Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

машинка я)

maşină de dactilografiat cuvîntul este comun

машинописный л.

dactilografiat cuvîntul este comun

машинопись ж.

dactilografie cuvîntul este comun

машиносчетный л.

de maşini de calcul cuvîntul este comun

маэстро м.

maestru cuvîntul este comun

маяк м.

far cuvîntul este comun

маятник м.

pendul cuvîntul este comun

маяться л.

a se căzni cuvîntul este moldovenesc a se trudi cuvîntul este comun a se chinui cuvîntul este comun

маячить л.

a se zări cuvîntul este moldovenesc a se profila cuvîntul este romînesc

мгла ж.

pîclă cuvîntul este moldovenesc negură cuvîntul este romînesc

мглистый л.

pîclos cuvîntul este moldovenesc neguros cuvîntul este romînesc

мгновение с.

clipă cuvîntul este comun

мгновенно ч.

într-o clipită cuvîntul este moldovenesc instantaneu cuvîntul este romînesc

мгновенный ч.

deodată cuvîntul este moldovenesc brusc cuvîntul este romînesc

меандр м.

meandru cuvîntul este comun

мебель ж.

mobilă cuvîntul este comun mobilier cuvîntul este comun

меблирование с.

mobilare cuvîntul este comun

меблировать л.

a mobila cuvîntul este comun

мегаломания ж.

grandomanie cuvîntul este comun

мегаполис м.

oraş mare cuvîntul este moldovenesc megapolis cuvîntul este comun

мегафон м.

megafon cuvîntul este comun

мегера ж.

zgripţuroaică cuvîntul este moldovenesc scorpie cuvîntul este romînesc

мед м.

miere cuvîntul este comun

медалист м.

medaliat cuvîntul este comun

медаль ж.

medalie cuvîntul este comun

медальон м.

medalion cuvîntul este comun

медведица ж.

ursoaică cuvîntul este comun

медведь м.

urs cuvîntul este comun

медвежатина ж.

carne de urs cuvîntul este comun

медвежий л.

de urs cuvîntul este comun

медвежонок м.

ursuleţ cuvîntul este comun

медиана ж.

mediană cuvîntul este comun

медиатор м.

mediator cuvîntul este comun

медиевист м.

medievist cuvîntul este comun

медиевистика ж.

medievistică cuvîntul este comun

медик м.

doctor cuvîntul este comun medic cuvîntul este comun

медитативный л.

îngîndurat cuvîntul este moldovenesc meditativ cuvîntul este romînesc

медитация ж.

gîndire cuvîntul este moldovenesc meditație cuvîntul este comun reflecţie cuvîntul este romînesc

медицина ж.

medicină cuvîntul este comun

медицинский л.

medical cuvîntul este comun

медленно ч.

încet cuvîntul este moldovenesc lent cuvîntul este romînesc

медленный л.

încet cuvîntul este moldovenesc lent cuvîntul este romînesc

медлительно ч.

încet cuvîntul este moldovenesc abia- abia cuvîntul este moldovenesc lent cuvîntul este romînesc agale cuvîntul este romînesc

медлительность ж.

încetineală cuvîntul este moldovenesc tărăgănare cuvîntul este romînesc

медлить л.

a tărăgăna cuvîntul este comun

медник м.

căldărar cuvîntul este moldovenesc arămar cuvîntul este comun

медницкая ж.

căldărărie cuvîntul este moldovenesc arămărie cuvîntul este comun

медный л.

de aramă cuvîntul este comun de cupru cuvîntul este comun

медовка ж.

roiniţă cuvîntul este moldovenesc lămâiţă cuvîntul este romînesc melisă cuvîntul este comun

медовый л.

de miere cuvîntul este comun

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter