este comun

заинтриговать л.

a unelti cuvîntul este moldovenesc a face curios cuvîntul este moldovenesc a intriga cuvîntul este romînesc a complota cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter