Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

хлюпать л.

a fleşcăi cuvîntul este moldovenesc a plescăi cuvîntul este romînesc

хлюпкий л.

sfrijit cuvîntul este moldovenesc jigărit cuvîntul este romînesc

хлюпнуться л.

a cădea cuvîntul este comun

хлюст м.

obrăznicătură cuvîntul este moldovenesc neobrăzat cuvîntul este romînesc

хлябать л.

a se hîţîna cuvîntul este moldovenesc a se clătina cuvîntul este moldovenesc a se bălăbăni cuvîntul este romînesc

хлябь ж.

fleaşcă cuvîntul este moldovenesc hău cuvîntul este moldovenesc genune cuvîntul este romînesc ţârfuială cuvîntul este romînesc

хлястик м.

chingă (la manta) cuvîntul este moldovenesc gaică cuvîntul este romînesc

хмара ж.

negură cuvîntul este moldovenesc ceaţă deasă cuvîntul este romînesc

хмарь ж.

negreaţă cuvîntul este moldovenesc pîclă cuvîntul este moldovenesc negură cuvîntul este moldovenesc ceaţă cuvîntul este romînesc

хмелеть л.

a se chili cuvîntul este moldovenesc a se chercheli cuvîntul este romînesc

хмель ж.

stare de beție cuvîntul este moldovenesc ameţeală cuvîntul este romînesc

хмельной л.

chilit cuvîntul este moldovenesc chefliu cuvîntul este romînesc

хмурить л.

a încrunta cuvîntul este comun

хмуриться л.

a se încrunta cuvîntul este comun

хмуро ч.

încruntat cuvîntul este comun

хмурый л.

mîhnit cuvîntul este moldovenesc încruntat cuvîntul este comun posomorît cuvîntul este comun

хныканье с.

scîncet cuvîntul este moldovenesc smiorcăială cuvîntul este romînesc

хныкать л.

a scînci cuvîntul este moldovenesc a (se) smiorcăi cuvîntul este romînesc

хныкающий л.

scîncitor cuvîntul este moldovenesc smiorcăit cuvîntul este romînesc

хобби с.

hobby cuvîntul este comun

хобот м.

trompă cuvîntul este comun

ход м.

funcţionare cuvîntul este comun mişcare cuvîntul este comun

ходатай м.

împuternicit cuvîntul este moldovenesc apărător cuvîntul este moldovenesc protector cuvîntul este romînesc mandatar cuvîntul este romînesc

ходатайство с.

stăruinţă cuvîntul este moldovenesc intervenţie cuvîntul este moldovenesc solicitare cuvîntul este romînesc demers cuvîntul este romînesc

ходатайствовать л.

a stărui cuvîntul este moldovenesc a face demersuri cuvîntul este romînesc

ходить л.

a merge cuvîntul este moldovenesc a circula cuvîntul este comun a umbla cuvîntul este romînesc

ходкий л.

întrebat cuvîntul este moldovenesc răspîndit cuvîntul este moldovenesc iute (de picior) cuvîntul este comun căutat cuvîntul este comun cerut cuvîntul este romînesc uzitat cuvîntul este romînesc rapid cuvîntul este romînesc

ходко ч.

repede cuvîntul este moldovenesc iute cuvîntul este comun rapid cuvîntul este romînesc

ходкость ж.

iuţeală cuvîntul este comun rapiditate cuvîntul este romînesc

ходовой л.

răspîndit cuvîntul este moldovenesc căutat cuvîntul este comun uzual cuvîntul este romînesc cerut cuvîntul este romînesc

ходули н.

catalige cuvîntul este moldovenesc picioroange cuvîntul este romînesc

ходульный л.

înflat cuvîntul este moldovenesc afectat cuvîntul este moldovenesc bombastic cuvîntul este romînesc emfatic cuvîntul este romînesc

ходьба ж.

mers cuvîntul este moldovenesc umblet cuvîntul este romînesc

ходячий л.

care merge pe picioare cuvîntul este moldovenesc întruchipat cuvîntul este moldovenesc răspîndit cuvîntul este moldovenesc realizat (fig.) cuvîntul este romînesc uzual cuvîntul este romînesc curent cuvîntul este romînesc care poate merge cuvîntul este romînesc

хождение с.

mers cuvîntul este moldovenesc umblet cuvîntul este romînesc

хозпостройки н.

clădiri gospodăreşti cuvîntul este moldovenesc acareturi cuvîntul este romînesc

хозрасчет м.

hozrascet cuvîntul este moldovenesc autogestiune (economică) cuvîntul este romînesc

хозтовары н.

mărfuri de uz casnic cuvîntul este comun

хозяин м.

chir cuvîntul este moldovenesc stăpîn cuvîntul este moldovenesc bărbat cuvîntul este moldovenesc gospodar cuvîntul este comun patron cuvîntul este comun soţ cuvîntul este romînesc proprietar cuvîntul este romînesc

хозяйка ж.

stăpînă cuvîntul este moldovenesc nevastă cuvîntul este moldovenesc gazdă cuvîntul este moldovenesc gospodină cuvîntul este comun soţie cuvîntul este romînesc proprietară cuvîntul este romînesc

хозяйничать л.

a gospodări cuvîntul este comun a face menaj cuvîntul este comun

хозяйский л.

de stăpîn cuvîntul este moldovenesc gospodăresc cuvîntul este comun de proprietar cuvîntul este romînesc

хозяйственно ч.

gospodăreşte cuvîntul este comun

хозяйственность ж.

spirit gospodăresc cuvîntul este comun

хозяйство с.

<i>(sg.)</i> economie cuvîntul este comun gospodărie cuvîntul este comun unitate de producție cuvîntul este comun

хозяйствование с.

gospodărire cuvîntul este comun administrare cuvîntul este comun

хозяйствовать л.

a gospodări cuvîntul este comun a administra cuvîntul este comun

холдинг м.

holding cuvîntul este comun

холестерин м.

colesterină cuvîntul este moldovenesc colesterol cuvîntul este romînesc

холить л.

a purta de grijă cuvîntul este comun a îngriji cuvîntul este comun

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter