Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

обрамлять л.

a înrăma cuvîntul este moldovenesc a încadra cuvîntul este romînesc

обрасти л.

a creşte cuvîntul este moldovenesc a se acoperi (cu păr cuvîntul este comun etc.) cuvîntul este comun vegetaţie cuvîntul este comun a se dezvolta cuvîntul este comun

обратимый л.

reversibil cuvîntul este comun

обратить л.

a înturna cuvîntul este moldovenesc a întoarce cuvîntul este romînesc

обратиться л.

a se înturna spre… cuvîntul este moldovenesc a apela cuvîntul este moldovenesc a se adresa cuvîntul este moldovenesc a recurge la… cuvîntul este romînesc a se întoarce spre… cuvîntul este romînesc

обратно ч.

îndărăt cuvîntul este moldovenesc înapoi cuvîntul este romînesc

обращение с.

purtare cuvîntul este moldovenesc chemare cuvîntul este moldovenesc schimbare cuvîntul este comun atitudine cuvîntul este comun adresare cuvîntul este comun apel cuvîntul este romînesc transformare cuvîntul este romînesc comportament cuvîntul este romînesc

обрез м.

muchie (la cărți) cuvîntul este moldovenesc puşcă cu țeava scurtă cuvîntul este moldovenesc carabină cuvîntul este romînesc margine cuvîntul este comun

обрезание с.

tăiere împrejur cuvîntul este moldovenesc circumcizie cuvîntul este romînesc

обрезать л.

a scurta cuvîntul este moldovenesc a tăia cuvîntul este moldovenesc a reteza cuvîntul este romînesc

обрезка ж.

tăiere cuvîntul este moldovenesc curăţire (a viei) cuvîntul este comun retezare cuvîntul este romînesc

обрезок м.

rămăşiţă cuvîntul este moldovenesc aşchie cuvîntul este comun deşeu cuvîntul este romînesc bucată (tăiată) cuvîntul este romînesc

обременение с.

încărcare cuvîntul este moldovenesc împovărare cuvîntul este comun copleşire cuvîntul este romînesc

обременять л.

a greva cuvîntul este moldovenesc a împovăra cuvîntul este comun a copleşi cuvîntul este romînesc

обрести л.

a dobîndi cuvîntul este moldovenesc a obţine cuvîntul este romînesc

обречение с.

ursire cuvîntul este moldovenesc sortire cuvîntul este comun predestinare cuvîntul este romînesc

обреченный л.

osîndit cuvîntul este moldovenesc sortit cuvîntul este moldovenesc predestinat cuvîntul este romînesc condamnat cuvîntul este comun

обречь л.

a osîndi cuvîntul este moldovenesc a sorti cuvîntul este moldovenesc a predestina cuvîntul este romînesc

обрисовать л.

a schiţa cuvîntul este moldovenesc a contura cuvîntul este romînesc

обрисовка ж.

schiţare cuvîntul este moldovenesc conturare cuvîntul este romînesc

обрить л.

a rade cuvîntul este moldovenesc a bărbieri cuvîntul este romînesc

обриться л.

a se rade cuvîntul este moldovenesc a se bărbieri cuvîntul este romînesc

оброк м.

dajdie cuvîntul este moldovenesc boieresc cuvîntul este moldovenesc dijmă cuvîntul este romînesc

обрубка ж.

tăiere cuvîntul este moldovenesc curăţire (de crăci) cuvîntul este comun retezare cuvîntul este romînesc

обрубок м.

ciot cuvîntul este moldovenesc butuc cuvîntul este moldovenesc buştean cuvîntul este romînesc trunchi cuvîntul este romînesc

обругать л.

a sudui cuvîntul este moldovenesc a ocărî cuvîntul este moldovenesc a înjura cuvîntul este romînesc a carta cuvîntul este romînesc

обручение с.

logodnă cuvîntul este comun

обрушенный л.

năruit cuvîntul este moldovenesc dărâmat cuvîntul este romînesc

обрушить л.

a nărui cuvîntul este moldovenesc

обрушиться л.

a se nărui cuvîntul este moldovenesc

обрыв м.

prăpastie cuvîntul este moldovenesc hău cuvîntul este moldovenesc rupere cuvîntul este comun ruptură cuvîntul este comun precipițiu cuvîntul este romînesc coastă abruptă cuvîntul este romînesc

обрывистый л.

prăpăstios cuvîntul este moldovenesc abrupt cuvîntul este romînesc

обрывок м.

capăt cuvîntul este moldovenesc bucată cuvîntul este comun fragment cuvîntul este romînesc

обрывочный л.

răzleţ cuvîntul este moldovenesc fragmentar cuvîntul este romînesc

обрызгать л.

a stropi cuvîntul este comun a împroşca cuvîntul este comun

обрыскать л.

a cutreiera cuvîntul este moldovenesc a străbate cuvîntul este moldovenesc a colinda cuvîntul este romînesc a hoinări cuvîntul este comun

обрюзгший л.

buhăit cuvîntul este moldovenesc buget cuvîntul este comun buhav cuvîntul este romînesc

обряд м.

datină cuvîntul este moldovenesc obicei cuvîntul este moldovenesc ritual cuvîntul este romînesc ceremonie cuvîntul este romînesc

обрядить л.

a găti cuvîntul este moldovenesc a îmbrăca cuvîntul este comun a dichisi cuvîntul este romînesc

обрядиться л.

a se împopoţona cuvîntul este moldovenesc a se dichisi cuvîntul este romînesc

обсерватория ж.

observator cuvîntul este comun

обсервация ж.

observare cuvîntul este moldovenesc supraveghere cuvîntul este romînesc

обскакать л.

a întrece cuvîntul este moldovenesc a lăsa în urmă cuvîntul este moldovenesc a depăşi cuvîntul este romînesc

обследование с.

investigare cuvîntul este comun cercetare cuvîntul este comun

обслуживание с.

deservire cuvîntul este comun servire cuvîntul este comun

обслужить л.

a servi cuvîntul este comun a deservi cuvîntul este comun

обсохнуть л.

a se zbici cuvîntul este moldovenesc a se usca cuvîntul este comun

обставить л.

a împrejura cuvîntul este moldovenesc a îngrădi cuvîntul este moldovenesc a împrejmui cuvîntul este romînesc

обстановка ж.

mobilă cuvîntul este moldovenesc condiţii cuvîntul este moldovenesc atmosferă cuvîntul este moldovenesc circumstanţe cuvîntul este romînesc ambianţă cuvîntul este romînesc decor cuvîntul este romînesc mobilier cuvîntul este romînesc

обстирать л.

a spăla (rufe) cuvîntul este comun

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "обвалять"

  Rusă

  Moldo/Română

  обвалять л. обвалять

  a tăvăli cuvîntul este comun a da prin ceva cuvîntul este comun

  обваляться л. обваляться

  a se mînji cuvîntul este moldovenesc a se tăvăli cuvîntul este comun a se murdări cuvîntul este romînesc

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter