Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

набавить л.

a adăuga cuvîntul este moldovenesc a ridica cuvîntul este moldovenesc a majora (preţurile) cuvîntul este romînesc a spori cuvîntul este romînesc

наиграть л.

a cînta (la un instrument) cuvîntul este moldovenesc a interpreta cuvîntul este comun

наигранный л.

prefăcut cuvîntul este moldovenesc silit cuvîntul este moldovenesc artificial cuvîntul este romînesc afectat cuvîntul este romînesc

наигранность ж.

prefăcătorie cuvîntul este moldovenesc artificialitate cuvîntul este romînesc

наивысший л.

cel mai înalt cuvîntul este comun

наивный л.

naiv cuvîntul este comun

наивность ж.

naivitate cuvîntul este comun

наибольший л.

cel mai mare/mai mult cuvîntul este comun

наиболее ч.

cel mai cuvîntul este moldovenesc extrem de cuvîntul este romînesc deosebit cuvîntul este romînesc

называться л.

a se chema cuvîntul este moldovenesc a se numi cuvîntul este romînesc

назубрить л.

a zimţui cuvîntul este moldovenesc a face zimţi cuvîntul este romînesc

назубок ч.

pe de rost cuvîntul este comun foarte bine cuvîntul este comun

назреть л.

a se pîrgui cuvîntul este moldovenesc a deveni actual (fig.) cuvîntul este comun a se coace cuvîntul este romînesc

назревший л.

pîrguit cuvîntul este moldovenesc arzător cuvîntul este comun actual cuvîntul este comun copt cuvîntul este romînesc

назойливый л.

supărător cuvîntul este moldovenesc cicălitor cuvîntul este romînesc

назойливо ч.

supărător cuvîntul este moldovenesc cicălitor cuvîntul este romînesc

назначить л.

numi cuvîntul este moldovenesc a fixa cuvîntul este comun a prescrie cuvîntul este comun a stabili cuvîntul este romînesc a desemna cuvîntul este romînesc

назначение с.

numire cuvîntul este moldovenesc menire cuvîntul este moldovenesc fixare (~a termenului) cuvîntul este comun destinaţie cuvîntul este romînesc stabilire cuvîntul este romînesc desemnare cuvîntul este romînesc prescripţie (med.) cuvîntul este comun

назло ч.

înadins cuvîntul este moldovenesc în ciudă cuvîntul este romînesc

назидательный л.

de îndrumare cuvîntul este moldovenesc povăţuitor cuvîntul este romînesc

назидание с.

sfat cuvîntul este moldovenesc îndrumare cuvîntul este moldovenesc povaţă cuvîntul este romînesc

наземь ч.

jos cuvîntul este moldovenesc la/pe pământ cuvîntul este comun

наземный л.

pămîntesc cuvîntul este moldovenesc terestru cuvîntul este romînesc

назваться л.

a-şi spune numele cuvîntul este moldovenesc a se prezenta cuvîntul este comun

назвать л.

a da nume cuvîntul este moldovenesc a chema cuvîntul este moldovenesc a pofti cuvîntul este moldovenesc a invita cuvîntul este romînesc a numi cuvîntul este romînesc

названный л.

de suflet cuvîntul este moldovenesc înfiat cuvîntul este comun adoptiv cuvîntul este romînesc

название с.

denumire cuvîntul este moldovenesc titlu cuvîntul este romînesc

назад ч.

îndărăt cuvîntul este moldovenesc înapoi cuvîntul este romînesc

назавтра ч.

adăuza cuvîntul este moldovenesc a doua zi cuvîntul este romînesc

нажраться л.

a se ghiftui cuvîntul este moldovenesc a se îndopa cuvîntul este romînesc

нажиться л.

a agonisi cuvîntul este moldovenesc a se pricopsi cuvîntul este moldovenesc a se înavuţi cuvîntul este romînesc

нажить л.

a agonisi cuvîntul este moldovenesc a aduna avere cuvîntul este comun a câştiga cuvîntul este romînesc

нажитое с.

avere cuvîntul este comun bunuri adunate cuvîntul este comun

нажим м.

apăsare cuvîntul este moldovenesc presare cuvîntul este romînesc

наживной л.

pricopsit cuvîntul este moldovenesc agonisit cuvîntul este moldovenesc dobândit cuvîntul este romînesc

наживка ж.

nadă cuvîntul este moldovenesc momeală cuvîntul este romînesc

наживить л.

a pune nadă cuvîntul este moldovenesc a pune momeală cuvîntul este romînesc

нажива ж.

cîştig uşor cuvîntul este moldovenesc nadă cuvîntul este moldovenesc momeală cuvîntul este romînesc îmbogăţire (peior.) cuvîntul este comun

нажевать л.

a ruguma cuvîntul este moldovenesc a rumega cuvîntul este romînesc

нажать л.

a apăsa cuvîntul este moldovenesc a presa cuvîntul este romînesc

нажатие с.

apăsare cuvîntul este moldovenesc presare cuvîntul este romînesc

нажариться л.

a se prăji cuvîntul este moldovenesc a se frige cuvîntul este romînesc

нажарить л.

a prăji cuvîntul este moldovenesc a frige cuvîntul este romînesc

нажаловаться л.

a se jelui cuvîntul este moldovenesc a se plînge cuvîntul este comun a reclama cuvîntul este romînesc

наехать л.

a se aduna cuvîntul este moldovenesc a veni cuvîntul este moldovenesc a călca pe cineva/ ceva cuvîntul este comun a sosi în număr mare cuvîntul este romînesc a se izbi de ceva/cineva cuvîntul este romînesc

наесться л.

a se ghiftui cuvîntul este moldovenesc a se îndopa cuvîntul este romînesc

наемщик м.

năimitor cuvîntul este moldovenesc patron cuvîntul este romînesc

наемный м.

năimit cuvîntul este moldovenesc tocmit cuvîntul este moldovenesc salariat cuvîntul este romînesc simbriaș cuvîntul este romînesc

наемник м.

năimit cuvîntul este moldovenesc lefegiu cuvîntul este moldovenesc mercenar cuvîntul este romînesc

наем м.

închiriere cuvîntul este moldovenesc arendare cuvîntul este comun locaţie cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter