Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

хронометраж м.

cronometraj cuvîntul este comun

хруп м.

scîrţîit cuvîntul este comun

хрупать л.

a pîrîi cuvîntul este moldovenesc a trosni cuvîntul este romînesc

хрупкий л.

șubred cuvîntul este moldovenesc fărîmicios cuvîntul este comun casant cuvîntul este romînesc fragil cuvîntul este romînesc

хрупкость ж.

șubrezenie cuvîntul este moldovenesc fragilitate cuvîntul este romînesc

хруст м.

pîrîit cuvîntul este moldovenesc scîrţîit cuvîntul este comun trosnit cuvîntul este romînesc

хрустение с.

pîrîit cuvîntul este moldovenesc scîrţîit cuvîntul este comun trosnit cuvîntul este romînesc

хрустеть л.

a pîrîi cuvîntul este moldovenesc a scîrţîi cuvîntul este comun a trosni cuvîntul este romînesc

хрусткий л.

crocant cuvîntul este comun

хрустнуть л.

a pîrîi cuvîntul este moldovenesc a scîrțîi cuvîntul este comun a trosni cuvîntul este romînesc

хрустящий л.

crocant cuvîntul este comun

хрыч м.

ghiuj cuvîntul este moldovenesc moşneag cuvîntul este moldovenesc ramolit cuvîntul este romînesc hodorog cuvîntul este romînesc

хрычовка ж.

băborniţă cuvîntul este moldovenesc băbătie cuvîntul este romînesc

хрюканье с.

covițat cuvîntul este moldovenesc guiţat cuvîntul este romînesc

хрюкать л.

a covița cuvîntul este moldovenesc a guiţa cuvîntul este romînesc

хрюшка ж.

purcică cuvîntul este moldovenesc purcea cuvîntul este moldovenesc scroafă cuvîntul este romînesc

хряк м.

porc necastrat cuvîntul este moldovenesc vier cuvîntul este romînesc

хряпать л.

a înfuleca cuvîntul este moldovenesc a hăli cuvîntul este moldovenesc a îndopa cuvîntul este romînesc a crăpa cuvîntul este romînesc

хряпка л.

ciocan (de curechi) cuvîntul este moldovenesc cocean cuvîntul este romînesc

хряский л.

pîrîitor cuvîntul este moldovenesc trosnitor cuvîntul este romînesc

хрястнуть л.

a pîrîi cuvîntul este moldovenesc a trosni cuvîntul este romînesc

хрящ м.

sfîrc cuvîntul este moldovenesc zgîrci cuvîntul este comun cartilaj cuvîntul este romînesc

хрящеватый л.

cu sfîrc cuvîntul este moldovenesc cartilaginos cuvîntul este romînesc

худение с.

slăbire cuvîntul este comun debilizare cuvîntul este romînesc

худеть л.

a se sfriji cuvîntul este moldovenesc a slăbi cuvîntul este comun a se trage cuvîntul este romînesc a se debiliza cuvîntul este romînesc

худо ч.

rău cuvîntul este moldovenesc prost cuvîntul este comun

художественно ч.

artistic cuvîntul este comun

художественный л.

de artă cuvîntul este comun artistic cuvîntul este comun

художник м.

pictor cuvîntul este comun artist plastic cuvîntul este comun

худой л.

spart cuvîntul este moldovenesc bortelit cuvîntul este moldovenesc slab cuvîntul este comun găurit (fig.) cuvîntul este romînesc perforat cuvîntul este romînesc uscăţiv cuvîntul este comun

худосочие с.

sleire cuvîntul este moldovenesc istovire cuvîntul este moldovenesc epuizare cuvîntul este romînesc debilitate cuvîntul este romînesc

худосочный л.

sleit cuvîntul este moldovenesc slăbănog cuvîntul este comun epuizat cuvîntul este romînesc debil cuvîntul este romînesc

худощавый л.

slab cuvîntul este comun uscat cuvîntul este comun uscăţiv cuvîntul este comun

хуже л.

mai rău cuvîntul este moldovenesc mai prost cuvîntul este comun

хула ж.

hulă cuvîntul este moldovenesc blasfemie cuvîntul este romînesc

хулиган м.

huligan cuvîntul este comun

хулиганство с.

huliganie cuvîntul este comun

хулитель м.

hulitor cuvîntul este moldovenesc profanator cuvîntul este romînesc

хулительница ж.

hulitoare cuvîntul este moldovenesc profanatoare cuvîntul este romînesc

хулительный л.

hulitor cuvîntul este moldovenesc calomnios cuvîntul este romînesc

хулить л.

a huli cuvîntul este moldovenesc a profana cuvîntul este romînesc

хутор м.

sătuc cuvîntul este moldovenesc cătun cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter