Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

издавна ч.

de cînd lumea cuvîntul este moldovenesc dintotdeauna cuvîntul este comun din vechime cuvîntul este romînesc

издалека ч.

de departe cuvîntul este comun

издали ч.

din depărtare cuvîntul este comun de la distanţă cuvîntul este comun

издание с.

ediţie cuvîntul este comun publicaţie cuvîntul este comun

издатель м.

editor cuvîntul este comun

издательство с.

editură cuvîntul este comun

издать л.

a edita cuvîntul este comun a publica cuvîntul este comun

издевательство с.

batjocură cuvîntul este moldovenesc bătaie de joc cuvîntul este comun persiflare cuvîntul este romînesc zeflemisire cuvîntul este romînesc

издеваться л.

a lua în rîs cuvîntul este moldovenesc a zeflemisi cuvîntul este romînesc

изделие с.

produs cuvîntul este comun articol cuvîntul este comun

издергать л.

a smulge cuvîntul este moldovenesc a enerva cuvîntul este moldovenesc a scoate din sărite cuvîntul este comun a rupe în bucăţi cuvîntul este comun a irita cuvîntul este romînesc a sfâşia cuvîntul este romînesc a destrăma cuvîntul este romînesc a exaspera cuvîntul este romînesc

издержки н.

cheltuieli cuvîntul este comun

издревле ч.

de cînd lumea cuvîntul este moldovenesc din moşi-strămoşi cuvîntul este comun din vechime cuvîntul este romînesc

изжарить л.

a prăji cuvîntul este moldovenesc a frige cuvîntul este romînesc

изжога ж.

jig cuvîntul este moldovenesc jigăraie cuvîntul este moldovenesc piroză cuvîntul este romînesc arsuri la stomac cuvîntul este romînesc

излечение с.

lecuire cuvîntul este moldovenesc tămăduire cuvîntul este comun vindecare cuvîntul este romînesc

излечимый л.

care poate fi lecuit cuvîntul este moldovenesc curabil cuvîntul este romînesc vindecabil cuvîntul este romînesc

излечить л.

a lecui cuvîntul este moldovenesc a tămădui cuvîntul este comun a vindeca cuvîntul este romînesc

излишек м.

prisos cuvîntul este moldovenesc prisosinţă cuvîntul este moldovenesc excedent cuvîntul este romînesc surplus cuvîntul este romînesc

излишество с.

abuz cuvîntul este moldovenesc exces cuvîntul este comun exagerare cuvîntul este romînesc

излишне ч.

de prisos cuvîntul este moldovenesc în plus cuvîntul este comun peste măsură cuvîntul este romînesc

изловчиться л.

a izbuti cuvîntul este moldovenesc a face ceva cu dibăcie cuvîntul este moldovenesc a se descurca cuvîntul este romînesc a reuși cuvîntul este romînesc

изложение с.

expunere cuvîntul este comun

изложить л.

a expune cuvîntul este comun

излом м.

crăpare cuvîntul este moldovenesc frîntură cuvîntul este moldovenesc ruptură cuvîntul este comun cot (al unui rîu) cuvîntul este comun cotitură cuvîntul este comun rupere cuvîntul este comun frângere cuvîntul este romînesc fractură cuvîntul este romînesc spărtură cuvîntul este romînesc meandru cuvîntul este romînesc sinuozitate cuvîntul este romînesc fisură cuvîntul este romînesc

излучатель м.

emiţător de raze cuvîntul este moldovenesc radiator (tehn.) cuvîntul este romînesc

излучать л.

a răspîndi cuvîntul este moldovenesc a emana cuvîntul este comun a iradia cuvîntul este romînesc

излучение с.

radiaţie cuvîntul este moldovenesc emanare cuvîntul este comun iradiere cuvîntul este romînesc

излучина ж.

cîrnitură cuvîntul este moldovenesc cotitură cuvîntul este comun sinuozitate cuvîntul este romînesc meandru cuvîntul este romînesc

излюбленный л.

drag cuvîntul este moldovenesc iubit cuvîntul este moldovenesc favorit cuvîntul este romînesc preferat cuvîntul este romînesc

измазать л.

a mînji cuvîntul este moldovenesc a murdari cuvîntul este romînesc

измазаться л.

a se mînji cuvîntul este moldovenesc a se murdări cuvîntul este romînesc

измалевать л.

a boi cuvîntul este moldovenesc a zugrăvi cuvîntul este moldovenesc a vopsi cuvîntul este romînesc

измарать л.

a mîzgăli cuvîntul este moldovenesc a mînji cuvîntul este moldovenesc a murdari cuvîntul este romînesc a păta cuvîntul este romînesc

измельчение с.

fărîmițare cuvîntul este comun mărunţire cuvîntul este comun sfărmare cuvîntul este comun

измельчить л.

a fărîmița cuvîntul este comun a mărunţi cuvîntul este comun a sfărîma cuvîntul este comun

измена ж.

trădare cuvîntul este comun

изменение с.

schimbare cuvîntul este comun modificare cuvîntul este comun

изменить л.

a primeni cuvîntul este moldovenesc a schimba cuvîntul este comun a trăda cuvîntul este comun a înşela cuvîntul este comun a modifica cuvîntul este romînesc a preface cuvîntul este romînesc

изменник м.

necredincios cuvîntul este comun trădător cuvîntul este comun infidel cuvîntul este romînesc

изменчивость ж.

nestatornicie cuvîntul este moldovenesc variabilitate cuvîntul este romînesc

изменчивый л.

nestatornic cuvîntul este moldovenesc variabil cuvîntul este romînesc

изменяемый л.

schimbător cuvîntul este comun flexibil cuvîntul este romînesc

измерение с.

măsurare (acţiunea de a~) cuvîntul este comun dimensiune cuvîntul este comun

измеримый л.

care poate fi măsurat cuvîntul este moldovenesc măsurabil cuvîntul este romînesc

измеритель м.

normă cuvîntul este moldovenesc unitate de măsură cuvîntul este moldovenesc aparat de măsurat cuvîntul este comun standard cuvîntul este romînesc indice cuvîntul este romînesc

измерить л.

a măsura cuvîntul este comun

измождение с.

istovire cuvîntul este moldovenesc extenuare cuvîntul este romînesc

изможденный л.

istovit cuvîntul este moldovenesc extenuat cuvîntul este romînesc

изморить л.

a istovi cuvîntul este moldovenesc a chinui cuvîntul este comun a tortura cuvîntul este romînesc a extenua cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter