Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

заклинание с.

rugă fierbinte cuvîntul este moldovenesc descîntec cuvîntul este moldovenesc implorare cuvîntul este romînesc farmece cuvîntul este romînesc

заклинатель м.

vrăjitor cuvîntul este moldovenesc fachir cuvîntul este romînesc

заклинать л.

a ruga fierbinte cuvîntul este moldovenesc a descînta cuvîntul este moldovenesc a vrăji cuvîntul este moldovenesc a conjura cuvîntul este romînesc a face farmece cuvîntul este romînesc a implora cuvîntul este romînesc

заклокотать л.

a începe să fiarbă cuvîntul este moldovenesc a da în clocot cuvîntul este comun

заклубить л.

a se învîrteji cuvîntul este comun

заключаться л.

a se reduce la cuvîntul este moldovenesc a consta în cuvîntul este romînesc

заключение с.

încheiere cuvîntul este moldovenesc acord cuvîntul este moldovenesc întocmire a unui act cuvîntul este moldovenesc întemniţare cuvîntul este moldovenesc arest cuvîntul este comun închisoare cuvîntul este comun concluzie cuvîntul este comun încheiere cuvîntul este romînesc contractare cuvîntul este romînesc detenţie cuvîntul este romînesc raport final cuvîntul este romînesc

заключительный л.

de încheiere cuvîntul este moldovenesc de final cuvîntul este romînesc

заключить л.

a isprăvi cuvîntul este moldovenesc a termina cuvîntul este moldovenesc a deduce cuvîntul este moldovenesc a pune sub strajă cuvîntul este moldovenesc a semna (un contract) cuvîntul este comun a sfârşi cuvîntul este romînesc a trage concluzii cuvîntul este romînesc a conchide cuvîntul este romînesc a aresta cuvîntul este comun

заклятие с.

descîntec cuvîntul este moldovenesc vrajă cuvîntul este moldovenesc farmece cuvîntul este romînesc

заклятый л.

înverşunat cuvîntul este moldovenesc crunt cuvîntul este romînesc

заковать л.

a încătuşa cuvîntul este moldovenesc a fereca cuvîntul este romînesc

заковылять л.

a şovîlcăi cuvîntul este moldovenesc a şchiopăta cuvîntul este romînesc

заковыристый л.

complicat cuvîntul este moldovenesc încîlcit cuvîntul este moldovenesc dificil cuvîntul este romînesc încurcat cuvîntul este romînesc

закодировать л.

a codifica cuvîntul este moldovenesc a cifra cuvîntul este romînesc

закол м.

tăiere cuvîntul este moldovenesc căsăpire cuvîntul este moldovenesc sacrificare cuvîntul este romînesc

заколачивание с.

ţintuire cuvîntul este moldovenesc batere în cuie cuvîntul este romînesc

заколдованный л.

vrăjit cuvîntul este moldovenesc fermecat cuvîntul este romînesc

заколдовать л.

a vrăji cuvîntul este moldovenesc a fermeca cuvîntul este romînesc

заколебать л.

a clătina cuvîntul este moldovenesc a scoate din sărite cuvîntul este comun a legăna cuvîntul este comun a irita (fig.) cuvîntul este romînesc a enerva cuvîntul este romînesc

заколка ж.

agrafă cuvîntul este comun

заколоситься л.

a da în spic cuvîntul este moldovenesc a se înspica cuvîntul este romînesc

заколотить л.

a cotonogi cuvîntul este moldovenesc a ţintui cuvîntul este moldovenesc a snopi în bătaie cuvîntul este comun a fixa cuvîntul este comun a bate în cuie cuvîntul este comun

заколотиться л.

a începe să se zbată (inima) cuvîntul este moldovenesc a palpita cuvîntul este romînesc

закон м.

normă cuvîntul este comun lege cuvîntul este comun

законно ч.

legitim cuvîntul este comun legal cuvîntul este comun

законнорождённый л.

legitim (despre copii) cuvîntul este comun

законность ж.

legalitate cuvîntul este comun caracter legitim cuvîntul este romînesc

законодатель м.

creator (de modă) cuvîntul este comun legislator cuvîntul este comun legiuitor cuvîntul este comun

законодательный л.

legislativ cuvîntul este comun

законодательство с.

legislaţie cuvîntul este comun

закономерно ч.

normal cuvîntul este moldovenesc firesc cuvîntul este comun conform unor legi obiective cuvîntul este romînesc

закономерность ж.

legitate cuvîntul este comun

закономерный л.

legic cuvîntul este comun

законопатить л.

a astupa cu cîlţi cuvîntul este moldovenesc a călăfătui cuvîntul este romînesc

законченный л.

isprăvit cuvîntul este moldovenesc definitivat cuvîntul este comun desăvârşit cuvîntul este romînesc

закончить л.

a sfîrşi cuvîntul este moldovenesc a isprăvi cuvîntul este moldovenesc a definitiva cuvîntul este romînesc a termina cuvîntul este romînesc

закопать л.

a îngropa cuvîntul este comun

закопошиться л.

a se foi cuvîntul este moldovenesc a mişuna cuvîntul este comun

закоптелый л.

acoperit de funingine cuvîntul este moldovenesc afumat cuvîntul este comun înnegrit de fum cuvîntul este comun

закоренелый л.

înrădăcinat cuvîntul este comun

закорючка ж.

înfloritură cuvîntul este moldovenesc şiretlic cuvîntul este comun tertip cuvîntul este romînesc ornament cuvîntul este romînesc

закоснелый л.

înțepenit în rutină cuvîntul este moldovenesc inveterat cuvîntul este romînesc

закостенелый л.

învechit cuvîntul este moldovenesc osificat cuvîntul este comun perimat cuvîntul este romînesc

закоулок м.

sradă dosită cuvîntul este moldovenesc ulicioară cuvîntul este moldovenesc colţişor ascuns cuvîntul este comun ungheraş tainic cuvîntul este romînesc fundătură cuvîntul este romînesc

закоченелый л.

închețat cuvîntul este comun amorțit cuvîntul este comun degerat cuvîntul este comun

закраина ж.

bordură cuvîntul este comun muche cuvîntul este comun margine cuvîntul este comun

закрасить л.

a boi cuvîntul este moldovenesc a vopsi cuvîntul este comun

закраснеть л.

a se înroşi cuvîntul este comun

закрасться л.

a se furişa cuvîntul este moldovenesc a se strecura cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter