Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

чабан м.

cioban cuvîntul este moldovenesc păstor cuvîntul este comun păcurar cuvîntul este romînesc

чабаний л.

ciobănesc cuvîntul este moldovenesc păstoresc cuvîntul este comun păcurăresc cuvîntul este romînesc

чабанить л.

a ciobăni cuvîntul este moldovenesc a păstori cuvîntul este comun

чабанский л.

ciobănesc cuvîntul este moldovenesc păstoresc cuvîntul este comun păcurăresc cuvîntul este romînesc

чабанство с.

ciobănit cuvîntul este moldovenesc păstorit cuvîntul este comun păcurărit cuvîntul este romînesc

чабер м.

cimbru cuvîntul este comun

чабрец м.

cimbrişor cuvîntul este comun

чавканье с.

clefăit cuvîntul este comun

чавкать л.

a clefăi cuvîntul este comun

чадить л.

a scoate fum cuvîntul este comun a fumega cuvîntul este comun

чад м.

sfară cuvîntul este moldovenesc fum (de bucătărie) cuvîntul este comun

чадный л.

plin de sfară cuvîntul este moldovenesc plin de fum cuvîntul este comun

чадо с.

odor cuvîntul este moldovenesc copil cuvîntul este comun odraslă cuvîntul este romînesc

чадолюбивый л.

părinte iubitor cuvîntul este comun

чадоубийца м.

pruncucigaş (ă) cuvîntul este comun

чадушко с.

odoraş cuvîntul este moldovenesc copilaş cuvîntul este comun odraslă cuvîntul este romînesc

чаевые н.

bacşiş cuvîntul este moldovenesc ciubuc cuvîntul este romînesc

чайка ж.

pescăruş cuvîntul este comun goeland cuvîntul este romînesc

чайная ж.

ceaină cuvîntul este moldovenesc ceainărie cuvîntul este romînesc

чайник м.

ceainic cuvîntul este comun

чал м.

odgon (pentru ambarcaţiuni) cuvîntul este moldovenesc amară cuvîntul este romînesc

чалить л.

a acosta cuvîntul este moldovenesc a amara (mar.) cuvîntul este romînesc

чалка ж.

odgon cuvîntul este moldovenesc parâmă cuvîntul este romînesc

чалма ж.

cealma cuvîntul este moldovenesc turban cuvîntul este romînesc

чалый л.

sur cuvîntul este moldovenesc tărcat cuvîntul este moldovenesc dereş cuvîntul este romînesc

чан м.

bazin cuvîntul este moldovenesc cadă cuvîntul este comun rezervor cuvîntul este romînesc

чарка ж.

pahar cuvîntul este moldovenesc cupă cuvîntul este comun potir cuvîntul este romînesc

чаровать л.

a vrăji cuvîntul este moldovenesc a fermeca cuvîntul este comun a fascina cuvîntul este romînesc

чародей м.

vrăjitor cuvîntul este comun magician cuvîntul este romînesc

чародейка

vrăjitoare cuvîntul este comun magiciană cuvîntul este romînesc

чародейство с.

încîntare cuvîntul este moldovenesc vrăjitorie cuvîntul este comun farmec cuvîntul este comun vrajă cuvîntul este romînesc magie cuvîntul este romînesc

чародействовать л.

a face farmece cuvîntul este comun a vrăji cuvîntul este comun

чарочка ж.

păhărel cuvîntul este comun

чартер м.

contract de arendă a unei nave cuvîntul este moldovenesc contract de navlosire cuvîntul este romînesc

чарующе ч.

încîntător cuvîntul este moldovenesc fermecător cuvîntul este comun

чарующий л.

încîntător cuvîntul este moldovenesc fermecător cuvîntul este comun

чары н.

grație cuvîntul este moldovenesc vrăji cuvîntul este comun farmec cuvîntul este comun descîntece cuvîntul este comun nuri cuvîntul este romînesc

час м.

ceas cuvîntul este moldovenesc oră academică cuvîntul este moldovenesc lecţie cuvîntul este comun o oră cuvîntul este comun timp cuvîntul este comun oră cuvîntul este romînesc ceasornic cuvîntul este romînesc curs cuvîntul este romînesc

часами ч.

multe ceasuri cuvîntul este moldovenesc ore întregi cuvîntul este romînesc

часовенка ж.

paraclis cuvîntul este moldovenesc capelă cuvîntul este romînesc

часовня ж.

bisericuţă cuvîntul este moldovenesc capelă cuvîntul este romînesc

часовой м.

strajă cuvîntul este moldovenesc santinelă cuvîntul este comun gardă cuvîntul este romînesc

часовщик м.

ceasornicar cuvîntul este comun

часом ч.

întîmplător cuvîntul este moldovenesc incidental cuvîntul este romînesc

часослов м.

ceaslov cuvîntul este comun

частенько ч.

deseori cuvîntul este moldovenesc adesea cuvîntul este romînesc

частик м.

năvod cu reţea deasă cuvîntul este moldovenesc majă cuvîntul este romînesc

частить л.

a face ceva deseori cuvîntul este moldovenesc a veni deseori cuvîntul este moldovenesc a face vizite dese cuvîntul este romînesc a repeta frecvent cuvîntul este romînesc

частица ж.

părticică cuvîntul este comun particulă (gram.) cuvîntul este comun

частично ч.

în parte cuvîntul este moldovenesc parţial cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter