Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

куранты н.

ceas pe o clădire cuvîntul este moldovenesc orologiu cuvîntul este romînesc

кураре с.

curara (med.) cuvîntul este comun

куратор м.

epitrop cuvîntul este moldovenesc curator cuvîntul este comun tutore cuvîntul este romînesc

курбет т)

săritură cuvîntul este comun curbetă cuvîntul este romînesc

курган м.

curgan cuvîntul este moldovenesc gorgan cuvîntul este moldovenesc movilă cuvîntul este romînesc

кургузый л.

scurt cuvîntul este comun ciunt cuvîntul este comun fără coadă cuvîntul este comun strîmt cuvîntul este comun

курды н.

kurzi cuvîntul este comun

курево с.

tutun cuvîntul este comun tabac cuvîntul este comun

курение с.

duhănire cuvîntul este moldovenesc miroznă cuvîntul este moldovenesc fumat cuvîntul este comun aromă cuvîntul este romînesc fumare cuvîntul este comun

курилка ж.

loc pentru fumat cuvîntul este comun fumuar cuvîntul este comun

курильница ж.

cădelniţă cuvîntul este moldovenesc afumătoare cuvîntul este comun căţuie cuvîntul este romînesc

курирование с.

curatelă cuvîntul este comun

курить л.

a fuma cuvîntul este comun a trage din pipă (lulea) cuvîntul este romînesc

куриться л.

a mocni cuvîntul este moldovenesc a fumega cuvîntul este comun a arde înăbuşit cuvîntul este comun

курица ж.

găină cuvîntul este comun

курия ж.

curie cuvîntul este comun

курник м.

poiată cuvîntul este moldovenesc coteţ de păsări cuvîntul este romînesc

курносый л.

cîrn cuvîntul este comun

курок м.

trăgaci cuvîntul este moldovenesc cocoş (la armă) cuvîntul este romînesc

куролесить л.

a face năzbîtii cuvîntul este moldovenesc a face nebunii cuvîntul este romînesc

куропатка ж.

potîrniche cuvîntul este moldovenesc prepeliță cuvîntul este moldovenesc pitpalac cuvîntul este romînesc

курорт м.

staţiune climaterică cuvîntul este moldovenesc de odihnă cuvîntul este moldovenesc staţiune balneară cuvîntul este romînesc băi cuvîntul este romînesc

курс м.

direcţie cuvîntul este moldovenesc lecuire cuvîntul este moldovenesc ciclu de lecţii cuvîntul este moldovenesc curs cuvîntul este moldovenesc studii cuvîntul este romînesc prelegeri cuvîntul este romînesc orientare în spaţiu cuvîntul este romînesc cură cuvîntul este romînesc tratament cuvîntul este comun

курсант м.

cursant cuvîntul este comun

курсив м.

cursiv cuvîntul este moldovenesc italic (tipogr.) cuvîntul este romînesc

курсовка ж.

bilet pentru o cură de tratament cuvîntul este comun bilet la băi cuvîntul este romînesc

курсовая л.

lucrare de curs cuvîntul este comun

курсор м.

cursor cuvîntul este moldovenesc glisor cuvîntul este romînesc

курсы н.

cursuri cuvîntul este moldovenesc ciclu de lecţii cuvîntul este moldovenesc prelegeri cuvîntul este romînesc

куртизанка ж.

curtezană curtezană cuvîntul este moldovenesc

куртка ж.

scurtă cuvîntul este moldovenesc giacă cuvîntul este romînesc

курчавить л.

a încreţi cuvîntul este moldovenesc a ondula cuvîntul este romînesc

курчавиться л.

a se încreţi cuvîntul este moldovenesc a se ondula cuvîntul este romînesc

курчавость ж.

încreţire cuvîntul este moldovenesc ondulare cuvîntul este romînesc

курчавый л.

cîrlionţat cuvîntul este moldovenesc ondulat cuvîntul este romînesc

курьез м.

ciudăţenie cuvîntul este moldovenesc nostimadă cuvîntul este romînesc

курьезный л.

curios cuvîntul este moldovenesc hazliu cuvîntul este moldovenesc ciudat cuvîntul este romînesc nostim cuvîntul este romînesc

курьер м.

curier cuvîntul este comun

курятина ж.

carne de găină cuvîntul este comun

курятник м.

poiată cuvîntul este moldovenesc coteţ cuvîntul este romînesc

курятница ж.

găinăriţă cuvîntul este moldovenesc găinăreasă cuvîntul este romînesc

курящий м.

fumător cuvîntul este comun pipaş cuvîntul este romînesc

кус м.

hrincă cuvîntul este moldovenesc bucată cuvîntul este romînesc

кусать л.

a mușca cuvîntul este comun

кусаться л.

a fi prea scump cuvîntul este moldovenesc a muşca cuvîntul este comun a avea preţ piperat (fig.) cuvîntul este comun a se ataca cu vorbe răutăcioase (fig.) cuvîntul este comun

кусачки н.

cleşte de tăiat sîrmă cuvîntul este comun

кусище с.

dărăb cuvîntul este moldovenesc halcă cuvîntul este moldovenesc bucătoi cuvîntul este romînesc

кусок м.

hrincă cuvîntul este moldovenesc felie cuvîntul este romînesc

кусочек м.

feliuţă cuvîntul este moldovenesc fărmătură cuvîntul este comun bucăţică cuvîntul este romînesc

куст м.

tufă cuvîntul este moldovenesc arbust cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter