Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

шáбаш м.

sabat (în evul mediu -adunare a vrăjitoarelor) cuvîntul este comun sabat (la iudei: sâmbătă) cuvîntul este comun

шабашить л.

a isprăvi cuvîntul este moldovenesc a lucra adăugător cuvîntul este moldovenesc a lăsa lucrul cuvîntul este moldovenesc a munci suplimentar cuvîntul este romînesc a face o pauză cuvîntul este romînesc

шабашка ж.

hodină cuvîntul este moldovenesc muncă suplimentară cuvîntul este moldovenesc întrerupere cuvîntul este comun câştig de ocazie cuvîntul este romînesc pauză în muncă cuvîntul este romînesc

шабашник м.

meşter la întîmplare cuvîntul este moldovenesc meşter de ocazie cuvîntul este romînesc

шабер м.

răzuitor cuvîntul este moldovenesc şabăr (tehn.) cuvîntul este romînesc

шаблон м.

calup cuvîntul este moldovenesc şablon cuvîntul este comun tipar cuvîntul este romînesc

шавка ж.

javră cuvîntul este moldovenesc potaie cuvîntul este comun jigodie (fig.) cuvîntul este romînesc

шавкать л.

a vorbi cepeleag cuvîntul este moldovenesc a peltici cuvîntul este romînesc

шаг м.

pas cuvîntul este comun

шагать л.

a păşi cuvîntul este comun

шагающий л.

păşitor cuvîntul este comun

шагистика ж.

muştru cuvîntul este moldovenesc exerciţiu militar cuvîntul este moldovenesc şmotru (mil.) cuvîntul este romînesc instrucție cuvîntul este romînesc

шагнуть л.

a păşi cuvîntul este comun

шагом ч.

la pas cuvîntul este comun

шагрень ж.

şagrin cuvîntul este moldovenesc piele şagrinată cuvîntul este romînesc

шаечка ж.

hîrdăiaş cuvîntul este moldovenesc lighenaş cuvîntul este moldovenesc ciubăraş cuvîntul este romînesc

шажком ч.

agale cuvîntul este moldovenesc încetişor cuvîntul este romînesc

шайба ж.

şaibă cuvîntul este moldovenesc inel cuvîntul este moldovenesc puc (la hochei) cuvîntul este comun disc cuvîntul este romînesc rondelă cuvîntul este romînesc

шайка ж.

hîrdău cuvîntul este moldovenesc clică cuvîntul este moldovenesc bandă cuvîntul este moldovenesc lighean cuvîntul este moldovenesc ceată cuvîntul este romînesc gaşcă cuvîntul este romînesc ciubăr cuvîntul este romînesc

шайтан м.

satană cuvîntul este moldovenesc necuratul (islam) cuvîntul este comun

шалава ж.

destrăbălată (femeie) cuvîntul este moldovenesc femeie depravată cuvîntul este romînesc

шаланда ж.

şaland cuvîntul este moldovenesc şlep cuvîntul este moldovenesc gabară cuvîntul este romînesc

шаландаться л.

a îmbla lela cuvîntul este moldovenesc a hoinări cuvîntul este comun

шалаш м.

colibă cuvîntul este moldovenesc şatră cuvîntul este romînesc bordei cuvîntul este romînesc

шалберник м.

derbedeu cuvîntul este moldovenesc pierde-vară cuvîntul este moldovenesc haimana cuvîntul este romînesc

шалберничать л.

a chiulangi cuvîntul este moldovenesc a putori cuvîntul este moldovenesc a trândăvi cuvîntul este romînesc

шале с.

sale cuvîntul este moldovenesc căsuţă în munţi cuvîntul este moldovenesc cabană cuvîntul este romînesc

шалевка ж.

scînduri subţiri cuvîntul este moldovenesc căptuşeală din scânduri cuvîntul este romînesc

шалеть л.

a se buimăci cuvîntul este moldovenesc a se bezmetici cuvîntul este moldovenesc a-şi pierde capul cuvîntul este romînesc

шалить л.

a face năzbîtii cuvîntul este moldovenesc a face lucruri rele cuvîntul este moldovenesc a zburda cuvîntul este moldovenesc a funcționa prost cuvîntul este comun a comite fărădelegi cuvîntul este romînesc a se zbengui cuvîntul este romînesc a merge prost (fig.) cuvîntul este comun

шалман м.

crîşmă cuvîntul este moldovenesc birt cuvîntul este romînesc bodegă cuvîntul este romînesc

шаловливо ч.

şăgalnic cuvîntul este moldovenesc ştrengăreşte cuvîntul este romînesc

шаловливость ж.

şagă cuvîntul este moldovenesc năzbîtie cuvîntul este moldovenesc ştrengărie cuvîntul este romînesc

шаловливый л.

şăgalnic cuvîntul este moldovenesc şotios cuvîntul este moldovenesc năzbîtios cuvîntul este moldovenesc poznaş cuvîntul este romînesc ştrengăresc cuvîntul este romînesc

шалопай м.

haidău cuvîntul este moldovenesc dugliş cuvîntul este moldovenesc puşlama cuvîntul este romînesc

шалость ж.

şotie cuvîntul este moldovenesc ştrengărie cuvîntul este romînesc

шалун м.

şotios cuvîntul este moldovenesc ştrengar cuvîntul este romînesc

шалфей м.

salvie cuvîntul este moldovenesc jaleş cuvîntul este romînesc

шалый л.

bezmetic cuvîntul este moldovenesc buimac cuvîntul este moldovenesc zălud cuvîntul este romînesc zăpăcit cuvîntul este romînesc

шальной л.

bezmetic cuvîntul este moldovenesc tehui cuvîntul este romînesc zăpăcit cuvîntul este romînesc

шамать л.

a hăli cuvîntul este moldovenesc a înfuleca cuvîntul este moldovenesc a îndopa cuvîntul este romînesc

шамканье с.

molfăire cuvîntul este moldovenesc morfolire cuvîntul este romînesc

шамкать л.

a molfăi cuvîntul este moldovenesc a morfoli cuvîntul este romînesc

шамовка ж.

mîncare cuvîntul este comun alimente cuvîntul este romînesc

шампиньон м.

ciupercă de gunoi cuvîntul este moldovenesc ciupercă de câmp cuvîntul este romînesc

шампур м.

vergea pentru şaşlîc cuvîntul este moldovenesc vergea de metal cuvîntul este romînesc

шанец м.

şanţ cuvîntul este moldovenesc tranşee cuvîntul este romînesc

шанс м.

noroc cuvîntul este moldovenesc posibilitate cuvîntul este moldovenesc baftă cuvîntul este romînesc şansă cuvîntul este romînesc

шантан м.

cabaret cuvîntul este comun

шантрапа м.

haimana cuvîntul este moldovenesc derbedeu cuvîntul este moldovenesc golan cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter