Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

щадить л.

a se îndura cuvîntul este moldovenesc a cruța cuvîntul este comun a menaja cuvîntul este romînesc

щебень м.

prundiş cuvîntul este moldovenesc pietriş cuvîntul este romînesc

щебетание с.

ciripit cuvîntul este comun

щебетать л.

a ciripi cuvîntul este comun

щегол м.

sticlete cuvîntul este moldovenesc scăişor cuvîntul este moldovenesc vărguţă (ornit.) cuvîntul este romînesc turculeţ cuvîntul este romînesc

щеголеватый л.

fercheș cuvîntul este moldovenesc elegant cuvîntul este comun dichisit cuvîntul este romînesc

щеголь м.

filfizon cuvîntul este comun fante cuvîntul este comun

щеголять л.

a se ferchezui cuvîntul este moldovenesc a se dichisi cuvîntul este romînesc

щедро ч.

darnic cuvîntul este moldovenesc mărinimos cuvîntul este comun generos cuvîntul este romînesc

щедрость ж.

dărnicie cuvîntul este moldovenesc mărinimie cuvîntul este comun generozitate cuvîntul este romînesc

щедроты н.

daruri scumpe cuvîntul este moldovenesc generozități cuvîntul este romînesc

щедрый л.

darnic cuvîntul este moldovenesc mărinimos cuvîntul este comun generos cuvîntul este romînesc

щека ж.

obraz (anat.) cuvîntul este comun față (tehn.) cuvîntul este comun latură cuvîntul este comun

щекастый л.

fălcos cuvîntul este moldovenesc bolfos cuvîntul este moldovenesc bucălat cuvîntul este romînesc

щеколда ж.

zăvor cuvîntul este moldovenesc cleampă cuvîntul este moldovenesc clanţă cuvîntul este romînesc

щекотать л.

a gîdili cuvîntul este comun

щекотливый л.

complicat cuvîntul este moldovenesc gîdilicios cuvîntul este comun delicat cuvîntul este comun meticulos cuvîntul este romînesc

щелистый л.

crăpat cuvîntul este moldovenesc fisurat cuvîntul este romînesc

щелк м.

clămpănit cuvîntul este moldovenesc ţăcănit cuvîntul este comun

щелка ж.

crăpătură cuvîntul este moldovenesc fisură cuvîntul este romînesc

щелканье с.

clămpănit cuvîntul este moldovenesc ţăcănit cuvîntul este comun

щелкать л.

a da o sfîrlă cuvîntul este moldovenesc a sparge cuvîntul este comun a da un bobârnac cuvîntul este romînesc

щелкнуть л.

a pocni cuvîntul este moldovenesc a țăcăni cuvîntul este comun a trăsni cuvîntul este romînesc

щелкунчик м.

spărgător (de nuci) cuvîntul este comun

щелочить л.

a adăuga leşie cuvîntul este moldovenesc a alcaliniza cuvîntul este comun

щелочка ж.

crăpăturică cuvîntul este moldovenesc fisură mică cuvîntul este romînesc

щелочной л.

leşios cuvîntul este moldovenesc bazic cuvîntul este comun alcalin cuvîntul este comun

щелочь ж.

leşie cuvîntul este moldovenesc bază (chim.) cuvîntul este comun soluţie alcalină cuvîntul este comun

щелчок м.

sfîrlă cuvîntul este moldovenesc bobârnac cuvîntul este romînesc

щель ж.

crăpătură cuvîntul este moldovenesc fisură cuvîntul este romînesc

щемить л.

a strînge cuvîntul este moldovenesc a durea cuvîntul este comun a strivi cuvîntul este comun a suferi de dor cuvîntul este comun

щемящий л.

înăbuşit cuvîntul este moldovenesc apăsător cuvîntul este comun chinuitor cuvîntul este comun vag cuvîntul este romînesc

щениться л.

a făta (despre cățea cuvîntul este comun vulpe) cuvîntul este comun lupoaică cuvîntul este comun

щенок м.

ţînc cuvîntul este moldovenesc căţel cuvîntul este comun

щенячий л.

de ţînc cuvîntul este moldovenesc de căţel cuvîntul este comun

щепа ж.

surcică cuvîntul este moldovenesc şindilă cuvîntul este moldovenesc draniţă cuvîntul este moldovenesc şindrilă cuvîntul este romînesc așchie cuvîntul este comun

щепать л.

a face surcele cuvîntul este moldovenesc a aşchia cuvîntul este comun

щепетильность ж.

conştiinciozitate cuvîntul este moldovenesc delicateţe cuvîntul este moldovenesc corectitudine cuvîntul este romînesc scrupulozitate cuvîntul este romînesc

щепетильный л.

conştiincios cuvîntul este moldovenesc delicat cuvîntul este moldovenesc corect cuvîntul este romînesc scrupulos cuvîntul este romînesc

щепка ж.

țandără cuvîntul este moldovenesc surcică cuvîntul este moldovenesc așchie cuvîntul este comun

щепотка ж.

ţîră cuvîntul este moldovenesc ţîrică cuvîntul este moldovenesc o priză cuvîntul este romînesc un pic cuvîntul este romînesc

щербатый л.

ştirbit cuvîntul este moldovenesc zgrunţuros cuvîntul este moldovenesc cu asperităţi cuvîntul este romînesc

щербинка ж.

ştirbitură cuvîntul este moldovenesc crestătură cuvîntul este moldovenesc asperitate cuvîntul este romînesc

щерить л.

a-şi arăta colţii cuvîntul este comun

щетина ж.

barbă ţepoasă cuvîntul este moldovenesc păr aspru cuvîntul este romînesc

щетинистый л.

ţepos cuvîntul este moldovenesc aspru cuvîntul este romînesc

щетка ж.

bidinea cuvîntul este moldovenesc perie cuvîntul este comun

щи н.

borş cu curechi cuvîntul este moldovenesc ciorbă de varză cuvîntul este romînesc

щипать л.

a ustura cuvîntul este moldovenesc a pişca cuvîntul este moldovenesc a smulge cuvîntul este comun a frige cuvîntul este romînesc a ciupi cuvîntul este romînesc

щиповка ж.

zvîrlugă cuvîntul este moldovenesc nisipariţă (iht.) cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter