Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

хабар м.

mită cuvîntul este moldovenesc şperţ cuvîntul este romînesc

хабарник м.

corupt cuvîntul este moldovenesc şperţar cuvîntul este romînesc

хавронья ж.

scroafă cuvîntul este comun femeie grasă şi neglijentă (injur.) cuvîntul este comun

хадж м.

pelerinaj cuvîntul este moldovenesc hagialâc cuvîntul este romînesc

хаджи м.

pelerin cuvîntul este moldovenesc hagiu cuvîntul este romînesc

хазары н.

hazari cuvîntul este comun

хай м.

huiet cuvîntul este moldovenesc tărăboi cuvîntul este moldovenesc gălăgie cuvîntul este romînesc

хайлить л.

a sudui cuvîntul este moldovenesc a urla cuvîntul este comun a înjura cuvîntul este romînesc a zbiera cuvîntul este romînesc

хайло с.

leoarbă cuvîntul este moldovenesc fleancă (injur.) cuvîntul este romînesc

хаки л.

kaki (culoare) cuvîntul este comun stofă de culoare kaki cuvîntul este comun

хала ж.

franzelă cuvîntul este moldovenesc jimblă cuvîntul este romînesc

халат м.

halat cuvîntul este moldovenesc capot cuvîntul este romînesc

халатно ч.

de mîntuială cuvîntul este moldovenesc nepăsător cuvîntul este moldovenesc neglijent cuvîntul este romînesc

халатность ж.

nepăsare cuvîntul este moldovenesc neglijenţă cuvîntul este romînesc

халатный л.

nepăsător cuvîntul este moldovenesc neglijent cuvîntul este romînesc

халва ж.

halva cuvîntul este moldovenesc alviţă cuvîntul este romînesc

халтура ж.

lucru de mîntuială cuvîntul este moldovenesc cârpăceală cuvîntul este romînesc

халтурить л.

a lucra de mîntuială cuvîntul este moldovenesc a lucra prost cuvîntul este comun

халтурный л.

de mîntuială cuvîntul este moldovenesc de cârpăceală cuvîntul este romînesc

халупа ж.

bojdeucă cuvîntul este moldovenesc bordei cuvîntul este moldovenesc colibă cuvîntul este romînesc cocioabă cuvîntul este romînesc

хам м.

bădăran cuvîntul este moldovenesc mitocan cuvîntul este romînesc

хаметь л.

a se purta ca un bădăran cuvîntul este moldovenesc a se purta ca un mitocan cuvîntul este romînesc

хамка ж.

bădărană cuvîntul este moldovenesc mitocană cuvîntul este romînesc

хамоватый л.

obraznic cuvîntul este moldovenesc bădăran cuvîntul este moldovenesc mitocan cuvîntul este romînesc

хамство с.

bădărănie cuvîntul este moldovenesc mitocănie cuvîntul este romînesc

хандра ж.

tristețe adîncă cuvîntul este comun ipohondrie cuvîntul este romînesc

ханжа м.

făţarnic cuvîntul este moldovenesc fariseu cuvîntul este comun ipocrit cuvîntul este romînesc

ханжеский

făţarnic cuvîntul este moldovenesc fariseic cuvîntul este comun

ханжество с.

făţărnicie cuvîntul este moldovenesc ipocrizie cuvîntul este romînesc

хапать л.

a înşfăca cuvîntul este moldovenesc a înhăţa cuvîntul este romînesc

хапуга ж.

hrăpăreţ cuvîntul este moldovenesc hapsîn cuvîntul este moldovenesc avid cuvîntul este romînesc lacom cuvîntul este romînesc

характер м.

fire cuvîntul este moldovenesc caracter cuvîntul este comun natură cuvîntul este romînesc

характеризовать л.

a caracteriza cuvîntul este comun

характеризоваться л.

a se defini cuvîntul este moldovenesc a se caracteriza cuvîntul este comun a se distinge cuvîntul este romînesc

характеристика ж.

caracteristică cuvîntul este comun

характерно ч.

caracteristic cuvîntul este comun

характерный л.

îndărătnic cuvîntul este moldovenesc caracteristic cuvîntul este comun tipic cuvîntul este comun încăpăţinat cuvîntul este romînesc specific cuvîntul este comun predominant cuvîntul este comun

харканье с.

stupire cuvîntul este moldovenesc expectorare cuvîntul este romînesc

харкать л.

a stupi (tare) cuvîntul este moldovenesc a expectora cuvîntul este romînesc

харкнуть л.

a stupi cuvîntul este moldovenesc a expectora cuvîntul este romînesc

хартия ж.

cartă (ist.) cuvîntul este comun pact politic important cuvîntul este comun

харман м.

silişte cuvîntul este moldovenesc ţarc cuvîntul este moldovenesc arman cuvîntul este romînesc

харчеваться л.

a se hrăni cuvîntul este moldovenesc a mînca cuvîntul este comun a se alimenta cuvîntul este romînesc

харчевник м.

crîşmar cuvîntul este moldovenesc hangiu cuvîntul este moldovenesc cârciumar cuvîntul este romînesc birtaş cuvîntul este romînesc

харчевница ж.

crîşmăriţă cuvîntul este moldovenesc hangiţă cuvîntul este moldovenesc cârciumărească cuvîntul este romînesc

харчевничать л.

un han cuvîntul este moldovenesc a ţine o crîşmă cuvîntul este comun a ţine un birt cuvîntul este comun

харчевня ж.

crîşmă cuvîntul este moldovenesc han cuvîntul este moldovenesc cârciumă cuvîntul este romînesc birt cuvîntul este romînesc

харчи н.

merinde cuvîntul este moldovenesc provizii cuvîntul este moldovenesc de-ale gurii cuvîntul este romînesc

харчиться л.

a mînca cuvîntul este comun a lua masa cuvîntul este romînesc

харя ж.

chip cuvîntul este moldovenesc mutră cuvîntul este comun

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter