Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

обойти л.

a înconjura cuvîntul este moldovenesc a se feri cuvîntul este moldovenesc a evita cuvîntul este romînesc a ocoli cuvîntul este comun

оболванить л.

a păcăli cuvîntul este moldovenesc a prosti cuvîntul este comun a înșela cuvîntul este romînesc a tâmpi cuvîntul este romînesc

оболгать л.

a huli cuvîntul este moldovenesc a cleveti cuvîntul este moldovenesc a calomnia cuvîntul este romînesc a defăima cuvîntul este romînesc

оболочка ж.

coajă cuvîntul este moldovenesc înveliş cuvîntul este comun tegument cuvîntul este romînesc

оболтус м.

neghiob cuvîntul este moldovenesc tontălău cuvîntul este moldovenesc nerod cuvîntul este romînesc imbecil cuvîntul este romînesc

обольститель м.

cuceritor cuvîntul este moldovenesc ademenitor cuvîntul este comun seducător cuvîntul este romînesc

обольстить л.

a cuceri cuvîntul este moldovenesc a ademeni cuvîntul este comun a seduce cuvîntul este romînesc

обольщение с.

cucerire cuvîntul este moldovenesc seducere cuvîntul este romînesc

обомлеть л.

a încremeni cuvîntul este moldovenesc a înlemni cuvîntul este romînesc

обоняние с.

miros cuvîntul este moldovenesc simţ olfactiv cuvîntul este romînesc

оборванец м.

(om) jerpelit cuvîntul este moldovenesc golan cuvîntul este comun coate-goale cuvîntul este comun

оборвать л.

a tăia (vorba) cuvîntul este moldovenesc a curma cuvîntul este romînesc a rupe cuvîntul este comun

оборвыш м.

zdrenţăros cuvîntul este moldovenesc ferfeniţos cuvîntul este romînesc

обормот м.

derbedeu cuvîntul este moldovenesc pierde-vară cuvîntul este moldovenesc haimana cuvîntul este romînesc

оборона ж.

apărare cuvîntul este comun

оборонительный л.

de apărare cuvîntul este comun

оборонный л.

de apărare cuvîntul este comun

оборот м.

circuit cuvîntul este moldovenesc rulaj cuvîntul este moldovenesc turaţie cuvîntul este romînesc rotaţie cuvîntul este romînesc

оборотень м.

strigoi cuvîntul este moldovenesc moroi cuvîntul este romînesc

оборотливый л.

descurcăreţ cuvîntul este moldovenesc întreprinzător cuvîntul este romînesc

оборотный л.

circulant (capital) cuvîntul este comun

оборудование с.

utilaj cuvîntul este moldovenesc echipament cuvîntul este romînesc

оборудовать л.

a înzestra cuvîntul este moldovenesc a utila cuvîntul este moldovenesc a echipa cuvîntul este romînesc a dota cuvîntul este romînesc

обоснование с.

temei cuvîntul este moldovenesc bază cuvîntul este comun motivare cuvîntul este romînesc

обосновать л.

a baza cuvîntul este comun a argumenta cuvîntul este comun

обосноваться л.

a se statornici cuvîntul este moldovenesc a se instala cuvîntul este romînesc

обособить л.

a răzleţi cuvîntul este moldovenesc a separa cuvîntul este comun a delimita cuvîntul este romînesc

обособление с.

răzleţire cuvîntul este moldovenesc separare cuvîntul este comun delimitare cuvîntul este romînesc

обособленно ч.

răzleț cuvîntul este moldovenesc separat cuvîntul este comun izolat cuvîntul este comun stingher cuvîntul este romînesc

обострение с.

acutizare cuvîntul este comun

обострить л.

a acutiza cuvîntul este comun

обостриться л.

a se acutiza cuvîntul este comun

обочина ж.

acostament cuvîntul este comun

обоюдный л.

comun cuvîntul este comun reciproc cuvîntul este comun

обработать л.

a prelucra cuvîntul este comun

обработка ж.

prelucrare cuvîntul este comun

обрадовать л.

a bucura cuvîntul este comun

образ м.

înfăţişare cuvîntul este moldovenesc icoană cuvîntul este comun chip cuvîntul este comun imagine cuvîntul este romînesc

образец м.

model cuvîntul este moldovenesc pildă cuvîntul este moldovenesc mostră cuvîntul este romînesc exemplu cuvîntul este romînesc

образина ж.

pocitură cuvîntul este moldovenesc urîţenie cuvîntul este moldovenesc arătare cuvîntul este romînesc pocitanie cuvîntul este romînesc

образной л.

de icoane cuvîntul este comun

образный л.

bogat în imagini cuvîntul este comun plastic cuvîntul este comun expresiv cuvîntul este romînesc

образование с.

înfiinţare cuvîntul este moldovenesc învăţămînt cuvîntul este moldovenesc constituire cuvîntul este comun educaţie cuvîntul este comun instruire cuvîntul este romînesc formare cuvîntul este romînesc

образованный л.

învăţat cuvîntul este moldovenesc cult cuvîntul este comun instruit cuvîntul este romînesc

образовать л.

a înfiinţa cuvîntul este moldovenesc a constitui cuvîntul este comun a forma cuvîntul este romînesc

образумиться л.

a se cuminţi cuvîntul este moldovenesc a-i veni mintea la cap cuvîntul este romînesc

образцовый л.

pilduitor cuvîntul este moldovenesc exemplar cuvîntul este romînesc

образчик м.

model cuvîntul este moldovenesc pildă cuvîntul este moldovenesc mostră cuvîntul este romînesc exemplu cuvîntul este romînesc

обрамить л.

a înrăma cuvîntul este moldovenesc a încadra cuvîntul este romînesc

обрамление с.

înrămare cuvîntul este moldovenesc încadrare cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter