Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

иберийский л.

iberic cuvîntul este comun spaniol cuvîntul este comun

ибо з.

căci cuvîntul este moldovenesc pentru că cuvîntul este comun deoarece cuvîntul este romînesc

ива ж.

lozie cuvîntul este moldovenesc salcie cuvîntul este comun răchită cuvîntul este comun mlajă cuvîntul este romînesc

иван-да-марья т)

soră-cu- frate cuvîntul este moldovenesc scrabă cuvîntul este romînesc

ивняк м.

zăvoi de sălcii cuvîntul este comun

ивовый л.

de lozie cuvîntul este moldovenesc de salcie cuvîntul este comun

иврит м.

ivrit cuvîntul este moldovenesc limba ebraică cuvîntul este romînesc

игла ж.

ac (zool.) cuvîntul este comun ţeapă cuvîntul este comun spin cuvîntul este comun ghimpe cuvîntul este comun ac cuvîntul este comun croșetă cuvîntul este comun andrea cuvîntul este comun ghimpe cuvîntul este romînesc

игловидный л.

aciform cuvîntul este comun acicular cuvîntul este romînesc

иглотерапевт м.

acupunctor cuvîntul este comun

иглотерапия ж.

acupunctură cuvîntul este comun

игнорировать л.

a nesocoti cuvîntul este moldovenesc a ignora cuvîntul este comun

иго с.

asuprire cuvîntul este moldovenesc jug cuvîntul este moldovenesc opresiune cuvîntul este romînesc oprimare cuvîntul este romînesc

иголка ж.

ac (de cusut) cuvîntul este comun

иголочка ж.

acuşor cuvîntul este comun

игольник м.

acarniţă cuvîntul este moldovenesc acar cuvîntul este romînesc

игорный л.

de jocuri de noroc (local~) cuvîntul este comun tripou cuvîntul este romînesc

игра ж.

joc (de copii cuvîntul este comun de noroc) cuvîntul este comun sportiv cuvîntul este comun distracţie cuvîntul este comun activitate recreativă cuvîntul este comun interpretare (artistică) cuvîntul este comun

игральный л.

de joc (cărţi~) cuvîntul este comun

играть л.

a interpreta (un rol) cuvîntul este comun a cînta (la un instrument) cuvîntul este comun a juca (sport.) cuvîntul este comun

играться л.

a se juca cuvîntul este comun

играючи ч.

în joacă cuvîntul este moldovenesc fără sforţări cuvîntul este moldovenesc ușor cuvîntul este romînesc fără efort cuvîntul este romînesc

игриво ч.

zburdalnic cuvîntul este moldovenesc jucăuş cuvîntul este comun cochet cuvîntul este romînesc vioi cuvîntul este romînesc

игристый л.

spumos cuvîntul este comun spumant cuvîntul este comun

игрок м.

jucător cuvîntul este comun

игрушка ж.

jucărie cuvîntul este comun

игумен м.

stareţ cuvîntul este moldovenesc egumen cuvîntul este romînesc

идеал м.

model cuvîntul este moldovenesc ţel cuvîntul este moldovenesc obiectiv cuvîntul este moldovenesc ideal cuvîntul este comun întruchiparea perfecţiunii cuvîntul este romînesc scop suprem cuvîntul este romînesc

идеализация ж.

închipuire cuvîntul este moldovenesc idealizare cuvîntul este comun plăsmuire cuvîntul este romînesc

идеализировать л.

a idealiza cuvîntul este comun

идейность ж.

conţinut de idei cuvîntul este comun

идентификация ж.

identificare cuvîntul este comun

идентифицировать л.

a identifica cuvîntul este comun

избежать л.

a ocoli (un pericol) cuvîntul este comun a evita cuvîntul este romînesc

избиение с.

măcel cuvîntul este moldovenesc schingiuire cuvîntul este moldovenesc bătaie cuvîntul este comun exterminare cuvîntul este romînesc torturare cuvîntul este romînesc maltratare cuvîntul este romînesc

избиратель м.

alegător cuvîntul este comun elector cuvîntul este comun

избирательный л.

electoral cuvîntul este comun

избитый л.

învechit cuvîntul este moldovenesc bătătorit cuvîntul este comun cunoscut tuturor cuvîntul este romînesc banal cuvîntul este comun

избить л.

a snopi (în bătăi) cuvîntul este comun

изборник м.

pravilă cuvîntul este moldovenesc zbornic cuvîntul este moldovenesc culegere de manuscrise ruseşti (ist.) cuvîntul este romînesc

избороздить л.

a zbîrci (fig.) cuvîntul este moldovenesc a brăzda cuvîntul este comun a ara cuvîntul este comun a avea riduri (pe faţă) cuvîntul este romînesc

избрание с.

alegere cuvîntul este comun

избранник м.

cel ales cuvîntul este moldovenesc cel preferat cuvîntul este romînesc

избранный м.

de seamă cuvîntul este moldovenesc de elită cuvîntul este comun ales cuvîntul este comun deosebit cuvîntul este romînesc selectat cuvîntul este romînesc

избушка ж.

bojdeucă cuvîntul este moldovenesc cocioabă cuvîntul este romînesc

избыток м.

surplus cuvîntul este moldovenesc prisosinţă cuvîntul este moldovenesc abundenţă cuvîntul este romînesc excedent cuvîntul este romînesc

избыточный л.

îmbelșugat cuvîntul este moldovenesc de prisos cuvîntul este moldovenesc abundent cuvîntul este romînesc excedentar cuvîntul este romînesc

избыть л.

a se izbăvi cuvîntul este moldovenesc a se descotorosi cuvîntul este romînesc

извалять л.

a mînji cuvîntul este moldovenesc a tăvăli cuvîntul este moldovenesc a murdări (tăvălind) cuvîntul este romînesc

изваяние с.

sculptură cuvîntul este comun statuie cuvîntul este comun

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter