Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

убавить л.

a scădea cuvîntul este moldovenesc a micşora cuvîntul este moldovenesc a reduce cuvîntul este romînesc a diminua cuvîntul este romînesc

убавиться л.

a scădea cuvîntul este moldovenesc a se micşora cuvîntul este moldovenesc a se reduce cuvîntul este romînesc a se se diminua cuvîntul este romînesc

убавка ж.

scădere cuvîntul este moldovenesc micșorare cuvîntul este moldovenesc reducere cuvîntul este romînesc diminuare cuvîntul este romînesc

убаюкать л.

a legăna cuvîntul este comun

убедительно ч.

convingător cuvîntul este comun insistent cuvîntul este comun concludent cuvîntul este romînesc

убедительный л.

stăruitor cuvîntul este moldovenesc întemeiat cuvîntul este moldovenesc convingător cuvîntul este comun insistent cuvîntul este comun persuasiv cuvîntul este romînesc persistent cuvîntul este romînesc concludent cuvîntul este romînesc

убедить л.

a convinge cuvîntul este comun a persuada cuvîntul este romînesc

убедиться л.

a se convinge cuvîntul este comun a se încredința cuvîntul este comun

убежать л.

a fugi cuvîntul este comun a evada cuvîntul este romînesc

убеждение с.

convingere cuvîntul este comun persuasiune cuvîntul este romînesc

убежденно ч.

ferm cuvîntul este moldovenesc convins cuvîntul este comun persuasiv cuvîntul este romînesc persistent cuvîntul este romînesc

убежденность ж.

convingere fermă cuvîntul este comun certitudine cuvîntul este romînesc

убежденный л.

ferm cuvîntul este moldovenesc convins cuvîntul este comun fervent cuvîntul este romînesc sigur cuvîntul este romînesc

убежище с.

adăpost cuvîntul este moldovenesc azil cuvîntul este comun refugiu cuvîntul este romînesc

убелить л.

a înălbi cuvîntul este comun

уберечь л.

a feri cuvîntul este moldovenesc a păzi cuvîntul este comun a proteja cuvîntul este romînesc

уберечься л.

a se feri cuvîntul este moldovenesc a se păzi cuvîntul este comun a se proteja cuvîntul este romînesc

убиваться л.

a se căzni cuvîntul este moldovenesc a se consuma (fig.) cuvîntul este romînesc

убийственно ч.

groaznic cuvîntul este moldovenesc straşnic cuvîntul este moldovenesc grozav cuvîntul este romînesc teribil cuvîntul este romînesc

убийственный

ucigător cuvîntul este moldovenesc mortal cuvîntul este comun

убийство с.

ucidere cuvîntul este moldovenesc asasinat cuvîntul este romînesc

убийца м.

ucigaş cuvîntul este moldovenesc asasin cuvîntul este romînesc

убитый л.

amărît cuvîntul este moldovenesc distrus cuvîntul este moldovenesc răpus cuvîntul este moldovenesc ucis cuvîntul este moldovenesc asasinat cuvîntul este romînesc îndurerat (fig.) cuvîntul este romînesc dezolat cuvîntul este romînesc

убить л.

a irosi cuvîntul este moldovenesc a distruge cuvîntul este moldovenesc a ucide cuvîntul este moldovenesc a cheltui (fig.) cuvîntul este comun a asasina cuvîntul este romînesc a dezola (fig.) cuvîntul este romînesc

ублаготворить л.

a mulţumi cuvîntul este moldovenesc a satisface cuvîntul este romînesc

ублажить л.

a face pe plac cuvîntul este moldovenesc a mulţumi cuvîntul este moldovenesc a satisface cuvîntul este romînesc

ублюдок м.

stîrpitură cuvîntul este moldovenesc corcitură cuvîntul este comun lepădătură (fig.) cuvîntul este romînesc

убогий м.

sărăcăcios cuvîntul este moldovenesc beteag cuvîntul este moldovenesc calic cuvîntul este moldovenesc schilod cuvîntul este romînesc infirm cuvîntul este romînesc mizer cuvîntul este romînesc

убого ч.

sărăcăcios cuvîntul este moldovenesc mizer cuvîntul este romînesc

убогость ж.

nimicnicie cuvîntul este moldovenesc beteşug cuvîntul este moldovenesc micime (fig.) cuvîntul este romînesc infirmitate cuvîntul este romînesc

убожество с.

sărăcie cuvîntul este moldovenesc beteșug cuvîntul este moldovenesc penurie cuvîntul este romînesc mizerie cuvîntul este romînesc infirmitate cuvîntul este romînesc

убой м.

căsăpire cuvîntul este moldovenesc tăiere cuvîntul este moldovenesc sacrificare cuvîntul este romînesc

убойный л.

de căsăpire cuvîntul este moldovenesc de tăiere cuvîntul este moldovenesc de sacrificare cuvîntul este romînesc

убор м.

port cuvîntul este moldovenesc straie cuvîntul este moldovenesc găteală cuvîntul este romînesc veşminte cuvîntul este comun

убористый л.

înghesuit cuvîntul este moldovenesc compact cuvîntul este romînesc

уборка ж.

cules (~ul roadei) cuvîntul este moldovenesc curățenie cuvîntul este comun dereticare cuvîntul este comun recoltare cuvîntul este romînesc

уборная ж.

WC cuvîntul este comun toaletă cuvîntul este comun closet cuvîntul este comun cabina artistului cuvîntul este comun

уборщица ж.

dereticătoare cuvîntul este comun

убояться л.

a se îngrozi cuvîntul este moldovenesc a se înspăimânta cuvîntul este romînesc

убрать л.

a împodobi cuvîntul este moldovenesc a rîndui cuvîntul este moldovenesc a pune cuvîntul este moldovenesc a strînge (roada) cuvîntul este moldovenesc a deretica cuvîntul este comun a înfrumuseţa cuvîntul este romînesc a pune (ceva) în ordine cuvîntul este romînesc a recolta cuvîntul este romînesc

убраться л.

a se duce cuvîntul este moldovenesc a se căra cuvîntul este moldovenesc a strînge toată roada cuvîntul este moldovenesc a se găti frumos cuvîntul este moldovenesc a-şi face curăţenie cuvîntul este comun a o şterge cuvîntul este romînesc a termina recoltarea cuvîntul este romînesc a se dichisi cuvîntul este romînesc a pleca (fig.) cuvîntul este comun

убывание с.

micşorare cuvîntul este moldovenesc diminuare cuvîntul este romînesc

убыль ж.

scădere cuvîntul este moldovenesc descreştere cuvîntul este romînesc

убыстрение с.

grăbire cuvîntul este moldovenesc accelerare cuvîntul este comun

убыстрить л.

a grăbi cuvîntul este moldovenesc a accelera cuvîntul este comun

убытие с.

plecare cuvîntul este comun

убыток м.

pierdere cuvîntul este moldovenesc pagubă cuvîntul este moldovenesc prejudiciu cuvîntul este romînesc daună cuvîntul este romînesc

убыточность ж.

nerentabilitate cuvîntul este comun

убыточный л.

nerentabil cuvîntul este comun

убыть л.

a se micşora cuvîntul este moldovenesc a scădea cuvîntul este moldovenesc a pleca cuvîntul este comun a descreşte cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter