Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

яловеть л.

a rămîne stearpă cuvîntul este comun

яловица ж.

vacă stearpă cuvîntul este comun

яловость ж.

sterpăciune cuvîntul este comun sterpie cuvîntul este comun

яловый л.

sterp cuvîntul este comun

яма ж.

văgăună cuvîntul este moldovenesc groapă cuvîntul este comun depresiune cuvîntul este romînesc

ямка ж.

gropiţă cuvîntul este moldovenesc groapă mică cuvîntul este romînesc

ямщик м.

vizitiu cuvîntul este moldovenesc surugiu cuvîntul este comun birjar cuvîntul este romînesc

январь м.

ianuarie cuvîntul este comun

японцы н.

japonezi cuvîntul este moldovenesc niponi cuvîntul este romînesc

яр м.

rîpă mare cuvîntul este moldovenesc prăpastie cuvîntul este moldovenesc văgăună cuvîntul este moldovenesc abis cuvîntul este romînesc hău cuvîntul este romînesc

ярить л.

a mînia cuvîntul este moldovenesc a înfuria cuvîntul este romînesc

яриться л.

a se mînia cuvîntul este moldovenesc a se înfuria cuvîntul este romînesc

ярка ж.

mieluşică cuvîntul este comun mioriţă cuvîntul este comun

яркий л.

luminos cuvîntul este moldovenesc orbitor cuvîntul este comun

яркость ж.

strălucire cuvîntul este moldovenesc expresivitate cuvîntul este moldovenesc pregnanţă cuvîntul este romînesc intensitate cuvîntul este romînesc

ярлык м.

poreclă cuvîntul este moldovenesc etichetă cuvîntul este comun calificativ cuvîntul este romînesc

ярмарка ж.

tîrg cuvîntul este moldovenesc iarmaroc cuvîntul este comun

ярмо с.

asuprire cuvîntul este moldovenesc jug cuvîntul este comun opresiune cuvîntul este romînesc

яровые н.

grîne de primăvară cuvîntul este comun

яростно ч.

cu mînie cuvîntul este moldovenesc înverşunat cuvîntul este moldovenesc vehement cuvîntul este romînesc cu furie cuvîntul este romînesc

яростный л.

mînios cuvîntul este moldovenesc furios cuvîntul este romînesc

ярость ж.

mînie nestăpînită cuvîntul este moldovenesc furie cuvîntul este romînesc

ярус м.

balcon cuvîntul este moldovenesc etaj cuvîntul este moldovenesc galerie cuvîntul este romînesc cat cuvîntul este romînesc

ярусный л.

în etaje cuvîntul este moldovenesc în caturi cuvîntul este romînesc

ярый л.

înfocat cuvîntul este moldovenesc înflăcărat cuvîntul este moldovenesc fervent cuvîntul este romînesc pasionat cuvîntul este romînesc

яснеть л.

a se însenina cuvîntul este moldovenesc a se lumina cuvîntul este comun a se limpezi cuvîntul este comun

ясновидец м.

clarvăzător cuvîntul este comun vizionar cuvîntul este romînesc

ясность ж.

limpezime cuvîntul este comun claritate cuvîntul este comun luciditate cuvîntul este romînesc

ясный л.

strălucitor cuvîntul este moldovenesc vădit cuvîntul este moldovenesc desluşit cuvîntul este moldovenesc clar cuvîntul este comun senin cuvîntul este comun distinct cuvîntul este romînesc sclipitor cuvîntul este romînesc evident cuvîntul este romînesc

яства с.

bucate cuvîntul este moldovenesc mâncăruri cuvîntul este romînesc

ястреб м.

uliu cuvîntul este moldovenesc erete cuvîntul este romînesc

ячеистый л.

celular cuvîntul este moldovenesc alveolar cuvîntul este romînesc

ячмень м.

orz cuvîntul este comun urcior (med) cuvîntul este comun

яшма ж.

matostat cuvîntul este moldovenesc jasp (miner.) cuvîntul este romînesc

ящерица ж.

şopîrlă cuvîntul este moldovenesc guşter cuvîntul este romînesc

ящик м.

ladă cuvîntul este moldovenesc sertar cuvîntul este moldovenesc casetă cuvîntul este romînesc cutie cuvîntul este romînesc

якорь м.

ancoră cuvîntul este comun

яблоко с.

măr cuvîntul este comun

яблоко (глазное) с.

glob ocular (med.) cuvîntul este comun

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter