Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

маникюрша ж.

manichiuristă cuvîntul este comun

манить л.

a atrage cuvîntul este moldovenesc a ispiti cuvîntul este moldovenesc a ademeni cuvîntul este comun

манифест м.

manifest cuvîntul este comun declaraţie cuvîntul este comun

манифестация ж.

demonstraţie cuvîntul este comun manifestaţie cuvîntul este comun defilare cuvîntul este romînesc

манишка ж.

manişcă cuvîntul este moldovenesc plastron cuvîntul este romînesc

мания ж.

patimă cuvîntul este moldovenesc manie cuvîntul este comun

манка ж.

nadă cuvîntul este moldovenesc momeală cuvîntul este romînesc crupe de griş cuvîntul este comun

манкирование с.

nesocotire cuvîntul este moldovenesc neglijare cuvîntul este comun ignorare cuvîntul este romînesc

манкировать л.

a nesocoti cuvîntul este moldovenesc a neglija cuvîntul este comun a ignora cuvîntul este romînesc

манкурт м.

mancurt cuvîntul este moldovenesc renegat cuvîntul este romînesc

манник м.

rourică cuvîntul este moldovenesc mană-de-apă (bot.) cuvîntul este romînesc

манна ж.

mană cuvîntul este comun

мановение с.

semn cuvîntul este moldovenesc gest cuvîntul este romînesc

манометр м.

manometru cuvîntul este comun

мансарда ж.

mansardă cuvîntul este comun

мантия ж.

mantie cuvîntul este comun

манто с.

mantou cuvîntul este comun

маншон м.

manşon cuvîntul este comun mufă cuvîntul este comun

маньяк м.

maniac cuvîntul este comun

манящий л.

ispititor cuvîntul este moldovenesc atrăgător cuvîntul este moldovenesc ademenitor cuvîntul este comun

маразм м.

decădere cuvîntul este moldovenesc marasm cuvîntul este comun senilitate cuvîntul este romînesc

марал м.

maral cuvîntul este moldovenesc specie de cerbi (zool.) cuvîntul este romînesc

марание с.

mînjire cuvîntul este moldovenesc mîzgăleală cuvîntul este moldovenesc murdărire cuvîntul este romînesc

маратель м.

mîzgălitor cuvîntul este moldovenesc zmângălitor cuvîntul este romînesc

марать л.

a mînji cuvîntul este moldovenesc a mîzgăli cuvîntul este moldovenesc a murdări cuvîntul este romînesc

мараться л.

a se mînji cuvîntul este moldovenesc a se murdări cuvîntul este romînesc

марафон м.

maraton cuvîntul este comun

марашка ж.

pată cuvîntul este moldovenesc şpis cuvîntul este romînesc

марганец м.

mangan cuvîntul este comun

маргарин м.

margarină cuvîntul este comun

марганцовка ж.

marganţovcă cuvîntul este moldovenesc permanganat cuvîntul este comun

маргаритка ж.

margaretă cuvîntul este comun

маргинал м.

depăşit cuvîntul este moldovenesc marginal cuvîntul este comun retardat cuvîntul este romînesc

маргинализация ж.

marginalizare cuvîntul este comun

марево с.

miraj cuvîntul este moldovenesc pîclă cuvîntul este moldovenesc iluzie cuvîntul este comun văl de ceaţă cuvîntul este romînesc fata morgana cuvîntul este romînesc

маржа ж.

marjă cuvîntul este comun

марийцы н.

mari (popor) cuvîntul este comun

маринование с.

marinare cuvîntul este comun

мариновать л.

a marina cuvîntul este comun

марионетка ж.

păpuşă cuvîntul este comun marionetă cuvîntul este comun

марихуана ж.

marijuana cuvîntul este comun

марка ж.

marcă cuvîntul este comun timbru cuvîntul este comun

маркер м.

marcher cuvîntul este comun

маркетинг м.

marketing cuvîntul este comun

маркетолог м.

marketolog cuvîntul este comun

маркиза

marchiză cuvîntul este comun

маркизет м.

marchizet (textil.) cuvîntul este comun

маркирование с.

însemnare cuvîntul este moldovenesc jalonare cuvîntul este romînesc marcare cuvîntul este romînesc

маркировать л.

a însemna cuvîntul este moldovenesc a înregistra cuvîntul este romînesc a marca cuvîntul este romînesc

марля ж.

pansament cuvîntul este moldovenesc tifon cuvîntul este comun bandaj cuvîntul este comun faşă (pentru bandaj) cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter