Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

экранировать л.

a ecrana cuvîntul este moldovenesc a blinda cuvîntul este romînesc

эксгумация ж.

dezgropare cuvîntul este moldovenesc exhumare cuvîntul este comun

эксгумировать л.

a dezgropa cuvîntul este moldovenesc a exhuma cuvîntul este comun

экскавация ж.

excavaţie cuvîntul este comun

эксклюзивный л.

exclusiv cuvîntul este comun

экскурс м.

excurs cuvîntul este moldovenesc digresiune cuvîntul este romînesc

экскурсант м.

excursionist cuvîntul este moldovenesc turist cuvîntul este comun

экскурсионный л.

de excursie cuvîntul este moldovenesc turistic cuvîntul este comun

экскурсовод м.

ghid cuvîntul este comun

экспансивно ч.

expansiv cuvîntul este comun

экспансивность ж.

expansivitate cuvîntul este comun

экспансия ж.

cotropire cuvîntul este moldovenesc expansiune cuvîntul este comun

экспатриант м.

expatriat cuvîntul este comun

экспатриация ж.

expatriere cuvîntul este comun

экспатриироваться л.

a se expatria cuvîntul este comun

экспедиция ж.

expediţie cuvîntul este comun

эксперимент м.

experiment cuvîntul este comun

экспериментировать л.

a experimenta cuvîntul este comun

эксперт м.

expert cuvîntul este comun

экспирация ж.

expirare cuvîntul este comun

экспликация ж.

explicare cuvîntul este comun

эксплицитный л.

desluşit cuvîntul este moldovenesc explicit cuvîntul este comun clar cuvîntul este comun

эксплуатация ж.

valorificare cuvîntul este comun exploatare cuvîntul este comun

эксплуатировать л.

a exploata cuvîntul este comun

экспозиция ж.

expoziţie cuvîntul este comun

экспонент м.

exponent cuvîntul este comun

экспортировать л.

a exporta cuvîntul este comun

экспресс м.

rapid cuvîntul este moldovenesc expres cuvîntul este comun accelerat cuvîntul este romînesc

экспрессивный л.

grăitor cuvîntul este moldovenesc expresiv cuvîntul este comun elocvent cuvîntul este romînesc

экспромт м.

improvizaţie cuvîntul este moldovenesc expromt cuvîntul este comun

экспроприировать л.

a expropria cuvîntul este comun

экстензия ж.

extensiune cuvîntul este comun

экстерьер м.

exterior cuvîntul este comun

экстирпатор м.

extirpator cuvîntul este comun

экстирпация ж.

extirpare cuvîntul este comun

экстравагантно ч.

extravagant cuvîntul este comun

экстравагантный л.

extravagant cuvîntul este comun

экстрагирование с.

scoatere cuvîntul este moldovenesc extragere cuvîntul este comun

экстрагировать л.

a scoate cuvîntul este moldovenesc a extrage cuvîntul este comun

экстракт м.

sumar cuvîntul este moldovenesc extract cuvîntul este comun rezumat cuvîntul este romînesc

экстракция ж.

scoatere cuvîntul este moldovenesc extragere cuvîntul este comun

экстраординарный л.

extraordinar cuvîntul este comun

экстраполяция л.

extrapolare cuvîntul este comun

экстрасенс м.

extrasens cuvîntul este comun medium cuvîntul este comun

экстремизм м.

extremism cuvîntul este comun

экстремист м.

extremist cuvîntul este comun

экстренно ч.

grabnic cuvîntul este moldovenesc iute cuvîntul este comun de urgenţă cuvîntul este comun

экстренный л.

grabnic cuvîntul este moldovenesc special cuvîntul este moldovenesc neprevăzut cuvîntul este comun exrtaordinar cuvîntul este romînesc urgent cuvîntul este comun

эксцесс м.

necumpătare cuvîntul este moldovenesc exces cuvîntul este comun abuz cuvîntul este romînesc

эластик м.

ţesătură elastică cuvîntul este moldovenesc fibră cuvîntul este moldovenesc elastic cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter