Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

ломоть ж.

hrincă cuvîntul este moldovenesc felie cuvîntul este romînesc

ломтик м.

hrincuţă cuvîntul este moldovenesc felioară cuvîntul este romînesc

лонжерон м.

longeron cuvîntul este comun

лопасть ж.

paletă cuvîntul este comun pală cuvîntul este romînesc

лопата ж.

lopată cuvîntul este comun

лопатка ж.

lopată mică cuvîntul este comun omoplat (anat.) cuvîntul este comun

лопать л.

a înfuleca cuvîntul este moldovenesc a îndopa cuvîntul este romînesc

лопнуть л.

a plesni cuvîntul este moldovenesc a crăpa cuvîntul este romînesc

лопотанье с.

bîiguială cuvîntul este moldovenesc bolborosire cuvîntul este romînesc

лопоухий л.

clăpăug cuvîntul este moldovenesc urecheat cuvîntul este romînesc

лопух м.

brusture cuvîntul este moldovenesc lipan cuvîntul este romînesc

лорнет м.

lornetă cuvîntul este moldovenesc lornion cuvîntul este romînesc

лоск м.

luciu cuvîntul este moldovenesc lustru cuvîntul este romînesc

лоскут м.

petic cuvîntul este moldovenesc rest (de stofă) cuvîntul este moldovenesc bucată cuvîntul este romînesc făşie cuvîntul este romînesc

лоскутный л.

din petici cuvîntul este moldovenesc din bucăţi cuvîntul este romînesc

лоснистый л.

sclipitor cuvîntul este moldovenesc strălucitor cuvîntul este romînesc

лосниться л.

a sclipi cuvîntul este moldovenesc a străluci cuvîntul este romînesc

лосось м.

somon cuvîntul este comun

лось м.

cerb cuvîntul este moldovenesc elan cuvîntul este romînesc

лосьон м.

loţiune cuvîntul este comun

лот м.

sondă (mar.) cuvîntul este comun lot (marfă licitată) cuvîntul este comun unitate de măsură cuvîntul este comun

лотерея ж.

loterie cuvîntul este comun

лоток м.

tarabă cuvîntul este moldovenesc gheretă cuvîntul este romînesc

лотос м.

lotus (bot.) cuvîntul este comun

лох м.

răchiţică cuvîntul este moldovenesc tont cuvîntul este moldovenesc prost cuvîntul este comun somon (iht.) cuvîntul este comun nerod cuvîntul este romînesc nătăfleţ cuvîntul este romînesc sălcioară cuvîntul este romînesc

лоточник м.

tarabagiu cuvîntul este moldovenesc vânzător ambulant cuvîntul este romînesc

лохань ж.

lighean cuvîntul este moldovenesc albie cuvîntul este comun balie cuvîntul este romînesc

лохматить л.

a zburli cuvîntul este moldovenesc a ciufuli cuvîntul este romînesc

лохматый л.

zburlit cuvîntul este moldovenesc ciufulit cuvîntul este romînesc

лохмотья н.

petici cuvîntul este moldovenesc zdrențe cuvîntul este moldovenesc cârpe cuvîntul este romînesc ferfenițe cuvîntul este romînesc

лоцман м.

cîrmaci cuvîntul este comun pilot (mar.) cuvîntul este comun

лошадка ж.

căluţ cuvîntul este moldovenesc căluşel cuvîntul este romînesc

лошадь ж.

cal cuvîntul este comun

лошак м.

catîr cuvîntul este moldovenesc bardou cuvîntul este romînesc

лощение с.

poleire cuvîntul este moldovenesc șlefuire cuvîntul este moldovenesc satinare cuvîntul este romînesc sclivisire cuvîntul este romînesc

лощенный л.

poleit cuvîntul este moldovenesc satinat cuvîntul este romînesc

лощина ж.

văiugă cuvîntul este moldovenesc depresiune cuvîntul este romînesc vâlcea cuvîntul este romînesc

лощить л.

a netezi cuvîntul este moldovenesc a polei cuvîntul este moldovenesc a satina cuvîntul este romînesc a lustrui cuvîntul este romînesc

лояльный л.

loial cuvîntul este comun

луб м.

fibre de in/cînepă/urzică cuvîntul este comun coajă de tei cuvîntul este comun

лубок м.

o bucată de coajă de tei cuvîntul este comun literatură vulgară cuvîntul este comun gravuri ieftine cuvîntul este comun picturi cuvîntul este comun atelă (med.) cuvîntul este comun

лубрикатор м.

ungător cuvîntul este comun lubricator cuvîntul este comun

луг м.

toloacă cuvîntul este moldovenesc imaş cuvîntul este moldovenesc păşune cuvîntul este romînesc izlaz cuvîntul este romînesc

луговина ж.

luncă cuvîntul este moldovenesc păşune cuvîntul este romînesc pajişte cuvîntul este romînesc

луговой л.

de luncă cuvîntul este moldovenesc de pajişte cuvîntul este romînesc

лудильщик м.

cositor cuvîntul este moldovenesc spoitor cuvîntul este romînesc

лудить л.

a cositori cuvîntul este moldovenesc a spoi cuvîntul este romînesc

лужа ж.

bălcău cuvîntul este moldovenesc băltoacă cuvîntul este comun

лужайка ж.

poiană cuvîntul este moldovenesc luminiş cuvîntul este moldovenesc pajişte cuvîntul este romînesc peluză cuvîntul este romînesc

лужение с.

cositorire cuvîntul este moldovenesc spoire cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter