Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

целесообразный л.

raţional cuvîntul este moldovenesc util cuvîntul este moldovenesc oportun cuvîntul este romînesc propice cuvîntul este romînesc

целеустремленно ч.

stăruitor cuvîntul este moldovenesc tenace cuvîntul este moldovenesc asiduu cuvîntul este romînesc perseverent cuvîntul este romînesc

целеустремленность ж.

tenacitate cuvîntul este moldovenesc stăruinţă cuvîntul este moldovenesc asiduitate cuvîntul este romînesc perseverenţă cuvîntul este romînesc

целеустремленный л.

stăruitor cuvîntul este moldovenesc tenace cuvîntul este moldovenesc asiduu cuvîntul este romînesc perseverent cuvîntul este romînesc

целиком ч.

de-a-ntregul cuvîntul este moldovenesc în întregime cuvîntul este romînesc

целина ж.

pîrloagă cuvîntul este moldovenesc ţelină cuvîntul este comun

целинник м.

lucrător la desţelenire cuvîntul este moldovenesc valorificator de țelini cuvîntul este romînesc

целинный л.

înţelenit cuvîntul este moldovenesc de ţelină cuvîntul este romînesc

целитель м.

tămăduitor cuvîntul este comun

целить л.

a avea în vedere cuvîntul este moldovenesc a ținti cuvîntul este comun a ochi cuvîntul este comun a viza (fig.) cuvîntul este romînesc

целиться л.

a ținti cuvîntul este comun a ochi cuvîntul este comun

целковый м.

rublă (pop.) cuvîntul este comun

целование ж.

pupare cuvîntul este comun sărutare cuvîntul este comun

целовать л.

a pupa cuvîntul este comun a săruta cuvîntul este comun

целоваться л.

a se pupa cuvîntul este comun a se săruta cuvîntul este comun

целое с.

tot cuvîntul este comun unitate cuvîntul este comun întreg cuvîntul este comun

целомудренность ж.

neprihănire cuvîntul este moldovenesc nevinovăție cuvîntul este moldovenesc feciorie cuvîntul este comun virginitate cuvîntul este romînesc pudoare cuvîntul este romînesc castitate cuvîntul este romînesc

целомудренный л.

neprihănit cuvîntul este moldovenesc cast cuvîntul este romînesc

целомудрие с.

neprihănire cuvîntul este moldovenesc feciorie cuvîntul este comun castitate cuvîntul este romînesc virginitate cuvîntul este romînesc

целостность ж.

unitate cuvîntul este moldovenesc integritate cuvîntul este romînesc

целостный л.

întreg cuvîntul este moldovenesc unitar cuvîntul este moldovenesc integru cuvîntul este romînesc

целый л.

întreg cuvîntul este moldovenesc teafăr cuvîntul este moldovenesc considerabil cuvîntul este comun mare cuvîntul este comun tot cuvîntul este comun nevătămat cuvîntul este romînesc complet cuvîntul este romînesc

цель м.

țintă cuvîntul este comun scop cuvîntul este comun ţel cuvîntul este comun

цельность ж.

integritate cuvîntul este comun

цельный л.

întreg cuvîntul este moldovenesc integru cuvîntul este comun dintr-o bucată cuvîntul este romînesc

цемент м.

ciment cuvîntul este comun

цементирование с.

cimentare cuvîntul este comun consolidare cuvîntul este romînesc

цементировать л.

a cimenta cuvîntul este comun a consolida cuvîntul este romînesc

цена ж.

însemnătate cuvîntul este moldovenesc preţ cuvîntul este comun importanţă cuvîntul este romînesc cost cuvîntul este romînesc

ценз м.

cens cuvîntul este comun

ценитель м.

cunoscător cuvîntul este comun

ценить л.

a preţui cuvîntul este comun a aprecia cuvîntul este romînesc

ценник м.

catalog de preţuri cuvîntul este comun

ценность ж.

însemnătate cuvîntul este moldovenesc preţ cuvîntul este comun lucruri de preţ cuvîntul este comun valori (doar la pl.) cuvîntul este romînesc importanţă cuvîntul este romînesc cost cuvîntul este romînesc

ценный л.

însemnat cuvîntul este moldovenesc prețios cuvîntul este comun de valoare cuvîntul este comun scump cuvîntul este comun important cuvîntul este romînesc

центнер м.

centner cuvîntul este moldovenesc chintal cuvîntul este comun

централ м.

închisoarea centrală cuvîntul este comun puşcăria principală cuvîntul este comun

централизованный л.

centralizat cuvîntul este comun

централизовать л.

a centraliza cuvîntul este comun

централизоваться л.

a se centraliza cuvîntul este comun

централь ж.

centrală cuvîntul este comun

центральный л.

principal cuvîntul este comun central cuvîntul este comun

центрифуга ж.

centrifugă cuvîntul este comun

центровка ж.

centrare cuvîntul este moldovenesc centraj (tehn.) cuvîntul este romînesc

цеп м.

îmblăciu cuvîntul este moldovenesc bătătoare cuvîntul este romînesc

цепенеть л.

a înţepeni cuvîntul este comun

цепка ж.

lănţujel cuvîntul este moldovenesc lănţişor cuvîntul este romînesc

цепкий л.

stăruitor cuvîntul este moldovenesc agăţător cuvîntul este comun tenace cuvîntul este romînesc

цепко ч.

tare cuvîntul este moldovenesc strîns cuvîntul este moldovenesc tenace cuvîntul este romînesc

цепкость ж.

stăruință cuvîntul este moldovenesc însuşirea de a se agăţa cuvîntul este comun tenacitate (fig.) cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter