Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

облысеть л.

a pleşuvi cuvîntul este moldovenesc a cheli cuvîntul este romînesc

обляпать л.

a mînji cuvîntul este moldovenesc a păta cuvîntul este comun a murdări cuvîntul este romînesc

обмазать л.

a murui cuvîntul este moldovenesc a unge cuvîntul este comun a vărui cuvîntul este romînesc

обмазка ж.

ungere cuvîntul este comun

обмакнуть л.

a întinge cuvîntul este moldovenesc a muia cuvîntul este romînesc

обман м.

amăgeală cuvîntul este moldovenesc înșelăciune cuvîntul este comun fraudă cuvîntul este comun

обмануть л.

a amăgi cuvîntul este moldovenesc a înşela cuvîntul este comun a frauda cuvîntul este comun

обманный л.

amăgitor cuvîntul este moldovenesc înşelător cuvîntul este comun fraudulos cuvîntul este comun

обманчивый л.

fals cuvîntul este comun înșelător cuvîntul este comun iluzoriu cuvîntul este romînesc

обманщик м.

şarlatan cuvîntul este comun coțcar cuvîntul este romînesc

обмарать л.

a măscări cuvîntul este moldovenesc a mînji cuvîntul este moldovenesc a murdări cuvîntul este romînesc

обмараться л.

a se măscări cuvîntul este moldovenesc a se mînji cuvîntul este moldovenesc a se murdări cuvîntul este romînesc

обмежевать л.

a hotărnici cuvîntul este moldovenesc a mărgini cuvîntul este romînesc

обмеление с.

mîlire cuvîntul este moldovenesc înnămolire cuvîntul este romînesc

обмелеть л.

a se mîli cuvîntul este moldovenesc a nămoli cuvîntul este romînesc

обмен м.

schimb cuvîntul este comun

обменить л.

a schimba cuvîntul este comun

обменный л.

de/pentru schimb cuvîntul este comun

обмер м.

măsurare cuvîntul este comun

обмереть л.

a încremeni cuvîntul este moldovenesc a sta în loc cuvîntul este comun a înlemni cuvîntul este romînesc

обмерить л.

a măsura cuvîntul este comun

обмести л.

a mătura cuvîntul este comun

обметка ж.

tivire cuvîntul este moldovenesc tighelire cuvîntul este romînesc

обмирание с.

încremenire cuvîntul este moldovenesc înlemnire cuvîntul este romînesc

обмозговать л.

a chibzui cuvîntul este moldovenesc a medita cuvîntul este moldovenesc a cugeta cuvîntul este romînesc a reflecta cuvîntul este romînesc

обмол м.

rîşnire cuvîntul este moldovenesc măcinare cuvîntul este comun

обмолвиться л.

a scăpa o vorbă cuvîntul este comun

обмолот м.

treierat cuvîntul este comun îmblătit cuvîntul este romînesc

обмолотить л.

a treiera cuvîntul este comun a îmblăti cuvîntul este romînesc

обмораживание с.

degerare cuvîntul este moldovenesc îngheţare cuvîntul este comun

обморозить л.

a degera cuvîntul este moldovenesc a îngheţa cuvîntul este comun

обморок м.

leşin cuvîntul este moldovenesc sincopă cuvîntul este romînesc

обмотать л.

a încolăci cuvîntul este comun a înfăşura cuvîntul este comun

обмотка ж.

învălătucire cuvîntul este moldovenesc bobinare cuvîntul este comun depănare cuvîntul este romînesc

обмундирование с.

uniformă cuvîntul este moldovenesc echipament cuvîntul este romînesc

обмуровать л.

a feţui cuvîntul este moldovenesc a căptuşi cu şamotă cuvîntul este romînesc

обмуровка ж.

feţuire cuvîntul este moldovenesc muruire cuvîntul este comun căptuşire cuvîntul este romînesc

обмусолить л.

a mozoli cuvîntul este moldovenesc a îmbăla cuvîntul este romînesc

обмывание с.

spălare cuvîntul este comun

обмылить л.

a săpuni cuvîntul este comun

обмыть л.

a scălda cuvîntul este moldovenesc a îmbăia cuvîntul este romînesc

обмякнуть л.

a se înmuia cuvîntul este comun

обнадеживание с.

încurajare cuvîntul este moldovenesc îmbărbătare cuvîntul este romînesc

обнадежить л.

a da nădejde cuvîntul este moldovenesc a încuraja cuvîntul este moldovenesc a da speranţe cuvîntul este romînesc a îmbărbăta cuvîntul este romînesc

обнажение с.

dezgolire cuvîntul este comun

обнаженность ж.

goliciune cuvîntul este comun nuditate cuvîntul este romînesc

обнаженный л.

gol cuvîntul este comun dezgolit cuvîntul este comun nud cuvîntul este romînesc

обнажить л.

a dezgoli cuvîntul este comun

обнажиться л.

a ieşi la iveală cuvîntul este comun a se dezgoli cuvîntul este comun

обнародование с.

publicare cuvîntul este comun

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter