Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

холка ж.

greabăn cuvîntul este moldovenesc gârbiţă cuvîntul este romînesc

холл м.

tindă cuvîntul este moldovenesc hol cuvîntul este comun foaier cuvîntul este romînesc

холм м.

deal cuvîntul este moldovenesc colnic cuvîntul este romînesc

холмик м.

dîmb cuvîntul este moldovenesc deluşor cuvîntul este moldovenesc moviliţă cuvîntul este romînesc

холмистый л.

deluros cuvîntul este moldovenesc cu coline cuvîntul este romînesc

холод м.

nepăsare cuvîntul este moldovenesc frig cuvîntul este comun indiferenţă (fig.) cuvîntul este romînesc ger cuvîntul este romînesc

холодать л.

a se face frig cuvîntul este comun a se răci cuvîntul este romînesc

холодец л.

răcitură cuvîntul este moldovenesc chitoroage cuvîntul este moldovenesc aituri (pl.) cuvîntul este romînesc piftie cuvîntul este romînesc

холодильник м.

frigider cuvîntul este comun

холодно ч.

e frig cuvîntul este comun e rece cuvîntul este comun

холодный л.

friguros cuvîntul este comun rece cuvîntul este comun răcoros cuvîntul este romînesc

холоп м.

holop cuvîntul este moldovenesc argat cuvîntul este comun slugă cuvîntul este romînesc

холопский л.

slugarnic cuvîntul este moldovenesc servil cuvîntul este romînesc

холопство с.

argăție cuvîntul este comun

холопствовать л.

a fi slugarnic cuvîntul este moldovenesc a argăți cuvîntul este comun a fi servil cuvîntul este romînesc

холостить л.

a jugăni cuvîntul este moldovenesc a curăţi cuvîntul este comun a scopi cuvîntul este romînesc a castra cuvîntul este romînesc

холостяк м.

holtei cuvîntul este moldovenesc celibatar cuvîntul este romînesc

холостяцкий л.

de holtei cuvîntul este moldovenesc de celibatar cuvîntul este romînesc

холощение с.

jugănire cuvîntul este moldovenesc scopire cuvîntul este romînesc

холощенный л.

jugănit cuvîntul este moldovenesc scopit cuvîntul este romînesc

холст м.

pînză cuvîntul este comun

холстина ж.

pînză de cînepă cuvîntul este comun pînzare cuvîntul este comun

холстинка ж.

pînză ușoară cuvîntul este comun

холуй м.

slugoi cuvîntul este moldovenesc lingău cuvîntul este romînesc

холуйский л.

slugarnic cuvîntul este moldovenesc servil cuvîntul este romînesc

холуйство с.

slugărnicie cuvîntul este moldovenesc servilism cuvîntul este romînesc

холуйствовать л.

a fi slugarnic cuvîntul este moldovenesc a fi lingău cuvîntul este romînesc

холщовый л.

de pînză cuvîntul este comun

хомут м.

ham cuvîntul este comun

хомутать л.

a înhăma cuvîntul este comun

хомутик м.

zbanţ cuvîntul este moldovenesc bridă cuvîntul este romînesc

хомутник м.

hămurar cuvîntul este moldovenesc curelar cuvîntul este romînesc

хомяк м.

guzgan cuvîntul este moldovenesc grivan cuvîntul este moldovenesc hamster cuvîntul este romînesc hârciog cuvîntul este romînesc

хормейстер м.

maestru de cor cuvîntul este moldovenesc dirijor de cor cuvîntul este romînesc

хоровод м.

horă cuvîntul este comun

хоромы н.

palat cuvîntul este moldovenesc case mari cuvîntul este moldovenesc casteluri cuvîntul este romînesc

хоронить л.

a înmormînta cuvîntul este comun

хорониться л.

a se tupila cuvîntul este moldovenesc a se feri cuvîntul este moldovenesc a se păzi cuvîntul este comun a se ascunde cuvîntul este comun

хорохориться л.

a se răţoi cuvîntul este moldovenesc a se semeți cuvîntul este romînesc

хорошенький л.

frumuşel cuvîntul este moldovenesc drăguţ cuvîntul este romînesc

хорошенько ч.

binişor cuvîntul este comun

хорошеть л.

a se face mai frumos cuvîntul este moldovenesc a deveni mai drăguţ cuvîntul este romînesc

хороший л.

bun cuvîntul este comun cumsecade cuvîntul este comun

хорошо ч.

bine cuvîntul este comun frumos cuvîntul este comun

хоругвь ж.

prapor cuvîntul este moldovenesc steag cuvîntul este moldovenesc drapel cuvîntul este romînesc

хоры н.

strană cuvîntul este moldovenesc balcon cuvîntul este moldovenesc galerie (bis.) cuvîntul este romînesc

хотение с.

poftă cuvîntul este moldovenesc vrere cuvîntul este moldovenesc dorinţă cuvîntul este comun

хотеть л.

a pofti cuvîntul este moldovenesc a vrea cuvîntul este moldovenesc a dori cuvîntul este comun

хотеться л.

a avea poftă cuvîntul este moldovenesc a dori cuvîntul este comun

хоть

măcar că cuvîntul este moldovenesc cu toate că cuvîntul este moldovenesc chit că cuvîntul este romînesc deşi cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter